25 sierpnia 2013 druhowie Paweł Wcisło oraz Mirosław Lenart zdali egzamin państwowy z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i uzyskali tytuł ratownika w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dn. 8 września 2006 r. 070-411
Obydwaj druhowie dzięki przychylności Zarządu OSP Konieczkowa w ramach realizowanego projektu Mobilny i wyszkolony strażak ochotnik gwarancją bezpieczeństwa przebyli 66 godzin szkoleń teoretyczno praktycznych dających  najwyższe uprawnienia dla osób nie mających wykształcenia medycznego. Z pewnością wiedza ta przyda się podczas prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności zdarzeń drogowych.
070-336