Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło wielki ogólnopolski program, dzięki któremu do Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju trafił nowoczesny sprzęt ratowniczy o wartości przekraczającej 100 milionów złotych. Środki pochodzą  z Funduszu Sprawiedliwości. Strażacy, niosący ochotniczo pomoc ofiarom wypadków, zostali wyposażeni w profesjonalne zestawy medyczne i defibrylatory.

- To jest największe w historii takie dofinansowanie dla Ochotniczych Straży Pożarnych – podkreślił minister Ziobro. – Moja decyzja jest wyrazem szacunku dla tej formacji, szacunku jako Ministra Sprawiedliwości, ale też i rządu dobrej zmiany, który pokazuje, że myśli o bezpieczeństwie Polaków, szanuje i docenia tych wszystkich, którzy poświęcają swój czas i zaangażowanie działając w ramach Ochotniczych Straży Pożarnych – dodał.W ramach tego programu doceniona została jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu.Wzbogaciła się o nowy sprzęt.Defibrylator AED.Uzasadnieniem jest duża liczba interwencji do wypadków drogowych szczególnie na drodze krajowej DK19.

ds

yt