W dniu 10 maja 2019 roku zastęp SLRT Ford OSP Niebylec  o godz. 9 udał się do zabezpieczenia odcinka testowego dla kierowców rajdowych  z Automobilklubu Rzeszowskiego .Trasa odcinka obejmowała start i jednocześnie metę obok cmentarza w Baryczce i drogę gminną do granicy z Sołonką . Podczas kilkudziesięciu startów załóg rajdowych nie doszło do wypadków i interwencji ratowniczych zastępu z Niebylca . Zabezpieczenie odcinka zakończyło się o godz. 15:00 .

7

6