b

W związku z sytuacją wynikającą z ogłoszonej pandemii wirusem COVID-19 Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej określił wytyczne z zakresu prowadzenia działań przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz dla jednostek Państwowych Straży Pożarnych.

Szczegóły na stronie internetowej https://www.straz.gov.pl/

123