Bezpieczne wakacje.

Podsumowaniem tegorocznych wakacji był Piknik Strażacki zorganizowany w dniu 2 września 2012 roku pod hasłem „ Bezpieczne Wakacje ’’w miejscowości Gwoźnica Górna przez Ochotniczą Straż Pożarną . Swoją obecnością imprezę uświetnili strażacy z Państwowej Straży Pożarnej ze Strzyżowa , Ochotniczej Straży Pożarnej z Konieczkowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Niebylca. Wspólnie zaprezentowali sprzęt ratowniczo – gaśniczy będący na wyposażeniu ich jednostek oraz wzięli czynny udział w pokazach.

Zaproszeni ratownicy medyczni z Uniwersytetu Rzeszowskiego przeprowadzili szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.

Wraz z przedstawicielami policji i Państwowej Straży Pożarnej gościnnie wzięli udział w konkurencjach sportowych.

Pokaz ratownictwa drogowego z udziałem funkcjonariuszy policji , strażaków , oraz ratowników medycznych był pierwszym tego rodzaju widowiskiem zorganizowanym w Gwoźnicy Górnej. W pokazie tym użyto specjalistycznego sprzętu, co wraz ze świetnym wyszkoleniem zebrało wśród widzów słowa uznania i pochwały.


Na koniec podziękowano wszystkim , którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do uświetnienia pikniku.