image

Archiwum kategorii ‘Informacje’

2016-01-23
W 2016 roku zgodnie ze statutem OSP Niebylec kończy się kadencja zarządu jednostki oraz komisji rewizyjnej. Zebranie jakie miało miejsce 23 stycznia miało oprócz charakteru sprawozdawczego było wyborami nowego zarządu oraz komisji na najbliższe 5 lat. W wyniku przeprowadzonych wyborów w OSP Niebylec zaszło wiele zmian w kierowaniu jednostką. Największą z nich jest rezygnacja prezesa druha Wacława Krupy, który funkcję tę pełnił przez 30 lat. Kim jest druh Wacław nie trzeba nikomu przedstawiać, gdyż przez cały ten czas stał się postacią rozpoznawalną nie tylko dla zainteresowanych tematyka pożarniczą na terenie gminy, czy nawet powiatu strzyżowskiego – 30 letni okres jego prezesury to niesamowity rozwój jednostki w Niebylcu, o czym można pisać bardzo długie opracowania. Od dłuższego czasu jednak prezes głośno mówił o rezygnacji i też przygotowywał swojego następcę. Ogół strażaków tę kandydaturę przyjął podczas zebrania. Z kandydowania zrezygnował również długoletni skarbnik dh Józef Sołtys, sekretarz dh Stanisław Knaś, naczelnik Paweł Noster, wiceprezesi Antoni Chuchla oraz Kazimierz Dziki. W wyniku głosowania nowy zarząd ukonstytuował się następująco:

 • Rafał Kołodziej – prezes,
 • Stanisław Wesołowski – wiceprezes,
 • Paweł Wcisło– naczelnik,
 • Maciej Noster – zastępca naczelnika,
 • Robert Haduch – sekretarz,
 • Bartosz Kasprzyk – skarbnik,
 • Józef Dzindzio – członek Zarządu,
 • Marek Gajewski – członek Zarządu gospodarz,
 • Lucjan Bliźniak – członek Zarządu konserwator-kierowca.

Komisja Rewizyjna:

 • Krzysztof Sowa – przewodniczący,
 • Leszek Lutak – sekretarz,
 • Marcin Wolan – członek.

Po wielu latach zrezygnowała kronikarka dh Halina Sołtys pozostawiając po sobie 2 tomy prowadzonych z niezwykła dbałością ręcznie kaligrafowanych kronik – jest bardzo cenny materiał historyczny dla pokoleń.

Zaproszeni goście obecni na zebraniu to: dh Józef Dzindzio przewodniczący komisji rewizyjnej Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie, dh Zbigniew Korab wójt gminy Niebylec, dh Adam Błądziński prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Niebylcu, st. kpt. Piotr Mazur dowódca JRG PSP Strzyżów, sołtysi Józef Sołtys oraz Adam Błądziński i Wiktor Bochenek – dyrektor GOK w Niebylcu. Ustępujący prezes dh Wacław Krupa wyraził wdzięczność wszystkim współtworzącym i wspierającym OSP Niebylec, jak również przekonanie, że pozostawia jednostkę w dobrych sprawdzonych rękach nowego zarządu. Złożył również obietnice dalszego udziału w życiu jednostki, a przede wszystkim działaniach operacyjnych jako strażak – ratownik. Nowy zarząd w uznaniu zasług dh Wacława Krupy oraz dh Stanisława Knaś podjął jako jedną z pierwszych uchwał przyznanie ww funkcji honorowego prezesa oraz sekretarza, jak również wręczył odchodzącemu zarządowi okolicznością tablicę pamiątkową oraz kwiaty. Zebranie zakończone zostało zabawą taneczną.

 • Tagi:

2015-08-07
Przez 2 dni druhowie OSP Niebylec brali udział w zabezpieczeniu 24. Rajdu Rzeszowskiego jaki miał miejsce od 6-8 sierpnia 2015 r. W pierwszym dniu 6 sierpnia zastęp GCBA Man zabezpieczał strefę tankowania wyznaczoną dla OS Konieczkowa. W miejscowości Konieczkowa około 1 km od startu strażacy w pełnej gotowości gaśniczej uczestniczyli w tankowaniu samochodów załóg biorących udział w rajdzie. W jednej z załóg jadącej w Polonezie 2000 Rally w pierwszej homologowanej specyfikacji grupy IV z 1979 roku jechał wraz kierowcą Pawłem Hoffmanem znany piosenkarz Michał Wiśniewski. Załoga odnotowała jednak awarię pojazdu i chwilę później pojawiła się w pobliżu strefy. Strażacy z Niebylca nie omieszkali wykorzystać tej sytuacji do wspólnego zdjęcia. Do strefy tankowania udał się zastęp w składzie: Rafał Kołodziej – dowódca, Lucjan Bliźniak – kierowca oraz ratownicy Paweł Noster, Leszek Lutak, Rafał Wcisło oraz Mirosław Lenart. Zabezpieczenie trwało od godz. 15:30 do 18:30
Dzień drugi to zabezpieczenie ratowniczo-techniczne OS Lubenia. Do tego odcinka udał się zastęp SLTR Ford. Na najdłuższym liczącym 23 km odcinku specjalnym tegorocznej edycji rajdu obyło się bez interwencji służb ratowniczych. Wraz z OSP Niebylec zabezpieczenie medyczne zapewniali ratownicy z PCK Przemyśl. Zastęp SLRT pełnił zabezpieczenie od godz. 8:30 do 13:00 w składzie: Mirosław Lenart – dowódca, Lucjan Bliźniak – kierowca, ratownicy – Rafał Wcisło, Maciej Noster oraz Wojciech Knaś. Z ciekawostek z rajdu sympatyczna załoga Hoffman-Wiśniewski ponownie nie dotarła na metę.

 • Tagi:

Miło nam poinformować, że Zarząd OSP Niebylec jest w trakcie wdrażania usługi ALARMOWANIE.PL. Działanie serwisu ALARMOWANIE.PL członków OSP polega na tym, że na telefony komórkowe strażaków będzie dzwonić nasze Centrum Alarmowania OSP prezentując się numerem 89-679-69-00 lub 34-340-11-00. Numery te strażacy muszą zapisać w swoim telefonie komórkowym pod przyjazną nazwą ALARM OSP lub ALARM-REMIZA oraz przypisać do tych numerów dedykowany dzwonek np. syrena strażacka (pliki do pobrania dzwonków znajdują się na alarmowanie.pl-Dzwonki strażackie na telefon), a gdy zadzwoni telefon to bez spoglądania na wyświetlacz będzie wiadomo, że został ogłoszony alarm dla OSP.

Serwis ALARMOWANIE.PL będzie dzwonić dwa razy przez ok 15 sekund (drugie dzwonienie po ok 60 sekundach) chyba, że ktoś odrzuci pierwsze alarmowanie wtedy system do nie go już nie zadzwoni. System traktuje taką osobę jako powiadomioną o alarmie i dlatego nie zachodzi potrzeba powtórnego alarmowania oraz dekoncentrowania strażaka, który udaje się do remizy. Podwójne alarmowanie daje możliwość zaalarmowania tych osób, które nie słyszały pierwszego alarmowania lub prowadziły rozmowę telefoniczną podczas pierwszego alarmowania. Warto też zapamiętać numery naszego centrum ponieważ po zakończonej rozmowie często otrzymujemy sms-a z podaniem numeru jaki próbował się dodzwonić.

Prosimy aby strażacy w miarę możliwości powyłączali usługę poczty głosowej w swoich telefonach. W przeciwnym wypadku gdy strażak odrzuci dzwonienie z naszego serwisu, to na jego numerze telefonu włączy się poczta głosowa i zostanie nagrany komunikat naszego serwisu „Alarm dla straży pożarnej”. Naliczona zostanie opłata za połączenie, podobnie w przypadku gdy strażak będzie odbierać te dzwonienia. Przypominamy, że za odbierane połączenia jest obciążana wasza jednostka.

Uruchomienie alarmowania OSP może odbywać się też przez uprawnione numery telefonów strażaków ( każda OSP może wyznaczyć do 6-ciu takich numerów). Należy zadzwonić na numer 89-679-69-01 lub zapasowy 34-340-11-01 (wystarczy dać tzw. strzałkę max 5 sekund aby nie zastawiło się podłączanie inaczej usłyszy się zapowiedź „Zlecenie przyjęto do realizacji” – osoba zlecająca alarmowanie  poniesie wtedy koszt rozmowy trwającej ok 2 sekundy wg stawek obsługującego ją operatora). Numer zlecający alarm nie zawsze otrzyma alarmowanie z naszego serwisu ALARMOWANIE.PL ponieważ system traktuje go jako zajęty, poza tym osoba ta wie,
że jest alarm dla OSP skoro ogłasza.

Poniżej podajemy aktualne kody do WYŁĄCZANIA POCZTY GŁOSOWEJ

T-Mobilenie zależnie czy karta czy abonament ##002# (zadzwoń)

Orange abonament / MiX *110*20*00# (zadzwoń)

karta *110*03*00# (zadzwoń)

Play nie zależnie czy karta czy abonament ##002# (zadzwoń)

*111*56*3# – sprawdzenie stanu usługi

Plus abonament ##002# (zadzwoń)

karta lub mix plus *122*00# (zadzwoń)

Należy wybrać właściwy kod i nacisnąć przycisk ZADZWOŃ

 • Tagi:

2014-12-13Ponownie druhowie OSP Niebylec przyłączyli się do akcji Szlachetna Paczka, ogólnopolskiego projektu pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, realizowany przez Stowarzyszenie Wiosna. Projekt przez 12 lata staje się coraz bardziej rozpoznawalny. W dużym skrócie działa on następująco: dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców, na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom. Pierwszy raz OSP Niebylec wsparła wolontariuszy z lokalnej strzyżowskiej Szlachetnej Paczki rok temu (http://www.ospniebylec.pl/2013/12/strazacy-z-niebylca-dla-szlachetnej-paczki/), w tym roku w akcję zaangażowali się w szczególności dwaj druhowie Rafał Kołodziej oraz Leszek Lutak (w ostatnim dniu jeden z kursów zaliczył również Mirosław Lenart), którzy w dniach 13, 14 oraz 17 grudnia wraz z działaczami ze Strzyżowa odwiedzili 19 rodzin pokonując około 450 km. Druhowie w tych dniach dowieźli paczki do miejscowości Gwoźnica, Lutcza, Frysztak, Strzyżów, Glinik Dolny, Czudec, Oparówka oraz Markuszowa. W akcji brały również jednostki OSP z terenu powiatu strzyżowskiego, w drugim dniu OSP Konieczkowa. Strażacy z Niebylca wspominają o sympatycznej atmosferze podczas akcji pomimo często trudnego terenu jaki musieli pokonywać, aby dostarczyć paczki. Na zakończenie druhowie Rafał i Leszek otrzymali certyfikaty wolontariuszy Szlachetnej Paczki, a do zarządu jednostki oraz wójta gminy Niebylec wpłynęło pismo z podziękowaniem za wyrażenie zgody na użycie niebyleckiego SLRT na potrzeby akcji.

 • Tagi:

W ostatnią sobotę stycznia (25.01.2014) w budynku wielofunkcyjnym GOK w Niebylcu, gdzie znajduje się również nasza remiza miało miejsce najważniejsze ze spotkań strażaków w roku, mianowicie walne zebranie członków OSP Niebylec. W zebraniu udział wzięli członkowie zwyczajni, honorowi oraz wspierający, jak również zaproszeni gości. Zebranie otworzył dh Wacław Krupa, który po krótkim wstępie przywitał przybyłych gości oraz zwrócił się do zebranych o uczczenie minutą ciszy zmarłego w 2013 roku ś.p. Zbigniewa Stachury – druha wspierającego z Przemyśla, utrzymującego żywe kontakty z jednostką, rodaka z Niebylca. Następnie dokonano wyboru przewodniczącego zebrania, którym został dh Stanisław Knaś. Od tej pory przewodniczący udzielał kolejno głosu prezesowi Wacławowi Krupie, który przedstawił działalność jednostki obejmujący zeszły rok – na sprawozdanie złożyło się krótkie omówienie akcji ratowniczo-gaśniczych, szkoleń, działań na rzecz lokalnej społeczności oraz prac organizacyjno-gospodarczych. Po prezesie głos zabrał skarbnik dh Józef Sołtys przedstawiając sprawozdanie finansowe oraz przewodniczący komisji rewizyjnej dh Krzysztof Sowa. Komisja rewizyjna w sprawozdaniu pozytywnie oceniła zarząd jednostki i za pośrednictwem prezesa wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium zarządowi na rok 2014 – zebranie jednogłośnie wniosek przyjęło. Członkowie zarządu przedstawili również plan prac na rok 2014, który również został jednogłośnie zatwierdzony przez walne zebranie. W dniu zebrania członkowie również w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęli do grona strażaków OSP Niebylec nowego druha zamieszkałego w Strzyżowie. Na zakończenie głos zabierali m.in. dh Antoni Chuchla w imieniu samorządu gminnego oraz dh Józef Dzindzio prezes komisji rewizyjnej ZOW ZOSP RP w Rzeszowie, który wręczył prezesowi dość przydatny prezent. Było to ubranie specjalne strażaka, a tego typu wyposażenia nigdy dość w jednostce. Podczas zebrania wypowiadał się również mł. bryg. mgr inż. Marek Rysz – zastępca komendanta powiatowego PSP w Strzyżowie jak również Maria Chuchla – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Strzyżowskiego, Wiktor Bochenek – dyrektor GOK w Niebylcu, Józef Sołtys – sołtys sołectwa Niebylec, Małgorzata Lasota – radna Rady Gminy w Niebylcu oraz Edward Wolanin skarbnik Urzędu Gminy w Niebylcu. Wśród zaproszonych gości obecny był również Adam Błądziński, sołtys Małówki. Zebranie zakończone zostało zabawą taneczną.

 • Tagi:

13-IMGP8024

Pierwsza sobota i niedziela w nowym 2014 roku była czasem wzmożonej aktywności zarządu OSP Niebylec. 4 stycznia nasi delegaci wzięli udział w zebraniu Zarządu Gminnego ZOSP RP jaki miał miejsce w remizie OSP Jawornik, natomiast 5 stycznia zorganizowane zostało zebranie zarządu naszej jednostki. Inaczej niż poprzednio zarząd gminny spotkał się w Jaworniku i zamierza każdego roku pierwsze zebranie w roku odbywać w innej jednostce z terenu gminy.

W sobotę do Jaworniku udało się 3-ch naszych druhów: dh prezes Wacław Krupa pełniący w zarządzie gminnym funkcję wiceprezesa, sekretarz dh Stanisław Knaś oraz dh Mirosław Lenart pełniący w zarządzie gminnym funkcję skarbnika. Na zebraniu obecni byli delegaci poszczególnych jednostek z gminy jak również m.in. kapelan strażaków ks. Artur Grzęda, wójt gminy Niebylec Zbigniew Korab, przewodnicząca Rady Gminy Danuta Lęcznar, komendant powiatowy PSP w Strzyżowie st. bryg. Piotr Rędziniak, przewodniczący komisji rewizyjnej w Zarządzie Wojewódzkim ZOSP RP w Rzeszowie dh Józef Dzindzio, prezes ZG ZOSP dh Adam Błądziński oraz komendant gminny dh Stanisław Daszykowski. Podczas zebrania ustalone zostały terminy walnych zebrań sprawozdawczych jak również dokonano podsumowania roku 2013. Komendant powiatowy Piotr Rędziniak podziękował strażakom za udział w akcjach i zdarzeniach jakie miały miejsce w roku ubiegłym, poinformował o nowościach dotyczących szkoleń oraz przedstawił nowe zasady funkcjonowania numeru alarmowego 112. Wypowiedź dotycząca szkoleń została pozytywnie odebrana przez strażaków – następuje w tym zakresie pewna liberalizacja oraz ułatwienie. Pozytywnie została również odebrana informacja dotycząca naboru do służby w PSP, który wg nowych zasad jest ściśle związany i uzależniony od stażu w Ochotniczej Straży Pożarnej. Poruszane były również kwestie przyznawania odznaczeń przez zarząd wojewódzki oraz problemy pojawiające się z pozyskiwaniem 1% odpisu podatkowego w jednostkach OSP. Sobotnie zebranie nieprzypadkowo miało miejsce w Jaworniku, co też w swojej wypowiedzi wyjaśnił sołtys Adam Loch. W 2014 roku Jawornik obchodzi swoje 600 lecie powstania i jak informował sołtys czeka nas z tej okazji wiele okolicznościowych wydarzeń. Zebranie było rówież okazją do połamania się opłatkiem i złożenia świąteczno-noworocznych życzeń.

Dzień później 5 stycznia obradował zarząd jednostki OSP Niebylec. Podczas spotkania przedstawione zostały informacje jakie uzyskano w Jaworniku. Tradycyjnie dokonano analizy akcji oraz miejscowych zdarzeń jakie miały miejsce od ostatniego zebrania zarządu (listopad 2013). W porównaniu z analogicznym okresem zdarzeń okazuje się przybyło. Na spotkaniu omówiono również szczegóły organizacji walnego zebrania jakie ma odbyć się 25 stycznia 2014 r. Podobnie jak w Jaworniku była to również okazja do złożenia sobie życzeń

 • Tagi:

Przez 2 dni druhowie OSP Niebylec pomagali wolontariuszom ze Strzyżowa działającym w ramach projektu Szlachetna Paczka. 7 i 8 grudnia 2013 przy użyciu LSRt Ford przewieźli kilkadziesiąt paczek, które zostały przekazane rodzinom na terenie powiatu strzyżowskiego. Akcja Szlachetna Paczka organizowana jest od 13 lat.

Po raz pierwszy została zorganizowana w Krakowie w 2000 roku. Wtedy grupa studentów duszpasterstwa akademickiego prowadzona przez ks. Jacka Stryczka (dziś prezesa Stowarzyszenia WIOSNA) obdarowała 30 ubogich rodzin. Dzisiaj projekt SZLACHETNEJ PACZKI ma charakter ogólnopolski i jak żadna inna akcja charytatywna w Polsce łączy działania setek tysięcy osób. W 2013 roku Paczka jest organizowana w 508 lokalizacjach w całej Polsce.

W powiecie strzyżowskim również działają wolontariusze Szlachetnej Paczki, który w tym roku zwrócili się w porozumieniu z Urzędem Gminy Niebylec o pomoc do strażaków z Niebylca. Jak wyjaśniają wolontariusze ze Strzyżowa:

SZLACHETNA PACZKA to projekt, który co roku łączy tysiące osób: wolontariuszy, rodziny w potrzebie, darczyńców i dobroczyńców. To tysiące spotkań, które odbywają się w przyjaznej atmosferze wzajemnej otwartości i pełni zrozumienia człowieka dla człowieka. Potrzebujące rodziny opowiadają o swojej trudnej sytuacji wolontariuszom, spotkanym po raz pierwszy w życiu, darczyńcy z pasją przygotowują konkretną pomoc dla nieznajomych i spełniają ich marzenia.

W sobotę z magazynu Szlachetnej Paczki w Strzyżowie strażacy wraz z wolontariuszami przewozili artykuły przeznaczone dla rodzin do miejscowości Lutcza, Gogołów, Konieczkowa, Godowa, Wyżne oraz dwukrotnie Lubla. Niedziela to przejazdy do Połomi, Wyżnego oraz Glinika Charzewskiego. Jeden z sobotnich kursów nie obył się bez przygód – podczas transportu do Konieczkowej z powodu śliskiej nawierzchni drogi i znacznego wzniesienia Ford Transit nie był w stanie dojechać do celu. Z pomocą przybyli koledzy Marek Pakla i Wojciech Stanisławczyk, druhowie OSP Konieczkowa swoim LSRt Iveco dysponującym napędem na obydwie osie. W ten sposób po szybkim przeładunku udało się dostarczyć paczki do rodziny. W projekt zaangażowany był przede wszystkim druh Leszek Lutak, który uczestniczył w akcji w sobotę z Lucjanem Bliźniakiem oraz w niedzielę z Bartłomiejem Kasprzykiem. OSP Niebylec otrzymała list z podziękowaniem podpisanym przez ks. Jacka Stryczka, natomiast druh Leszek otrzymał certyfikat wolontariusza Szlachetnej Paczki. List z podziękowaniem został również wysłany na adres wójta gminy Niebylec.

 • Tagi:

Połomia 2012

Informujemy że 23 września  2012 roku o godz 1300 na stadionie sportowym w Połomi rozpoczną się VIII Zawody Sportowo Pożarnicze powiatu Strzyżowskiego. Miło nam zakomunikować iż w grupie C  wystąpią dziewczęta z Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu.