Wybrany na Walnym Zgromadzeniu jednostki w styczniu 2016 r.

 • Rafał Kołodziej – prezes,
 • Stanisław Wesołowski – wiceprezes,
 • Paweł Wcisło– naczelnik,
 • Maciej Noster – zastępca naczelnika,
 • Robert Haduch – sekretarz,
 • Bartosz Kasprzyk – skarbnik,
 • Józef Dzindzio – członek Zarządu,
 • Mariusz Antonik – członek Zarządu gospodarz,
 • Lucjan Bliźniak – członek Zarządu konserwator-kierowca.

Komisja Rewizyjna:

 • Krzysztof Sowa – przewodniczący,
 • Leszek Lutak – sekretarz,
 • Marcin Wolan – członek.