W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska ŚP Pawła Adamowicza Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu składa rodzinie zmarłego , przyjaciołom i bliskim wyrazy głębokiego współczucia. W sobotę 19 stycznia o godzinie 12:oo w remizach  Straży Pożarnych rozległ się przez minutę głos syreny alarmowej , który jest wyrazem oddania hołdu Wielkiemu Patriocie oraz solidarności z bólem jego rodziny i bliskich.

                                                                                        Cześć Jego Pamięci.

Przechwytywanieh