2016-06-11

Strażacy z Niebylca 11 czerwca zabezpieczali Gymkhanę Niebylecką, czyli próbę sprawnościową zabytkowych pojazdów biorących udział w Międzynarodowym Rajdzie Samochodów Zabytkowych pn. Podkarpacko Szaryskie Kryterium Weteranów, który rozpoczął się w słowackim mieście Presov. Miało to miejsce na parkingu pomiędzy cmentarzem, a budynkiem GOK w Niebylcu. W rajdzie wzięło udział 110 załóg, a strażacy z Niebylca oprócz reagowania na zagrożenia mieli za zadanie również kierować ruchem uczestników oraz kibiców.