image

Archiwum kategorii ‘Kultura’

2016-06-11

Strażacy z Niebylca 11 czerwca zabezpieczali Gymkhanę Niebylecką, czyli próbę sprawnościową zabytkowych pojazdów biorących udział w Międzynarodowym Rajdzie Samochodów Zabytkowych pn. Podkarpacko Szaryskie Kryterium Weteranów, który rozpoczął się w słowackim mieście Presov. Miało to miejsce na parkingu pomiędzy cmentarzem, a budynkiem GOK w Niebylcu. W rajdzie wzięło udział 110 załóg, a strażacy z Niebylca oprócz reagowania na zagrożenia mieli za zadanie również kierować ruchem uczestników oraz kibiców. Czytaj dalej »

  • Tagi:

2016-05-06Zastępy GCBA Man oraz SLRT Ford 6 maja 2016 brały udział w spotkaniu z przedszkolakami Przedszkola Samorządowego z Niebylca. Przemiłe spotkanie z dziećmi odbyło przy Zespole Szkół w Niebylcu. Druhowie z Niebylca przedstawili charakter służby strażaka – ochotnika oraz zaprezentowali sprzęt. Na zakończenie wszystkie dzieci wzięły udział w „prawdziwej” akcji udzielania pierwszej pomocy osobie z nagłym zatrzymaniem krążenia oraz akcji gaśniczej. Poszkodowanego dzielnie symulował druh Mariusz Pankiewicz. W spotkaniu wzięli udział: Paweł Wcisło, Rafał Wcisło, Leszek Jasiński, Leszek Lutak, Ryszard Korab i Mirosław Lenart.

Czytaj dalej »

  • Tagi:

2016-05-03Delegacja OSP Niebylec wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w gminnych obchodach Narodowego Święta 3 Maja w Niebylcu.
Druhowie od godz. 15:00 do 20:00 zabezpieczali II Jarmark Niebylecki – imprezę na niebyleckim rynku. Zadaniem OSP Niebylec było zabezpieczenie przejazdu uczestników przez fragment drogi krajowej nr 19, jak również zabezpieczenie medyczne. Wcześniej przed rozpoczęciem jarmarku dokonano zamknięcia drogi powiatowej przebiegającej przez miejsce imprezy. W działaniach udział wzięli również druhowie OSP Gwoździanka oraz OSP Jawornik.

Archiwum Urzędu Gminy w Niebylcu

Poniżej zdjęcia wykonane przez Bartłomieja Barę z Lutczy (bartlomiejbara.pl)

  • Tagi:

2016-05-03

Delegacja OSP Niebylec wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w gminnych obchodach Narodowego Święta 3 Maja w Niebylcu.

Druhowie od godz. 15:00 do 20:00 zabezpieczali II Jarmark Niebylecki – imprezę na niebyleckim rynku. Zadaniem OSP Niebylec było zabezpieczenie przejazdu uczestników przez fragment drogi krajowej nr 19, jak również zabezpieczenie medyczne. OSP Niebylec również w tym dniu zorganizowała katering.

Zdjęcia Bartłomiej Bara (bartlomiejbara.pl)

Archiwum Urzędu Gminy w Niebylcu

  • Tagi:

2014-08-06Niedługo przed rozpoczęciem oficjalnych zmagań kierowców 23 Rajdu Rzeszowskiego zastęp OSP Niebylec został poproszony przez Automobilklub Rzeszowski do zabezpieczenia testowego, w którym swoje sprawdziany odbyło kilkanaście załóg. Odcinek testowy obejmował miejscowość Gwoźnicę Górną oraz Gwoźnicę Dolną. Niestety kibice sportów samochodowych nie mieli na terenie gminy Niebylec pełnego odcinka specjalnego rajdu jak to miało miejsce w latach wcześniejszych – jedynie w Lutczy można było oglądać zmagania kierowców na OS obejmującym m.in. tą miejscowość. Zastęp OSP Niebylec był jednak w pełnej gotowości przez kilka godzin w ciągu dwóch dni – 5 i 6 sierpnia 2014 r. W zabezpieczeniu udział wzięli druhowie Leszek Lutak oraz Tomasz Ziobro (obydwaj przez 2 dni), Rafał Kołodziej, Bartosz Kasprzyk, Paweł Wcisło oraz Wojciech Knaź. Druhowie na starcie dysponowali SLRT Ford z hydraulicznym zestawem ratowniczym, torbą PSP R1, deską oraz innym standardowym wyposażeniem. Jazdy testowe odbyły się bezpiecznie z jednym wypadnięciem samochodu z trasy w drugim dniu – interwencja ratowników nie była jednak wymagana.

  • Tagi:

2014-07-31Druhowie OSP Niebylec wraz ze strażakami OSP Konieczkowa 31 lipca zabezpieczali miejsca, w których kręcono zdjęcia do teledysku przygotowywanego przez Fundację Rozwoju „Dobre Życie”. Zdjęcia kręcone były poniżej ronda obok Urzędu Gminy w Niebylcu oraz w okolicy przystanków autobusowych. Ekipa filmowa oraz aktorzy stanowili około 30 osobową grupę. Sam materiał filmowy kręcony był od około godz. 8:30 do godz. 11:00, jednak w celu przygotowania odpowiedniego planu zdjęciowego druhowie zabezpieczyli pobliskie parkingi znacznie wcześniej. Dowóca zabezpieczenia był dh Leszek Lutak, ponadto z Niebylca uczestniczyli Wojciech Knaś oraz Piotr Ziobro.

  • Tagi:

2014-07-27_pokazW ostatnią niedzielę lipca (27-07-2014) korzystając z zaproszenia strażaków z OSP Godowa Dolna wzięliśmy udział w zorganizowanym przez nich Pikniku Strażacki. Podczas tej świetnie przygotowanej imprezy przedstawiliśmy działania ratowników podczas wypadku komunikacyjnego  w ramach symulowanej ewakuacji poszkodowanego z wraku samochodu. Była to jedna z wielu atrakcji strażaków z Godowej mającej na celu popularyzacje ochotniczych straży pożarnych poprzez prezentacje działań ratowniczo-gaśniczych, pokazów sprawnościowych, sprzętu jak również prezentacje lokalnych grup artystycznych i rozrywkę.
Działania OSP Niebylec po przybyciu na miejsce wyglądały następująco: rozpoczęciem było nawiązanie komunikacji z dyspozytorem, którym był jeden ze strażaków z Godowej. Po przyjęciu zgłoszenia udaliśmy się na miejsce – rozmowy dowódcy zastępu oraz dyspozytora były przez cały czas nagłaśniane widzom celem zaprezentowana komunikacji radiowej podczas akcji. Po wstępnym rozpoznaniu miejsca zdarzenia dowódca dh Rafał Kołodziej zastał poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym uwięzionego we wraku poloneza trucka. Rozdzielił on wobec powyższego zadania zastępu: wydzielenie strefy bezpieczeństwa wokół miejsca zdarzenia – dh Tomasz Ziobro oraz Bartosz Kasprzyk, zabezpieczenie pojazdu przed zapłonem – dh Leszek Lutak oraz Piotr Ziobro, uzyskanie dostępu do poszkodowanego pozwalającego na ocenę jego stanu dh Lucjan Bliźniak oraz Mirosław Lenart. Dwaj ostatni druhowie uzyskali dostęp do poszkodowanego przez okno od strony kierowcy pozwalające Lucjanowi Bliźniakowi stwierdzić nieprzytomność kierowcy z zachowanym oddechem oraz krążeniem jak również rozpoczęcie stabilizacji odcinka szyjnego, drugi z ratowników Mirosław Lenart wobec blokady drzwi od strony pasażera dostał się do środka samochodu przez okno i pozostał tam z poszkodowanym do jego całkowitego uwolnienia. Dowódca Rafał Kołodziej oraz Piotr Ziobro uruchomili hydrauliczny zestaw ratunkowy Lukas i rozpoczęli cięcie oraz rozpieranie elementów nadwozia dla umożliwienia nieskrępowanego dostępu do kierowcy. Kierowca po usunięciu drzwi oraz dachu został przełożony na deskę. Oczywiście dla dokładniejszego zaprezentowania możliwości działań sprzętu hydraulicznego celowo dokonaliśmy wycięcia wszystkich słupków we wraku samochodu, w rzeczywistości dostęp do poszkodowanego byłby możliwy znacznie wcześniej. Po ewakuacji kierowcy Mirosław Lenart wykonał szybkie badanie urazowe poszkodowanego, w wyniku którego zauważono i zaopatrzono rany głowy oraz złamanie lewego podudzia. Zakończeniem była zapewnienie komfortu termicznego poszkodowanemu, unieruchomienie na desce oraz przekazanie zespołowi ratownictwa medycznego. Zastęp z Niebylca nagrodzony został przez widzów oklaskami  i zaproszony przez organizatorów na okolicznościowy poczęstunek.
Druhowie z Niebylca wzięli udział ponadto w konkurencji przeciągania liny. W pierwszej podejściu pokonali miejscową drużynę z Godowej, jednak strudzeni po akcji ratowniczej oraz wcześniejszych zmaganiach ulegli w drugiej konkurencji strażakom z OSP Godowa. Może to zmęczenie, a może po prostu druhowie z Godowej słusznej postury byli nie do pokonania. Pewne jest jedno OSP Godowa Dolna w niedzielę wykazała się świetnym pomysłem oraz wyśmienitą organizacją imprezy, w której zaprezentowali swoje wysokie pożarnicze umiejętności. Jednym z dowodów dobrego wyszkolenia OSP Godowa Dolna jest nasz dh Piotr Ziobro, który przeprowadził się do Niebylca właśnie z Godowej, gdzie służył w tamtej jednostce. Jest on jednym z najczęściej wyjeżdżających strażaków w OSP Niebylec i nigdy nie potrzebował specjalnego szkolenia ponieważ wiele doświadczeń zyskał właśnie w jednostce ze swojej rodzinnej miejscowości. Należą się gratulacje kolegom z Godowej za zorganizowanie tak udanej imprezy – oby podobne miały miejsce częściej. Wydarzenia związane z OSP Godowa można śledzić na ich stronie: www.ospgodowadolna.plFilm udostępniony przez OSP Godowa Dolna

  • Tagi:

2014-07-06Drugi dzień z rzędu strażacy z Niebylca  zabezpieczali lokalną imprezę w swojej miejscowości. Dzień wcześniej uczestniczyli w zabezpieczeniu trasy Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków, natomiast 6 lipca zorganizowali służby porządkowe podczas drugiego dnia Dni Gminy Niebylec. Za zadanie mieli przede wszystkim utrzymywać właściwą organizację ruchu przy zjazdach z drogi krajowej nr 9 jak również reagowanie na inne ewentualne incydenty zagrażające bezpieczeństwu uczestników imprezy. W skład grupy porządkowej weszli druhowie: naczelnik Paweł Noster, Rafał Kołodziej (dowódca), Stanisław Knaś, Leszek Jasiński, Krzysztof Sowa, Lucjan Bliźniak, Marek Gajewski, Maciej Noster, Bartosz Kasprzyk oraz Paweł Wcisło.
Podczas imprezy Nagrodą Honorową Wójta Gminy Niebylec uhonorowana została OSP Gwoździanka, zaś nagrodę odebrał druh prezes Kamil Czurczak. Ponadto Zarząd Gminny ZOSP RP w Niebylcu korzystając z okazji w dowód uznania za dbałość i wsparcie jednostek OSP z terenu gminy ufundował hełm paradny. Nagrodę wręczyli przedstawiciele zarządu w składzie: dh Adam Błądziński prezes ZG ZOSP RP, dh Stanisław Daszykowski komendant gminny oraz dh Wacław Krupa wiceprezes ZG ZOSP RP i zarazem prezes OSP Niebylec.

  • Tagi:

Korzystając z zaproszenia naszych kolegów z OSP Jawornik poczet sztandarowy OSP Niebylec wziął udział w jubileuszowym odpuście parafialnym w Jaworniku. 24 maja 2014 r. zakończone zostały pięciodniowe misje parafialne w Jaworniku. We mszy św. odprawionej w kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych udział wzięli oprócz wiernych m.in. strażacy z OSP Jawornik oraz poczty sztandarowe OSP Konieczkowa, Gwoździanka i Niebylec. Jednostkę z Niebylca reprezentowali druhowie – nasz niezawodny sztandarowy – Józef Sołtys oraz asysta Andrzej Kowalski, Leszek Lutak jak również Leszek Jasiński oraz Mariusz Pankiewicz.

  • Tagi: