2016-05-06Zastępy GCBA Man oraz SLRT Ford 6 maja 2016 brały udział w spotkaniu z przedszkolakami Przedszkola Samorządowego z Niebylca. Przemiłe spotkanie z dziećmi odbyło przy Zespole Szkół w Niebylcu. Druhowie z Niebylca przedstawili charakter służby strażaka – ochotnika oraz zaprezentowali sprzęt. Na zakończenie wszystkie dzieci wzięły udział w „prawdziwej” akcji udzielania pierwszej pomocy osobie z nagłym zatrzymaniem krążenia oraz akcji gaśniczej. Poszkodowanego dzielnie symulował druh Mariusz Pankiewicz. W spotkaniu wzięli udział: Paweł Wcisło, Rafał Wcisło, Leszek Jasiński, Leszek Lutak, Ryszard Korab i Mirosław Lenart.