Na ostatnim posiedzeniu zarządu , podjęto uchwałę o utworzeniu

w strażnicy stanowiska kierowania akcją.

Pomysł ten poddał prezes OSP druch Wacław Krupa.

Zarząd jednogłośnie poparł pomysł prezesa. Niebawem przystąpiono do realizacji projektu. 

W przygotowanie pomieszczenia zaangażował się druch Marek Gajewski wykonując prace remontowe.

Zakupiono meble , sprzęt audio-wideo ,zamontowano radiostację stacjonarną dalekiego zasięgu,

która pozwala nawiązać łączność nie tylko w Powiecie Strzyżowskim.

Zamontowano na dachu strażnicy antenę aby radiostacja mogła spełnić swoje zadanie.

W pracach tych angażowali sie druchowie Lucjan Bliźniak,Kazimierz Dziki,Paweł Noster,Leszek Jasiński.

Część sprzętu (komputer ,urządzenie wielofunkcyjne ,oraz materiały budowlane ) ufundował

nasz druch Rafał Kołodziej za co serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy również druchowi Robertowi , który ufundował aparat fotograficzny

niezbędny do utrwalenia wydarzeń z życia jednostki.

Dziekujemy dyrektorowi GOK za umożliwienie korzystania z internetu.

Na dzień dzisiejszy stanowisko jest oddane do użytku.