nmStrażacy z całego województwa podkarpackiego uczestniczyli w niedzielę 6 maja 2018 roku w 24. Podkarpackiej Pielgrzymce Straży Pożarnych do Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacławskiej k. Przemyśla.Pielgrzymka związana była z obchodami Dnia Strażaka. Gminę Niebylec reprezentowały jednostki : Ochotnicza Straż Pożarna w Niebylcu , Ochotnicza Straż Pożarna w Lutczy oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Baryczce. Dla strażaków z Niebylca była to 16 pielgrzymka. Delegacja z Niebylca wraz z Pocztem Sztandarowym wyjechała w składzie : Rafał Kołodziej , Wacław Krupa , Stanisław Knaź , Józef Sołtys , Leszek Jasiński , Paweł Wcisło , Krzysztof Sowa , Mariusz Pankiewicz , Andrzej Kowalski , Kazimierz Dziki , Stanisław Wesołowski.W drodze do Sanktuarium delegacja skupiła się w modlitwie przed grobem Zbigniewa Stachury , który pochowany jest na cmentarzu w Przemyślu , pochodzi z Niebylca i jest przyjacielem strażaków.

Program uroczystości:

10.30- zbiórka delegacji strażackich i pocztów sztandarowych przed placem Sanktuarium,

10.45- wprowadzenie sztandarów na plac celebry,

11.00- uroczysta Msza Święta w intencji strażaków z Podkarpacia pod przewodnictwem j.e ks. Arcybiskupa Adama Szala z wprowadzeniem relikwii św. Floriana do Kościoła.

Uroczystości rozpoczęły się o godz 11 : 00. Dowódca uroczystości wprowadził poczty sztandarowe na czele z orkiestrą dętą po czym złożył meldunek o rozpoczęciu uroczystości.Meldunek odebrał wiceprezes Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie druh Janusz Konieczny.Po złożeniu meldunku wszyscy strażacy skupili się w modlitwie podczas odprawionej Mszy Świętej w intencji strażaków , którą celebrował i homilię wygłosił abp Adam Szal. Metropolita Przemyski  , który przypomniał w kazaniu o tym, jak ważne w życiu są przykazania. Abp Szal chwalił strażaków za to, że nie tylko pomagają ofiarom pożarów i wypadków, ale że angażują się w różne działania społeczne i religijne.Podczas Mszy św. uroczyście przekazano do sanktuarium relikwie św. Floriana – patrona strażaków. Po zakończeniu Mszy Świętej głos zabrał wiceprezes Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie druh Janusz Konieczny. Podziękował wszystkim strażakom za ich ofiarną służbę , za trud i poświęcenie w służbie , która niesie pomoc potrzebującym. Wspomniał że w przyszłym roku będzie to 25 jubileuszowa pielgrzymka i liczy na niezawodne przybycie strażaków.Na koniec dowódca uroczystości odprowadził Poczty Sztandarowe a jednostki udały się do miejsca zakwaterowania.

Przed grobem Zbigniewa Stachury

Strazacy przed grobem Zbigniewa Stachury

Przyjazd do Kalwarii

Po przybyciu na Kalwarię

Wprowadzenie Pocztów Sztandarowych

mk

Przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej

Przed cudownym obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej