Wybrany na Walnym Zgromadzeniu jednostki w styczniu 2016 r.

 • Rafał Kołodziej – prezes,
 • Stanisław Wesołowski – wiceprezes,
 • Paweł Wcisło– naczelnik,
 • Maciej Noster – zastępca naczelnika,
 • Robert Haduch – sekretarz,
 • Bartosz Kasprzyk – skarbnik,
 • Józef Dzindzio – członek Zarządu,
 • Mariusz Antonik – członek Zarządu gospodarz,
 • Lucjan Bliźniak – członek Zarządu konserwator-kierowca.

Komisja Rewizyjna:

 • Krzysztof Sowa – przewodniczący,
 • Leszek Lutak – sekretarz,
 • Marcin Wolan – członek.
Druh Rafał Kołodziej - Prezes OSP Niebylec

Druh Rafał Kołodziej – Prezes OSP Niebylec

Druh Stanisław Wesołowski - Wiceprezes OSP Niebylec

Druh Stanisław Wesołowski – Wiceprezes OSP Niebylec

Druh Paweł Wcisło - Naczelnik OSP Niebylec

Druh Paweł Wcisło – Naczelnik OSP Niebylec

Druh Maciej Noster - Zastępca Naczelnika OSP Niebylec

Druh Maciej Noster – Zastępca Naczelnika OSP Niebylec

Druh Robert Haduch - Sekretarz OSP Niebylec

Druh Robert Haduch – Sekretarz OSP Niebylec

Druh Bartosz Kasprzyk - Skarbnik OSP Niebylec

Druh Bartosz Kasprzyk – Skarbnik OSP Niebylec

Druh Józef Dzindzio - Członek Zarządu OSP Niebylec

Druh Józef Dzindzio – Członek Zarządu OSP Niebylec

Druh Lucjan Bliźniak - Członek Zarządu OSP Niebylec

Druh Lucjan Bliźniak – Członek Zarządu   Kierowca – Konserwator

Druh Krzysztof Sowa - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Druh Krzysztof Sowa – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Druh Leszek Lutak - Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Druh Leszek Lutak – Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Druh Marcin Wolan - Członek Komisji Rewizyjnej

Druh Marcin Wolan – Członek Komisji Rewizyjnej

Druh Mariusz Antonik - Gospodarz OSP Niebylec

Druh Mariusz Antonik – Członek Zarządu   Gospodarz

 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu