Kalwaria Pacławska

Niewielka miejscowość w południowo-wschodniej Polsce, tuż przy granicy z Ukrainą. Znajduje się w jednym z najpiękniejszych zakątków południowo-wschodniej części Polski, w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim. Położona jest w utworzonym w 1991 roku Parku Krajobrazowym Pogórza Przemyskiego, na styku powstałego w 2001 roku rezerwatu przyrody. Mała, niepozorna, lecz czarująca. Osadzona na szczycie wzgórza, które w biblijnym znaczeniu jest szczególnym miejscem spotkania Boga z człowiekiem. Otoczona piękną przyrodą, przez którą Bóg także przemawia do ludzkiego serca. Miejsce pątnicze – sanktuarium, które nie ogranicza się tylko do świątyni i klasztoru, ale rozciąga się na okoliczne wzgórza i doliny, łąki i lasy, i w swoich kapliczkach przybliża wiernym tajemnice wiary zaczerpnięte z życia Chrystusa Pana i Najświętszej Maryi Panny. Ze względu na szczególny kult Męki Pańskiej nazwane Jerozolimą Wschodu, ze względu na obecność cudownego obrazu Matki Bożej i umiłowanie Maryi przez wiernych, zwane Jasna Górą Podkarpacia.Do tej właśnie miejscowości i sanktuarium nadciągają liczne pielgrzymki.

Co roku w pierwszą niedzielę maja odbywają się tu Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka.

Gminę Niebylec reprezentowały jednostki:

Ochotnicza Straż Pożarna w Niebylcu

Ochotnicza Straż Pożarna w Lutczy

Ochotnicza Straż Pożarna w Baryczce

Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworniku

Dowódca uroczystości wprowadził poczty sztandarowe na czele z orkiestrą dętą po czym złożył meldunek o rozpoczęciu uroczystości.

Meldunek odebrał wiceprezes Zarzadu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie druch Janusz Konieczny po czym wygłosił okolicznościowe przemówienie.

Następnie zasłużeni strażacy zostali udekorowani odznaczeniami korporacyjnymi.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy strazacy skupili się w modlitwie podczas odprawionej mszy świętej w intencji strazaków , którą celebrował i homilię wygłosił Ojciec Franciszkanin.

Na koniec dowódca uroczystości odprowadził Poczty Sztandarowe a jednostki udały się do miejsca zakwaterowania.

Za rok zawitamy tu znowu.