image

Archiwum kategorii ‘Uroczystości’

Już od bardzo wielu lat obchodzimy dzień 1 listopada „Święto Zmarłych”. Gdy nadejdzie czas ciszy i zadumy wszyscy odwiedzamy cmentarze i miejsca śmierci drogich nam osób, odwiedzamy groby bliskich nam zmarłych. Zapalamy znicze i modlimy się przy mogiłach Jest to jedyny dzień w roku, który skłania nas do wspomnień o zmarłych, do zadumy i refleksji. To jedyne święto w roku, które skupia wszystkich bliskich przy mogiłach. Pozwala na spotkanie po latach z ludźmi, z którymi dawno straciło się kontakt. Drugi listopada jest to dzień poświęcony zmarłym, których w tym dniu szczególnie się wspomina.
Są to dni, które skłaniają ludzi żyjących do duchowego kontaktu z innymi, czy to z żyjącymi czy ze zmarłymi. Ważne jest usposobienie duchowe, które pomaga nam dobrze przeżyć te dni. Można być, bowiem, w tych dniach, bardzo blisko zmarłej osoby, której doczesne szczątki spoczywają gdzieś daleko, wiele kilometrów od nas i wiele lat temu to nastąpiło. Druhowie nie zapomnijmy o zmarłych strażakach , którzy odeszli na wieczną wartę . Odnajdźmy ich mogiły ofiarujmy im modlitwę , zapalmy symboliczną lampkę.

 

 • Tagi:

Obchodzone dziś Święto Flagi wpisane zostało już na stałe w polską tradycję. To wszystko za sprawą ustawy z dnia 20 lutego 2004 roku. Właśnie dzięki niej dzień pomiędzy Świętem Pracy a Świętem Narodowym 3 Maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (tak brzmi pełna, ustawowa nazwa święta) uzupełnia niejako rejestr najważniejszych polskich świąt majowych.

Dzień Flagi

W związku z obchodzonym dzisiaj, uroczystym dniem warto podkreślić, że wybór daty, kiedy podkreślamy ogromną wartość polskiej flagi nie jest przypadkowy. 2 maja to ten moment w roku, kiedy pochylamy się nad najważniejszymi wydarzeniami z historii Polski. W tym czasie towarzyszy nam refleksja dotycząca polskiej państwowości, a ponadto obchodzony jest Światowy Dzień Polonii. Wiele osób przyozdabia swój strój tzw. kokardą narodową – zwyczaj ten zapoczątkował prezydent Lech Kaczyński, później kontynuował go Bronisław Komorowski, a obecnie robi to również Andrzej Duda. Sięgając do kart historii, możemy również dowiedzieć się, że 2 maja 1945 roku polscy żołnierze zdobywając Berlin, umieścili polską flagę na Kolumnie Zwycięstwa i na gmachu Reichstagu. Dodatkowo w czasach PRL 2 maja był dniem nietypowym, bo ściągano wówczas z masztów flagi państwowe po Święcie Pracy, aby nie były one eksponowane 3 maja, czyli w czasie święta zniesionego przez władze komunistyczne. Co interesujące, flagę narodową czci się nie tylko w Polsce. Specjalne święta ustanowiono również w USA, Meksyku, Argentynie, Chinach, Finlandii czy na Ukrainie

 

as

 • Tagi:

l

W dniu 25 stycznia 2020 roku  odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu za rok 2019.

Program zebrania :

 • Otwarcie zebrania.
 • Powitanie zaproszonych gości.
 • Wybór przewodniczącego.
 • Wybór protokolanta.
 • Sprawozdanie za okres działalności za rok 2019.
 • Sprawozdanie Komisji rewizyjnej.
 • Sprawozdanie Skarbnika.
 • Udzielenie absolutorium Zarządowi.
 • Dyskusja nad sprawozdaniami.
 • Uchwalenie planu działalności na rok 2020.
 • Zakończenie zebrania.

Otwarcia zebrania i powitania zaproszonych gości dokonał prezes Ochotniczej Straży w Niebylcu druh Rafał Kołodziej.

Drodzy Druhowie i Druhny!

Szanowni Goście!

Spotykamy się dziś na walnym zebraniu sprawozdawczym z działalności jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu, którego celem jest podsumowanie naszych działań w minionym roku oraz omówienie planów i zamierzeń jakie czekają nas w bieżącym roku. Bardzo się cieszę, że w naszym zebraniu uczestniczą osoby,które bardzo cenimy i o których wiemy, że dobrze nam życzą.

W dalszej części zebrania minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego strażaka druha Józefa Sołtysa, który był wieloletnim członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu oraz wybitnym sztandarowym .

Przewodniczącym zebrania wybrano jednogłośnie druha Stanisława Knazia

Protokolantem został druh Robert Haduch

Następnie Prezes Jednostki wygłosił :

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej

w Niebylcu za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Szanowni druhowie, zaproszeni goście, zgodnie ze statutem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odbywamy w dniu dzisiejszym walne zebranie sprawozdawcze, którego celem jest podsumowanie i ocena działalności naszej jednostki w roku sprawozdawczym 2019 oraz ustalenie planu działalności na rok obecny 2020. Tradycyjnie jak co roku na początku tego sprawozdania chciałbym podać daty i krótką charakterystykę akcji ratowniczo-gaśniczych, w których nasza jednostka uczestniczyła w roku sprawozdawczym 2019.

1) 15.01.2019.godz.8:15

Zastęp GCBA Man został zadysponowany do zabezpieczenia budynku gospodarczego w Jaworniku. W skutek naporu zalegającego śniegu na dach zawaliła się ściana boczna.

2) 18.01.2019.godz.6:05

Zastęp SLRT Ford o godz. 6:05 zostaje zadysponowany do Blizianki w celu wsparcia Zespołu Ratownictwa Medycznego ze Strzyżowa w transporcie pacjenta. Ze względu na zalegający śnieg niemożliwy był podjazd karetki po pacjenta. Strażacy wraz z ratownikami medycznymi dokonują transportu pacjenta do ambulansu.

3) 18.01.2019.godz.21:00

Również tego samego dnia o godz. 21:00 zastęp GCBA Man zostaje zadysponowany do zdarzenia drogowego w Połomi. Jest to wyjazd do zabezpieczenia samochodu osobowego, który z nieznanych przyczyn wjechał do rowu.

4) 31.01.2019.godz.12:40

Zastęp GCBA Man zostaje zadysponowany do zdarzenia drogowego w Niebylcu gdzie doszło do zderzenia 2 samochodów. Udzielono pierwszej pomocy przedmedycznej ciężarnej kobiecie kierującej jednym z pojazdów i przekazano Zespołowi Ratownictwa Medycznego,

5) 11.02.2019.godz.18:20

Zastęp GCBA Man został zaalarmowany do próby samobójczej. Po dojeździe na miejsce poszukiwania prowadził już zastęp OSP Połomia. Po ustaleniu miejsca przebywania osoba została zbadana, nie wymagała ona pierwszej pomocy przedmedycznej.

6) 14.02.2019.godz.15:45

Zastęp GCBA Man został zadysponowany do pożaru sadzy w Baryczce. OSP Niebylec po dojeździe na miejsce prowadził działania z zastępem GBA Star OSP Baryczka. Strażacy dokonali stłumienia ognia w przewodzie kominowym oraz jego wyczyszczenia. Na miejsce dotarł również zastęp JRG Strzyżów.

7) 28.02.2019.godz.:13:15

Zastęp GCBA Man został zadysponowany do pożaru nieużytków w Lutczy. Po dojeździe na miejsce OSP Niebylec pozostał w gotowości do podjęcia działań.

8) 7.03.2019.godz.6:30

W godzinach porannych zastęp GCBA Man został zadysponowany do zdarzenia drogowego w Małówce obok Zakładu Energetycznego kierujący pojazdem osobowym mieszkaniec gminy Niebylec wjechał do przydrożnego rowu. Najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem ze względu na zły stan zdrowia. Strażacy dokonali zabezpieczenia miejsca zdarzenia i przekazania poszkodowanego Zespołowi Ratownictwa Medycznego.

9) 7.03.2019.godz.11:50

Tego samego dnia o godz, 11:50 zastęp GCBA został zadysponowany do powalonego drzewa na drodze gminnej w Niebylcu. Po dojeździe na miejsce dokonano usunięcia powalonego drzewa oraz uprzątnięcia jezdni.

10) 7.03.2019.godz.23:10

Trzecim zdarzeniem tego dnia była wyjazd zastępu GCBA Man w godzinach wieczornych do pożaru nieużytków w Bliziance. Po dojeździe na miejsce równocześnie z zastępem OSP Blizianka strażacy przystąpili do gaszenia około 2 hektarów płonących nieużytków.

11) 11.03.2019.godz.6:55

Zastęp GCBA Man został zadysponowany do uszkodzenia dachu wNiebylcu. Po dojeździe na miejsce okazało się ze silny tej nocy wiatr zerwał właz dachowy na domu mieszkalnym. Druhowie dokonali zabezpieczenia włazu i trwałego przymocowania wkrętami.

12) 11.03.2019.godz.15:10

W tym dniu jeszcze raz zastęp GCBA Man został zadysponowany,tym razem do zderzenia 2 samochodów dostawczych w miejscowości Małówka w okolicy sklepu Marmax. Do zadań jednostki należało kierowanie ruchem i neutralizacja materiałów eksploatacyjnych pojazdów.

13) 31.03.2019.godz.17:15

Zastęp GCBA Man został zadysponowany do pożaru traw w miejscowości Gwoździanka. Działania brały także udział jednostki PSP Strzyżów, OSP Jawornik.

14) 7.04.2019.godz.17:15

Zastęp GCBA Man został zadysponowany do zdarzenia drogowego na skrzyżowaniu dróg gminnej i powiatowej relacji Niebylec – Blizianka w miejscowości Niebylec. Na moście na rzece Gwoźnica doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Samochodami podróżowało w sumie 4 osoby. Po przyjeździe na miejsce zastęp zabezpieczył miejsce zdarzenia i udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej trójce poszkodowanych.

15) 26.04.2019. godz.9:40

O godz. 9:40 zastęp GCBA Man został skierowany do zderzenia 2-ch pojazdów ciężarowych w Niebylcu. Zdarzenie miało miejsce dokładnie na drodze nr 19 na skrzyżowaniu z drogą powiatową relacji Niebylec Żarnowa. Zadaniem zastępu była neutralizacja płynów eksploatacyjnych z pojazdów.

16) 27.04.2019.godz.11:50

Zastęp GCBA Man został zaalarmowany do zdarzenia drogowego z udziałem 2-ch samochodów osobowych na drodze nr 19 w Małówce.W zdarzeniu ucierpiała pasażerka jednego z pojazdów, dlatego po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz pojazdów udzielono jej pierwszej pomocy przedmedycznej polegającej na unieruchomieniu złamania ręki. Poszkodowana została przekazana przybyłemu ZRM.Po przyjeździe policji zastęp również zorganizował ruch wahadłowy umożliwiając pracę technikom policyjnym.

17) 28.04.2019.godz.7:00

Około godziny 7:00 strażacy zostali zadysponowani do zdarzenia drogowego w Baryczce. Zastęp GCBA Man po dojeździe do Baryczki na drodze nr 19 przystąpił do działań. Mając zabezpieczone miejsce zdarzenia przez zastęp OSP Baryczka zastęp przystąpił do ewakuacji i unieruchomieniu poszkodowanej z samochodu, który z niewyjaśnionych przyczyn wjechał do przydrożnego rowu.Poszkodowanej zapewniono komfort termiczny oraz wsparcie psychiczne, a następnie przekazano Zespołowi Ratownictwa Medycznego.

18) 10.05.2019.godz.9:00

Zastęp SLRT Ford udał się o godz. 9:00 do zabezpieczenia odcinka testowego dla kierowców rajdowych z Automobilklubu Rzeszowskiego. Trasa odcinka obejmowała miejscowość Barykę do granicy z Sołonką. Przez kilkadziesiąt startów załóg rajdowych nie doszło do wypadków i interwencji ratowniczych zastępu z Niebylca.Zabezpieczenie odcinka zakończyło się o godz. 15:00.

19) 14.05.2019.godz.11:00

Zastęp SLRT Ford o godz. 11:00 wyjechał do neutralizacji płynów eksploatacyjnych przy przystankach autobusowych w Niebylcu. Na miejscu dokonano neutralizacji zgodnie z dyspozycjami stanowiska kierowania.

20) 21.05.2019.godz.7:40

Zastęp GCBA Man został zadysponowany do wypadku drogowego w Jaworniku. Po dojeździe na miejsce okazało się, że nikt nie ucierpiał w samochodzie osobowym, który wypadł z jezdni. Działania ograniczyły się do zabezpieczenia miejsca zdarzenia.

21) 23.05.2019.godz.22:20

Zastępy GCBA Man i SLRT Ford zostały zadysponowane do komendy PSP Strzyżów. Tej nocy wystąpiły na terenie powiatu obfite opady deszczu, które spowodowały wystąpienie rzek i strumieni.Strażacy rozdysponowani zostali do zabezpieczania budynków i usuwania szkód jakie spowodowała woda. Działania prowadzone były w miejscowościach: Kożuchów, Jazowa, Wiśniowa, Wysoka Strzyżowska i Dobrzechów. Powrót nastąpił ok. 2:30 do Niebylca.

22) 24.05.2019.godz.2:36

Po upływie kilku od powrotu z poprzedniego zdarzenia zastępy SLRTFord i GCBA MAN zostały zaalarmowane do zabezpieczenia budynku Szkoły Podstawowej w Niebylcu oraz budynków GS Niebylec i stacji paliw. Po dojeździe na miejsce okazało się, że woda wystąpiła z koryta rzeki Gwoździanka i zagraża zalaniem wyżej wymienionych budynków. Ze wsparciem przybyły zastępy OSPJawornik, OSP Konieczkowa oraz OSP Baryczka i OSP Połomia.Dokonano zabezpieczenia budynków workami z piaskiem. Na miejscu nie byli obecni właściciele nieruchomości. Działania zakończono o godz. 5:00.

23) 8.06.2019.godz.21:00

Strażacy OSP Niebylec o godz. 21:00 zostali zaalarmowani do pożaru stodoły w miejscowości Lutcza. Po zgłoszeniu gotowości zastępu GCBA Man został on poinformowany, iż jest to fałszywy alarm dotyczący płonącego ogniska na prywatnej posesji.

24) 10.06.2019.godz.13:00

Około godz. 13 zastęp GCBA został zadysponowany do zdarzenia drogowego na drodze nr 19 w Jaworniku przy firmie Neobus z udziałem samochodu osobowego oraz tira. Kierujący pojazdami nie ucierpieli w zdarzeniu, konieczne było zabezpieczenie miejsca zdarzenia, wdrożenie ruchu wahadłowego, pomoc w usunięciu pojazdów na parkin Neobusu oraz neutralizacja płynów eksploatacyjnych.

25) 16.06.2019.godz.15:10

Zastęp GCBA Man wyjechał do zdarzenia drogowego w miejscowości Baryczka. Kierujący autem osobowym stracił przytomność otarł się o barierki i zatrzymał na środku drogi krajowej nr 19. Po dojeździe na miejsce strażacy z OSP Niebylec przejęli poszkodowanego od znajdującego się na miejsce zastępu SLRT FordOSP Baryczka. Poszkodowany został unieruchomiony na desce i po wstępnym rozpoznaniu rozpoczęto tlenoterapię. Druhowie przekazali poszkodowanego wraz z dokumentacją medyczną zespołowi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

26) 19.06.2019.godz.9:00

Zastęp GCBA Man uczestniczył w ćwiczeniach zorganizowanych na obwodnicy Czudca. Powiatowe ćwiczenia obronne koordynowane były przez Komendę PSP w Strzyżowie. Zakresem swoim obejmowały różnego typu zagrożenia w zakresie ratownictwa technicznego i zagrożeń miejscowych.

27) 27.06.2019.godz.1:50

Jednostka zadysponowana została do pożaru opuszczonego budynku mieszkalnego w Konieczkowej. Po dojeździe na miejsce działania prowadziły już zastępy OSP Konieczkowa i OSP Blizianka, dojechał również zastęp JRG Strzyżów. Działania polegały na zasileniu lini gaśniczej oraz wsparciu częściowej rozbiórki budynku.

28) 29.06.2019.godz.18:10

Około godz. 18:10 strażacy OSP Niebylec zostali skierowani do powalonego drzewa na prywatnej posesji. Zastęp GCBA Man po dojeździe na miejsce przystąpił do usunięcia drzewa, które spadło na fragment dachu budynku gospodarczego. Na miejsce przybył również zastęp JRG Strzyżów.

29) 09.07.2019.godz.16:30

Zastęp GCBA Man został zadysponowany do pożaru traw w miejscowości Połomia. Po dojeździe na miejsce okazało się, że działania prowadzą 2 zastępy GBA OSP Połomia, a obszar pożaru jest niewielki.

30) 23.07.2019.godz.15:45

Zastęp GCBA Man został zadysponowany do kolizji z udziałem samochodu osobowego i motocykla na drodze krajowej nr 19 wNiebylcu. W trakcie likwidacji skutków zdarzenia udzielono pierwszej pomocy motocykliście i przekazano go Zespołowi Ratownictwa Medycznego. W likwidacji zdarzenia brały udział zastęp GBA z JRG Strzyżów oraz policja.

31) 29.07.2019.godz.13:20

Zastęp GCBA Man został zadysponowany do pożaru ścierniska w Baryczce. Po przyjeździe na miejsce dokonano dogaszenia ognia. Na miejsce dojechał również zastęp GCBA JRG Strzyżów.

32) 31.07.2019.godz.8:00

Zastęp GCBA Man został zadysponowany do neutralizacji substancji ropopochodnej na drodze krajowej nr 19 w Niebylcu. W trakcie działań dokonano neutralizacji substancji i wdrożono ruch wahadłowy. Na miejsce dojechał również zastęp z JRG Strzyżów oraz Policja.

33) 02.08.2019.godz. 18:30

Zastęp GCBA Man został zadysponowany do poszukiwań zaginionego mężczyzny w Gwoźnicy Górnej.

34) 12.08.2019.godz. 12:10

Zastęp GCBA Man został zadysponowany do udzielenia pierwszej pomocy mężczyźnie z zatrzymaniem krążenia w Połomi. Po dojeździe na miejsce ratownicy dołączyli do prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez OSP Połomia.Długotrwała resuscytacja została przerwa w momencie przybycia Zespołu Ratownictwa Medycznego który stwierdził zgon pacjenta.

35) 14.08.2019.godz. 13:45

Zastęp GCBA Man został zadysponowany do powalonego drzewa na granicy Niebylca i Konieczkowej. Drzewo położone na liniach telekomunikacyjnych zostało usunięte przez strażaków.

36) 14.08.2019.godz. 18:00

Zastęp SLRT Ford został zadysponowany do neutralizacji substancji ropopochodnej na drodze krajowej w Jaworniku i Lutczy.W działaniach brały udział zastępy OSP Jawornik, Lutcza, JRGStrzyżów oraz policja.

37) 17.08.2019.godz. 9:00

Zastęp GCBA Man został zadysponowany do samobójstwa w Gwoździance. Po przybyciu na miejsce zadaniem strażaków było odcięcie wisielca i przekazanie go ZRM, który stwierdził zgon. Na miejsce dotarły również zastęp JRG Strzyżów oraz policja.

38) 22.08.2019.godz. 21:45

Zastęp SLRT Ford został zadysponowany do Gwoźnicy Górnej do poszukiwań starszej kobiety. Po dojeździe na miejsce zbiórki strażacy wzięli udział w penetracji wyznaczonego obszaru poszukiwań. W akcji poszukiwawczej udział wzięły okoliczne jednostki OSP, JRG Strzyżów, policja, straż leśna oraz 4 psy tropiące. Poszukiwania zakończyły się ok godziny 4:00 i okazały się bezskuteczne. Zaginiona została odnaleziona kilka godzin później.

39) 19.09.2019.godz. 9:15

Zastęp GCBA Man został zadysponowany do kolizji z udziałem cysterny i dwóch samochodów osobowych. Po dojeździe na miejsce dokonano zabezpieczenia miejsca zdarzenia i z uwagi na brak osób poszkodowanych skoncentrowano się na zablokowaniu ruchu drogowego i zabezpieczeniu wycieku paliwa z baku cysterny.

40) 30.09.2019.godz. 17:20

Zastęp GCBA Man został zadysponowany do powalonego drzewa w Niebylcu. Wskutek burzy i silnego wiatru fragment drzewa uszkodził nieznacznie dach mieszkalny i równocześnie spowodował zagrożenie w obejściu domu. Strażacy dokonali usunięcia drzewa i zabezpieczenia dachu.

41) 17.10.2019.godz. 10:20

Zastęp GCBA udał się do neutralizacji wycieków z samochodów biorących udział w kolizji przy szkole podstawowej w Niebylcu, na drodze krajowej nr 19. Dokonano neutralizacji i sorbentu oraz zmyciu drogi.

42) 18.10.2019.godz. 11:35

Zastęp GCBA Man został zadysponowany do neutralizacji substancji ropopochodnej w Niebylcu. Zanieczyszczenie jezdni i spowodowane tym zagrożenie rozciągało się od parkingu przy Piekarni GS Niebylec, przez skrzyżowanie drogi powiatowej z drogą krajową nr 19 przy Urzędzie Gminy, zakręt przy sklepie Groszek i do granicy z Konieczkową. Zastęp dokonał neutralizacji z użyciem neutralizatora i sorbentu – nastąpiło znaczne zużycie neutralizatorów będących do dyspozycji jednostki.

43) 14.11.2019.godz. 19:45

O godz. 19:45 zastęp GCBA Man udaje się na granicę Małówki i Baryczki. Na drodze nr 19 kierujący samochodem osobowym stracił panowanie na pojazdem i uderzył w przepust. Samochodem podróżowała również kobieta. Po przyjeździe na miejsce dokonano zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej. Na miejsce dotarły również zastęp JRG Strzyżów oraz SLRT Ford OSP Baryczka, ponadto policja i 2 zespoły ratownictwa medycznego ze Strzyżowa.

44) 27.11.2019.godz. 9:00

O godz. 9:00 zastęp SLRT Ford zabezpieczał drogę powiatową relacji Niebylec – Blizianka z powodu ścinki przydrożnego drzewa w Niepokórka. Strażacy dokonali czasowego zamknięcia drogi przy Ośrodku Zdrowia w Niebylcu oraz na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną do przysiółka Rzym w Bliziance.

45) 5.12.2019.godz. 10:10

Około godziny 10:10 dyspozytor Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP Strzyżów zaalarmował OSP Niebylec do zgłoszenia na drodze krajowej nr 19 przy markecie Marmax. Na miejscu okazało się że z samochodu dostawczego na drogę spadła choinka.

46) 7.12.2019.godz. 8:00

Strażacy z OSP Niebylec po raz kolejny wsparli działania wolontariuszy z Szlachetnej Paczki z wykorzystaniem SLRT Ford.

47) 7.12.2019.godz. 22:20

Zastęp GCBA wyjechał do pożaru sadzy w przewodzie kominowych w Bliziance. Po dojeździe na miejsce działania prowadził już zastęp Star266 OSP Blizianka. Na miejsce dotarł również zastęp JRGStrzyżów, który przeprowadził sprawdzenia pomieszczeń detektorem tlenku węgla.

48) 8.12.2019.godz. 8:00

To drugi dzień, w którym jednostka wsparła działania szlachetnej paczki.

49) 13.12.2019.godz. 8:00

O godz. 8:00 zastęp GCBA zostaje zadysponowany do pożaru samochodu w Barycze. Podczas przejazdu osobowego Seicento na drodze gminnej obok cmentarza w Baryczce doszło do zapłonu samochodu, który został opuszczony przez podróżującego kierowcę wraz z dziećmi. Na miejscu samochód usiłuje zagasić zastęp SLRTFord OSP Baryczka przy użyciu gaśnic proszkowych. Jednak ostatecznie sytuacja zostaje opanowana po przybyciu zastępu z Niebylca i przeprowadzeniu dynamicznej akcji. Strażacy z Niebylca przeprowadzają natarcie z użyciem piany gaśniczej, następnie po rozpoznaniu, iż samochodów wyposażony jest w instalację gazową LPG rota w aparatach ODO dokonuje zamknięcia zaworu butli gazowej. Sytuację dodatkowo komplikuje zacięcie klapy bagażnika.Na miejsce przybywa również zastęp JRG Strzyżów oraz policja.

50) 19.12.2019.godz. 23:00

Po godz. 23:00 zastęp GCBA Man zostaje zaalarmowany do pożaru garażu w Gwoźnicy Górnej. Po dojeździe na miejsce działania prowadzą zastępy OSP Gwoźnica Górna oraz Konieczkowa. OSPNiebylec dokonuje zasilenia wodą pożarniczego Mana z Konieczkowej. Na miejsce dojeżdżają zastępy SLRT GwoźnicaDolna, GBM Blizianka oraz JRG Strzyżów. Od tego momentu zostaje zorganizowany punkt czerpania wody przez zastęp z OSP GwoźnicaDolna natomiast OSP Niebylec oraz Blizianka uczestniczą w dowózce wody.

W powyższych akcjach brali udział druhowie:

Wacław Krupa 32 razy, Leszek Lutak 35 razy, Mirosław Lenart 27razy, Marcin Znamirowski 25 razy, Lucjan Bliźniak 21 razy, Piotr19 razy, Robert Haduch 19 razy, Rafał Wcisło 19 razy, BartoszKasprzyk 14 razy, Mariusz Pankiewicz 13 razy, Rafał Kołodziej 10razy, Paweł Noster 8 razy, Stanisław Wesołowski 5 razy, SławomirBliźniak 2 razy, Wojciech Knaś 2, Krzysztof Sowa, SławomirKrzysztoń, Mariusz Antonik, Rafał Krupa, Tadeusz Fijałkowski.

Wszystkim wymienionym tu druhom i tym którzy tu nie zostali wymienieni, a uczestniczyli w wyżej wymienionych zdarzeniach pragnę gorąco i serdecznie podziękować za właściwą postawę,zaangażowanie i profesjonalizm w swoich działaniach. Chciałbym także zaznaczyć, że czas trwania wymienionych akcji , w których nasza jednostka brała udział to 112 godzin co przemnożone przez liczbę druhów, którzy brali czynny udział w wyżej wymienionych zdarzeniach daje przepracowanych ponad 640 godzin.Poza działaniami bojowymi, które przedstawiłem, zarząd i druhowie naszej jednostki wykonywali wiele innych prac oraz brali w innych wydarzeniach, które skrótowo chciałbym omówić:

1) 26.01.2019 r.

Odbyło się walne zebranie sprawozdawcze naszej jednostki za rok 2018.

2) 16.03.2019

Rozpoczęło się szkolenie dowódców dla jednostek OSP z terenu powiatu strzyżowskiego. W szkoleniu tym uczestniczyło 2 naszych druhów: Piotr Ziobro i Robert Haduch.

3) 12.04.2019

W tym dniu członkowie zarządu naszej jednostki uczestniczyli w spotkaniu, które odbyło się w Strzyżowie z Podkarpackim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Poźarnej w Rzeszowie. Celem zebrania było przekazanie informacji dotyczących wysokości dotacji dla jednostek OSP.

4) 12.04.2018

Odbyło się pierwsze posiedzenie zarządu OSP Niebylec, na którym zostały omówione zadania, które mają być zrealizowane w najbliższych tygodniach.

5) 20 i 21.04.2018

Druhowie OSP Niebylec uczestniczyli w warcie przy grobie pańskim podczas triduum paschalnego oraz rezurekcji wielkanocnej. Po rezurekcji druhowie uczestniczyli w śniadaniu wielkanocny.

6) 03.05.2018 r.

Poczet sztandarowy oraz strażacy wzięli udział w uroczystościach Narodowego Święta 3 Maja, na które złożyły się przemarsz do kościoła parafialnego w Niebylcu, msza święta oraz uroczysta zbiórka pod pomnikiem św. Floriana.

7) 6.05.2018 r.

Druhowie z naszej jednostki uczestniczyli w uroczystościach Odpustu Parafialnego w Niebylcu oraz w 25 jubileuszowej Podkarpackiej Pielgrzymce Straży Pożarnych do Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacławskiej.

8) 26.05.2019

Delegacja strażaków z OSP Niebylec wzięła udział w Diecezjalnej Pielgrzymce Strażaków do Dębowca połączona z obchodami Dnia Strażaka. W uroczystościach wraz z pocztem sztandarowym wzięli udział nasi druhowie.

9) 30.05.2019 r.

W tym dniu delegacja naszej jednostki uczestniczyła w Obchodach 10 rocznicy nadania szkole w Niebylcu imienia ks. Jana Twardowskiego

10) 1.06.2019

Druhowie z naszej jednostki zakończyli pozytywnie zdanym egzaminem państwowym szkolenie z kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej. W szkoleniu uczestniczyli druhowie: Lucjan Bliźniak, Mirosław Lenart, Rafał Kołodziej oraz Marcin Znamirowski dla którego było to pierwsze szkolenie.

11) 3.06.2019

Przy Szkole Podstawowej w Niebylcu strażacy wzięli udział w zorganizowanych wraz z radą rodziców obchodach dnia dziecka.Jednostka zaprezentowała uczniom szkoły sprzęt jaki posiada na wyposażeniu samochodów pożarniczych oraz brała czynny udział w organizacji imprezy.

12) 20.06.2019

Podczas obchodów Bożego Ciała druhowie naszej jednostki uczestniczyli w uroczystości mszy świętej oraz procesji na rynku w Niebylcu do czterech ołtarzy.

13) 30.06.2019

Druhowie uczestniczyli w obchodach Dni Niebylca. Zadaniem było utrzymanie porządku oraz kierowaniu ruchem przy wjeździe w rejon stadionu oraz zabezpieczeniu kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej.

14) 7.07.2018 r.

W Niedzielę 7 lipca 2019 roku odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu wystawiła dwie drużyny: MDP chłopców, którzy zajęli się na II miejscu oraz drużynę najstarszych zawodników w grupie A, którzy zajęli III miejsce.

15) 18.07.2019 r.

Odbyło się II posiedzenie zarządu jednostki, na którym omówione zostały bieżące zadania jednostki.

16) 21.07.2019

W dniu 21 lipca 2019r. odbyła się już piąta edycja jarmarku niebyleckiego. Jarmark rozpoczął się korowodem barwnych postaci,których przemarsz zabezpieczali między innymi druhowie naszej jednostki. Główna część uroczystości odbyła się na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Niebylcu. Zadaniem było zabezpieczenie terenu, pomoc logistyczna, utrzymanie porządku publicznego,kierowanie ruchem oraz udzielanie w razie potrzeby kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej.

17) 31.08.2019

Delegacja naszej jednostki uczestniczyła w uroczystej zbiórce z okazji jubileuszu 70-cio lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Konieczkowej.Zbiórka była okazją do przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA na podwoziu MAN dla miejscowej jednostki OSP.

18) 8.09.2019

W niedzielę 8 września 2019 roku na stadionie sportowym wNiebylcu odbyły się uroczystości dożynkowe Gminy Niebylec oraz Powiatu Strzyżowskiego. Zadaniem strażaków było zabezpieczenie terenu, pomoc logistyczna, utrzymanie porządku publicznego,kierowanie ruchem oraz udzielanie w razie potrzeby kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej.

19) 24.09.2019

We wtorek 24 września 2019 r. pożegnaliśmy naszego zmarłego druha naszej jednostki świętej pamięci Józefa Sołtysa.

20) 1-2.10.2019

W tych dniach na prośbę Wójta Gminy Niebylec druhowie naszej jednostki wykonali dostarczenia agregatu prądotwórczego do miejscowości Gwoźnica Dolna, gdzie po intensywnych wichurach został uszkodzony budynek mieszkalny, wskutek czego doszło do uszkodzenia linii energetycznej dla kilku gospodarstw.

21) 5.10.2019

W tym dniu na placu Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie 86 słuchaczy 29 Turnusu kształcenia dziennego, w obecności sztandaru,zaproszonych gości, rodzin i bliskich oraz kadry Szkoły, na czele z Komendantem Markiem Chwałą, złożyło ślubowanie. Miło nam poinformować iż strażak-ratownik z Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu Marcin Znamirowski został słuchaczem pierwszego roku 29 Turnusu Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie i właśnie w tym dniu złożył swoje uroczyste ślubowanie.

22) 16.10.2019

Zastęp GCBA Man na prośbę wójta gminy zorganizował dowózkę wody pitnej dla kilkunastu gospodarstw domowych w Połomi.Dokonano dwóch dostaw wody do zbiornika należącego do mieszkańców.

23) 22.10.2019

W tym dniu na prośbę Wójta Gminy Niebylec jednostka zorganizowała wycinkę drzew, które zostały uszkodzone przez bobry i zagrażały upadkiem na linie wysokiego napięcia i ogrodzenie szkoły.

24) 25.10.2019 r.

Odbyło się III posiedzenie zarządu jednostki, na którym omówione zostały bieżące zadania jednostki.

25) 1.11.2019

Druhowie z naszej jednostki zabezpieczyli uroczystości ŚwiętaZmarłych. Druhowie nie zapomnieli także o pomięci o zmarłych strażakach, którzy odeszli na wieczną wartę.

26) 10.11.2019

W tym dniu nasi druhowie brali udział w święcie z okazji z okazji 11 listopada, które rozpoczęły się w Kościele Parafialnym gdzie została odprawiona Msza Święta koncelebrowana w intencji ojczyzny. Po zakończeniu Mszy Świętej został odegrany hymn państwowy oraz wygłoszono okolicznościowe przemówienia.

27) 26.11.2019

W dniu 26.11.2019 nasza jednostka została poddana kontroli stanu technicznego wyposażenia oraz sprzętu bojowego. Kontrolę przeprowadzili funkcjonariusze PSP w Strzyżowie.

26) 1.12.2019

W tym dniu odbył się koncert charytatywny Gramy dla Bernadki,którego celem było zgromadzenie funduszy na zakup samochodu osobowego przystosowanego dla osoby niepełnosprawnej. Druhowie z naszej jednostki zabezpieczyli teren wokół szkoły oraz zapewnili zabezpieczenie pierwszej pomocy przed medycznej.

27) 27.12.2019.

Odbyło się IV posiedzenie zarządu jednostki. Tematem głównym była bieżąca działalność jednostki oraz spotkanie na tradycyjnym opłatku członków naszej jednostki.

28) 19.01.2020

W tym dniu została odprawiona msza święta dziękczynna w intencji  Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu oraz strażaków z naszej jednostki.

Kończąc to sprawozdanie chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim strażakom za zaangażowanie, a w szczególności tym którzy poświęcili swojego prywatnego czasu najwięcej. Pragnę bardzo serdecznie podziękować wójtowi gminy Panu Zbigniewowi Korabowi za przychylność zrozumienie i wsparcie finansowe naszej jednostki w okresie sprawozdawczym.Także serdecznie dziękuję sołectwom na czele z sołtysami wsi Niebylec i Małówka za zrozumienie naszych potrzeb i wsparcie finansowe w roku sprawozdawczym 2019.W sprawozdaniu nie poruszam spraw finansowych, ponieważ przedstawi je nasz skarbnik ocenę zaś całokształtu działalności zarządu, jak i mojej osoby jako prezesa, który tę jednostkę reprezentuje i w całości za jej działalność odpowiada, pozostawiam komisji rewizyjnej oraz ogółowi zebrania. Zarząd w okresie sprawozdawczym odbył 4 posiedzeń protokołowane, na których podjęto uchwały zgodnie z potrzebami jednostki. Kończąc moje sprawozdanie zapraszam do wnikliwej i rzeczowej dyskusji.

Dziękuję bardzo.

Ogół zebrania postanowił  przyjąć   w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu dwóch  nowych członków.

Następnie głos zabrali druh Bartosz Kasprzyk- skarbnik , który przedstawił sprawozdanie finansowe oraz druh Krzysztof Sowa -przewodniczący komisji rewizyjnej , który przedstawił sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli. Naczelnik jednostki druh Paweł Wcisło przedstawił plan szkoleń oraz ćwiczeń na rok 2020.

Głos zabrali również zaproszeni goście :

Ks. Czesław Goraj – Proboszcz parafii Niebylec

Wiceprezes  zarządu powiatowego ZOSP RP w Strzyżowie, a zarazem Wójt Gminy Niebylec dh Zbigniew Korab

Przewodniczący komisji rewizyjnej zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie dh Józef Dzindzio

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Strzyżowie st.kpt. Piotr Mazur.

Wiceprzewodnicząca rady powiatu strzyżowskiego Pani Maria Chuchla

Na zakończenie zebrania prezes jednostki druh Rafał Kołodziej oraz przybyli goście podziękowali wszystkim strażakom za dotychczasową pracę , zaangażowanie podczas akcji ratowniczo – gaśniczych i aktywną działalność na rzecz Jednostki OSP Niebylec oraz całej społeczności.

Przewodniczący ogłosił zebranie za zamknięte.

 

 • Tagi:

e

Święto Odzyskania Niepodległości – Najważniejsze polskie święto narodowe związane z odzyskaniem w 1918 roku , po 123 latach zaborów, niepodległości.
W XVIII w. silna niegdyś Rzeczpospolita zaczęła się chylić ku upadkowi co doprowadziło do trzech rozbiorów Polski, ostatni trzeci rozbiór trwał od roku 1975, przez 123 lata, aż do 1918 roku kiedy to , 11 listopada, Rada Regencyjna (organ sprawujący władzę nad Królestwem Polskim) przekazała władzę nad wojskiem, Józefowi Piłsudskiemu, który dzień wcześniej powrócił z internowania w Magdeburgu, a w trzy dni później rozwiązała się, przekazując mu pełną władzę ustanawiając go Naczelnikiem Państwa. Powstała Druga Rzeczpospolita.
Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy dopiero w 1937 roku. W latach 1939-44 podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 1989 roku, w czasie rządów komunistycznych obchodzenie święta 11 listopada było zakazane. Dopiero w roku 1989, ustawą Sejmu, przywrócono obchody tego święta, od tego roku Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem państwowym a dzień 11 listopada jest dniem wolnym od pracy. W Niedzielę 10 listopada 2019 roku w Niebylcu odbyły się uroczystości związane z 101 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody rozpoczęły się w Kościele Parafialnym gdzie została odprawiona Msza Święta koncelebrowana w intencji ojczyzny. Po zakończeniu Mszy Świętej został odegrany hymn państwowy a okolicznościowe przemówienia wygłosili dyrektor GOK Pani Agnieszka Cynar oraz Wójt Gminy Niebylec Pan Zbigniew Korab..Wiązanki kwiatów złożono  przed pomnikiem księdza Jerzego Popiełuszki. Wydarzenie uświetnił koncert utworów patriotycznych w wykonaniu  Orkiestry Dętej z Niebylca pod dyrekcją Pana Janusza Raka. W uroczystościach uczestniczyli na czele z pocztami sztandarowymi strażacy z całej Gminy Niebylec.

 • Tagi:

b

W dniu 5 października m2019 roku na placu  Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie 86 słuchaczy XXIX Turnusu kształcenia dziennego, w obecności sztandaru, zaproszonych gości, rodzin i bliskich oraz kadry Szkoły, na czele z Komendantem st.kpt. Markiem Chwałą, złożyło ślubowanie. Miło nam poinformować Państwa iż Marcin Znamirowski strażak-ratownik z Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu jest słuchaczem pierwszego roku XXIX Turnusu Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie i właśnie w tym dniu złożył uroczyste ślubowanie . Obecnością w uroczystościach zaszczycili rodzice Marcina Państwo Maria i Robert Znamirowscy , siostry  Patrycja i Judyta oraz delegacja strażaków z OSP w Niebylcu w osobach : Rafał Kołodziej , Wacław Krupa , Leszek Jasiński , Stanisław Knaź , Lucjan Bliźniak , Mariusz Antonik .Uroczystość poprzedzona została odprawioną w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa Mszą Świętą, której przewodniczył Kapelan Małopolskich Strażaków .Zgodnie z pożarniczym ceremoniałem kulminacyjna część wydarzenia rozpoczęła się od złożenia przez dowódcę uroczystości kpt. Michała Kuczerę stosownego meldunku. Po nim nastąpił przegląd pododdziałów i przywitanie strażaków przez Zastępcę Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marka Jasińskiego.Następnie głos zabrał Komendant Szkoły. Po powitaniu wszystkich przybyłych podziękował słuchaczom za wybranie właśnie Krakowskiej Szkoły Aspirantów jako miejsca, w którym postanowili uczyć się pożarniczego rzemiosła oraz za ich gotowość do pełnienia służby na rzecz osób zagrożonych i potrzebujących, a rodzicom i bliskim pogratulował  wychowania synów w duchu patriotycznych tradycji i wartości.Słowa najwyższego uznania i wdzięczności skierował także do członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Kadry Szkoły. Życzył niegasnącej pasji, zapału i satysfakcji z dobrze wykonywanych obowiązków oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Ślubującym plutonom towarzyszyła kompania honorowa  PSP w Krakowie oraz Poczty Sztandarowe Jednostek OSP. Wyrazem strażackiej solidarności i współpracy była oprawa muzyczna , którą przygotowała Orkiestra OSP Niepołomice .Uroczysty apel był także okazją do wręczenia  okolicznościowych podziękowań i wyróżnień .Po uroczystości „zaślubin”  uczniowie zaproszeni zostali na uroczysty obiad, ich bliscy mieli okazję spróbować strażackiej grochówki, a następnie wszyscy udali do swoich domów na pierwszą, tak bardzo wyczekiwaną, upragnioną, przepustkę.

 • Tagi:

mkDożynki zakorzeniły się już od wielu lat w tradycjach naszego regionu. Jest to dzień, kiedy rolnicy chcą podziękować za plony, które właśnie zebrali. Dzień ten stał się zarazem okazją do zabawy, która zbliża do siebie ludzi na co dzień pracujących na roli. W niedzielę 8 września 2019 roku na stadionie sportowym w Niebylcu odbyły się uroczystości dożynkowe Gminy Niebylec oraz Powiatu Strzyżowskiego . O godz. 14 została odprawiona Msza Święta polowa w intencji rolników w oprawie muzycznej orkiestry dętej z Niebylca i parafialnej orkiestry dętej z Gwoźnicy Górnej .  Homilię wygłosił ks. Czesław  Goraj proboszcz Parafii Niebylec. Po zakończeniu Mszy Świętej zostały poświęcone wieńce . Wójt Gminy Niebylec i Starosta Strzyżowski  powitali wszystkich gości a Starostowie Dożynek częstowali zebranych  chlebem upieczonym z tegorocznych zbiorów. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia imienia świętego Izydora Oracza . W programie znalazły się także : muzyczna biesiada z kapelą Cajmery z Niebylca i występ zespołu pieśni i tańca Zaborowiacy . Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz obróbki drzewa . Dodatkowymi atrakcjami były : wesołe miasteczko , wystawy i prezentacje Nadleśnictwa Strzyżów , oraz Koła Łowieckiego Bażant z Czudca. Organizatorami dożynek byli : Wójt Gminy Niebylec , Starosta Strzyżowski , Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej i Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu . W celu zapewnienia bezpieczeństwa jednostki  ; Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu , Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworniku , Ochotniczej Straży Pożarnej w Konieczkowej zostały zaproszone przez Wójta Gminy Niebylec do wzięcia udziału w uroczystościach. Zadaniem strażaków było zabezpieczenie terenu , pomoc logistyczna ,  utrzymanie porządku publicznego , kierowanie ruchem oraz  udzielanie w razie potrzeby kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej.

 • Tagi:

2

Przechwytywanie

W Niedzielę 21 lipca 2019 roku w Niebylcu odbędzie się V Jarmark Niebylecki . Organizatorem  jest : Wójt Gminy Niebylec ,  Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu , oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej . Uroczystość rozpocznie barwny korowód , który z Rynku Niebyleckiego uda się na stadion sportowy w Niebylcu. Podczas  masowych zgromadzeń ludności kluczową rolę odgrywa zapewnienie bezpieczeństwa zwłaszcza że przemarsz odbędzie się krajową DK 19 .  W imieniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu , zapraszam druhny i druhów z Niebylca do czynnego uczestnictwa w uroczystościach. Zadaniem będzie zabezpieczenie terenu , pomoc logistyczna ,  utrzymanie porządku publicznego , kierowanie ruchem oraz   udzielanie w razie potrzeby kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej. Druhny i druhów proszę o niezawodne przybycie o godzinie 12:45 do remizy w Niebylcu.

Serdecznie zapraszam.

Prezes jednostki druh Rafał Kołodziej.

 • Tagi:

yStrażacy z całego województwa podkarpackiego uczestniczyli w niedzielę 5 maja 2019 roku w 25 jubileuszowej Podkarpackiej Pielgrzymce Straży Pożarnych do Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacławskiej k . Przemyśla.Pielgrzymka związana była z obchodami Dnia Strażaka. Gminę Niebylec reprezentowały jednostki : Ochotnicza Straż Pożarna w Niebylcu , Ochotnicza Straż Pożarna w Lutczy . Dla strażaków z Niebylca była to 17 pielgrzymka. Delegacja z Niebylca wraz z Pocztem Sztandarowym wyjechała w składzie : Rafał Kołodziej , Wacław Krupa , Stanisław Knaź , Józef Sołtys , Leszek Jasiński ,  Krzysztof Sowa , Mariusz Pankiewicz , Andrzej Kowalski ,  Stanisław Wesołowski , Robert Haduch , Mariusz Antonik .W drodze do Sanktuarium delegacja skupiła się w modlitwie przed grobem Zbigniewa Stachury , który pochowany jest na cmentarzu w Przemyślu , pochodzi z Niebylca i jest przyjacielem strażaków. Spotkanie strażaków w Kalwarii Pacławskiej rozpoczęło się uroczystością wręczenia odznaczeń państwowych oraz korporacyjnych Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej. Następnie w kalwaryjskim sanktuarium strażacy uczestniczyli w Mszy Świętej, której przewodniczył abp Adam Szal. Abp podziękował  strażakom za to, że nie tylko pomagają ofiarom pożarów i wypadków, ale że angażują się w różne działania społeczne i religijne. Na zakończenie Eucharystii swoją wdzięczność za przewodniczenie liturgii wyrazili przedstawiciele strażaków, a także duchowni i samorządowcy. Była to również okazja do tego, aby jedno z najwyższych odznaczeń związkowych – Złoty Znak Związku OSP RP wręczyć abp. Adamowi Szalowi, które Metropolita Przemyski przekazał jako wotum dla Matki Bożej Kalwaryjskiej. Następnie głos zabrał wiceprezes Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie druh Janusz Konieczny. Podziękował wszystkim strażakom za ich ofiarną służbę , za trud i poświęcenie w służbie , która niesie pomoc potrzebującym. Na koniec dowódca uroczystości odprowadził Poczty Sztandarowe a jednostki udały się do miejsca zakwaterowania.

 

 

 • Tagi:

g

W dniu 3 maja 2019 roku obchodzimy 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  Była to pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa regulująca ustrój prawny państwa. Sejm Ustawodawczy podjął uchwałę, według której święto 3 Maja zostało uznane Świętem Narodowym. Ponadto 3 maja wypada także święto kościelne, a dokładniej święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, które obchodzone jest od 1920 roku.  Uroczystości w Gminie Niebylec rozpoczęły się od przemarszu strażaków wraz z pocztami sztandarowymi z jednostek OSP gminy Niebylec, samorządowców, delegacji szkół oraz Orkiestry Dętej z Niebylca i mażoretek spod budynku wielofunkcyjnego GOK do kościoła parafialnego w Niebylcu. Tradycyjnie święto to w gminie Niebylec połączone jest z dniem strażaka przypadającym na dzień 4 maja.W kościele parafialnym w Niebylcu odprawiona została Msza św. koncelebrowana . Po zakończonej mszy św. uczestnicy uroczystości udali się na rynek niebylecki pod pomnik św. Floriana. Po przybyciu ma miejsce dowódca uroczystości komendant gminny ZG ZOSP RP w Niebylcu druh Stanisław Daszykowski złożył  meldunek wójtowi gminy Zbigniewowi Korabowi. Następnie został odegrany hymn państwowy i dokonano wciągnięcia flagi na maszt, po czym wójt Zbigniew Korab wygłosił okolicznościowe przemówienie. Następnie delegacje samorządowe, strażaków, szkół, instytucji i organizacji złożyły kwiaty pod pomnikiem. Na zakończenie uroczystości wystąpiły mażoretki wraz z orkiestrą po czym poczty sztandarowe zostały odprowadzone do miejsca zakwaterowania.

 • Tagi:

fd

 

Święto Odzyskania Niepodległości – Najważniejsze polskie święto narodowe związane z odzyskaniem w 1918 roku , po 123 latach zaborów, niepodległości.
W XVIII w. silna niegdyś Rzeczpospolita zaczęła się chylić ku upadkowi co doprowadziło do trzech rozbiorów Polski, ostatni trzeci rozbiór trwał od roku 1975, przez 123 lata, aż do 1918 roku kiedy to , 11 listopada, Rada Regencyjna (organ sprawujący władzę nad Królestwem Polskim) przekazała władzę nad wojskiem, Józefowi Piłsudskiemu, który dzień wcześniej powrócił z internowania w Magdeburgu, a w trzy dni później rozwiązała się, przekazując mu pełną władzę ustanawiając go Naczelnikiem Państwa. Powstała Druga Rzeczpospolita.
Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy dopiero w 1937 roku. W latach 1939-44 podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 1989 roku, w czasie rządów komunistycznych obchodzenie święta 11 listopada było zakazane. Dopiero w roku 1989, ustawą Sejmu, przywrócono obchody tego święta, od tego roku Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem państwowym a dzień 11 listopada jest dniem wolnym od pracy. W Niedzielę 11 listopada 2018 roku w Niebylcu odbyły się uroczystości związane z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody rozpoczęły się w Kościele Parafialnym gdzie została odprawiona Msza Święta koncelebrowana w intencji ojczyzny. Następnie pod pomnikiem konfederata barskiego Kajetana Łępickiego odśpiewano hymn państwowy , uczestników powitała dyrektor GOK Pani Agnieszka Cynar a okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Gminy Niebylec Pan Zbigniew Korab.Historię przybliżył sekretarz gminy Pan Antoni Chuchla.W trakcie obchodów odsłonięto i poświęcono pomnik konfederata Kajetana Łępickiego , złożono kwiaty przed pomnikiem.Wiązanki złożono również pod pomnikami księdza Jerzego Popiełuszki oraz świętego Floriana, Wydarzenie uświetnił koncert w wykonaniu chóru z Zespołu Szkół imienia Świętej Rodziny w Lutczy oraz Orkiestra Dęta z Niebylca pod dyrekcją Pana Janusza Raka. W uroczystościach uczestniczyli na czele z pocztami sztandarowymi strażacy z całej Gminy Niebylec.

 

 • Tagi:

0Mieszkańcy Gminy Niebylec na sportowo uczcili 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W dniu 23 września z placu obok Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu wystartował Bieg Niepodległościowy. W niedzielne popołudnie wszyscy chętni mogli spróbować swoich sił na trasie prawie 7 kilometrów. Wśród uczestników byli zawodowi biegacze , amatorzy , jak również dzieci i młodzież. W biegu nie chodziło o sportowe wyniki i zwycięstwo lecz o dobrą zabawę. Celem wydarzenia jest promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Przez uprawianie sportu młodzi ludzie wyrabiają silną wolę oraz hartują swój charakter. Bieg zakończył się ogniskiem i wspólnym biesiadowaniem na placu przy Domu Ludowym w Gwoździance. Każdy uczestnik biegu otrzymał koszulkę jako pamiątkę za udział. Najlepsi natomiast otrzymali pamiątkowe puchary. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gwoździance przygotowali część artystyczną. Wystąpił również zespół śpiewaczy ALEBABKI działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu. Chętni mogli sprawdzić swoją wiedzę podczas patriotycznego quizu . Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Gwoździanki zapewniły smaczny poczęstunek. Organizatorami wydarzenia byli Wójt Gminy Niebylec i Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu. Podczas  masowych zgromadzeń ludności kluczową rolę odgrywa zapewnienie bezpieczeństwa. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu , Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwoździance , Zespół Ratownictwa Medycznego ze Strzyżowa oraz Policja zostały zaproszone przez Wójta Gminy Niebylec do wzięcia udziału w wydarzeniu. Zadaniem strażaków  było zabezpieczenie terenu , pomoc logistyczna ,  utrzymanie porządku publicznego , kierowanie ruchem oraz   udzielanie w razie potrzeby kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej. Nad całością zabezpieczenia czuwał Prezes Jednostki druh Rafał Kołodziej.

 

 

 • Tagi:

nb

Dożynki zakorzeniły się już od wielu lat w tradycjach naszego regionu. Jest to dzień, kiedy rolnicy chcą podziękować za plony, które właśnie zebrali. Dzień ten stał się zarazem okazją do zabawy, która zbliża do siebie ludzi na co dzień pracujących na roli. W środę 15 sierpnia 2018 roku na stadionie sportowym w Niebylcu odbyły się uroczystości dożynkowe Gminy Niebylec. Organizatorami tegorocznych dożynek byli : Wójt Gminy Niebylec , Gminny Ośrodek Kultury , Parafia Rzymsko Katolicka , Sołectwo Niebylca , Sołectwo Małówki , Koło Gospodyń Wiejskich. Starostami dożynek byli Państwo Danuta i Stanisław Antonikowie. O godz. 14 została odprawiona Msza Święta polowa w intencji rolników , którą celebrował ks. Jan Młynarczyk a homilię wygłosił ks. Czesław  Goraj. Po zakończeniu Mszy Świętej zostały poświęcone wieńce , Wójt Gminy Niebylec Pan Zbigniew Korab powitał wszystkich gości a Starostowie częstowali zebranych  chlebem upieczonym z tegorocznych zbiorów. W części artystycznej wystąpiła między innymi kapela  JANY  z Niebylca oraz zespół pieśni i tańca BANDOSKA z WDK w Rzeszowie. Niewątpliwą atrakcją Dożynek był pokaz młocki, w oparciu o zachowane zabytkowe już maszyny i urządzenia, Rekonstrukcja przygotowana została przez Muzeum Silników .Stacjonarnych i Techniki Rolniczej w Konieczkowej. W godzinach wieczornych do tańca przygrywał zespół MAGIC.  Podczas  masowych zgromadzeń ludności kluczową rolę odgrywa zapewnienie bezpieczeństwa. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu została zaproszona przez Wójta Gminy Niebylec do wzięcia udziału w uroczystościach. Zadaniem strażaków z Niebylca było zabezpieczenie terenu , pomoc logistyczna ,  utrzymanie porządku publicznego , kierowanie ruchem oraz   udzielanie w razie potrzeby kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej. Nad całością zabezpieczenia czuwał Prezes Jednostki druh Rafał Kołodziej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Tagi: