image

Archiwum kategorii ‘Uroczystości’

Na pierwszym planie poczet sztandarowy OSP Niebylec (od lewej Andrzej kowalski, Józef Sołtys oraz Stanisław Wesołowski)

Już jutro tj. 24 września 2016 przy budynku GOK w Niebylcu odbędzie się uroczystość 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu. Uroczystość rozpocznie się o 13:30 od zbiórki pocztów sztandarowych przy remizie OSP w Niebylcu oraz przemarszem do kościoła. Uroczysta msza święta odprawiona zostanie o godz. 14:00. Dalsza część uroczystości rozpocznie się około 15:00, na której złożony zostanie meldunek dowódcy uroczystości, nastąpi podniesienie flagi państwowej na maszt, powitanie gości, wystąpienie prezesa zarządu OSP, dekoracja odznaczeniami i medalami zasłużonych strażaków oraz wystąpienia zaproszonych gości.

 • Tagi:

2016-05-03Delegacja OSP Niebylec wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w gminnych obchodach Narodowego Święta 3 Maja w Niebylcu.
Druhowie od godz. 15:00 do 20:00 zabezpieczali II Jarmark Niebylecki – imprezę na niebyleckim rynku. Zadaniem OSP Niebylec było zabezpieczenie przejazdu uczestników przez fragment drogi krajowej nr 19, jak również zabezpieczenie medyczne. Wcześniej przed rozpoczęciem jarmarku dokonano zamknięcia drogi powiatowej przebiegającej przez miejsce imprezy. W działaniach udział wzięli również druhowie OSP Gwoździanka oraz OSP Jawornik.

Archiwum Urzędu Gminy w Niebylcu

Poniżej zdjęcia wykonane przez Bartłomieja Barę z Lutczy (bartlomiejbara.pl)

 • Tagi:

2016-05-03

Delegacja OSP Niebylec wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w gminnych obchodach Narodowego Święta 3 Maja w Niebylcu.

Druhowie od godz. 15:00 do 20:00 zabezpieczali II Jarmark Niebylecki – imprezę na niebyleckim rynku. Zadaniem OSP Niebylec było zabezpieczenie przejazdu uczestników przez fragment drogi krajowej nr 19, jak również zabezpieczenie medyczne. OSP Niebylec również w tym dniu zorganizowała katering.

Zdjęcia Bartłomiej Bara (bartlomiejbara.pl)

Archiwum Urzędu Gminy w Niebylcu

 • Tagi:

2015-01-24
Wraz z początkiem roku w każdej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej odbywa walne zebrania sprawozdawcze. OSP Niebylec zorganizowała zebranie wszystkich swoich członków 24 stycznia w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu. W zebraniu uczestniczyli zarząd jednostki w pełnym składzie, członkowie czynni, honorowi, wspierający, sympatycy oraz zaproszeni gości. Zebranie zaszczyciły zaproszone osoby takie jak: st. bryg. mgr inż. Piotr Rędziniak oraz Józef Sołtys – sołtys Niebylca. Nie sposób również nie wspomnieć o dh Józefie Dzindzio przewodniczącym komisji rewizyjnej ZOW ZOSP RP w Rzeszowie, oraz dh Antoniemu Chuchli reprezentującemu samorząd gminy Niebylec – obydwaj reprezentowali instytucje, ale zarazem są członkami OSP Niebylec. Zebranie zostało otwarte przez prezesa dh Wacława Krupę, który zaproponował na przewodniczącego zebrania dh Stanisława Knaś sekretarza. Podczas zebrania szczegółowo przedstawiona została działalność jednostki w 2014 r. jak również sprawozdanie finansowe oraz komisji rewizyjnej, która zaproponowała udzielenie absolutorium zarządowi – zostało to jednogłośnie przegłosowane. Podczas obrad głos zabierali również zaproszeni gości, reprezentanci instytucji. Wszyscy wysoko ocenili dotychczasowe działania strażaków z Niebylca.

 • Tagi:

2014-11-1111 listopada 2014 r. druhowie OSP Niebylec uczestniczyli w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Niebylcu. Tradycyjnie na program uroczystości złożyła się Msza św. oraz uroczysta zbiórka przy pomniku Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. W uroczystości uczestniczył nasz poczet sztandarowy.

 • Tagi:

Korzystając z zaproszenia naszych kolegów z OSP Jawornik poczet sztandarowy OSP Niebylec wziął udział w jubileuszowym odpuście parafialnym w Jaworniku. 24 maja 2014 r. zakończone zostały pięciodniowe misje parafialne w Jaworniku. We mszy św. odprawionej w kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych udział wzięli oprócz wiernych m.in. strażacy z OSP Jawornik oraz poczty sztandarowe OSP Konieczkowa, Gwoździanka i Niebylec. Jednostkę z Niebylca reprezentowali druhowie – nasz niezawodny sztandarowy – Józef Sołtys oraz asysta Andrzej Kowalski, Leszek Lutak jak również Leszek Jasiński oraz Mariusz Pankiewicz.

 • Tagi:

3 maja br. tradycyjnie strażacy z OSP Niebylec wzięli udział w gminnych obchodach 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji. Uroczystość rozpoczęła się od zbiórki pod remizą OSP Niebylec, następnie poczty sztandarowe wraz z druhami udali się do kościoła parafialnego pw. Znalezienia Krzyża Św. w Niebylcu. Mszę świętą odprawił ks. Czesław Goraj proboszcz parafii, natomiast kazanie wygłosił ks. Mariusz Korbecki wikariusz. Po zakończonej mszy św. strażacy wraz z uczestnikami uroczystości udali się pod pomnik św. Floriana, gdzie został złożony meldunek przez komendanta gminnego ZG ZOSP RP w Niebylcu dh Stanisława Daszykowskiego, uroczyste wciągnięcie flagi na masz. W okolicznościowym przemówieniu wystąpił wójt gminy Zbigniew Korab, następnie delegacje składały kwiaty pod pomnikiem. W dalszej części uczetnicy mogli wysłuchać koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej z Niebylec pod kierownictwem Janusza Raka oraz obejrzeć występ mażoretek z GOK Niebylec. Ze względu na święto strażaka w dniu następnym wójt gminy Niebylec zorganizował okolicznościowy poczęstunek dla strażaków w sali GOK-u.

4 maja swoje święto druhowie z Niebylca spędzili na miejscu jak i na wyjeździe – jedni jak i drudzy uczestniczyli w liturgicznym wspomnieniu św. Floriana, patrona strażaków. Część z nich wzięła udział w odpustowej mszy św. odprawionej przez niebyleckiego rodaka ks. kanonika Waldemara Doparta – był to zarazem jubileusz jego 25 letniej służby kapłańskiej. We mszy udział wzięli strażacy oraz poczty sztandarowe straży z Konieczkowej, Jawornika, Gwoździanki, Blizianki i oczywiście z Niebylca.
Druga delegacja z OSP Niebylec wraz z pocztem sztandarowym udała się na XIX regionalną pielgrzymkę podkarpackich strażaków w Kalwarii Pacławskiej, gdzie obchodzony jest na szczeblu wojewódzkim dzień strażaka. Po drodze druhowie jednak druhowie odwiedzili grób zmarłego w ubiegłym roku ś.p. Zbigniewa Stachury – druha honorowego spoczywającego na cmentarzu w Przemyślu. Coroczną tradycją podczas wyjazdów na Kalwarię były odwiedziny ś.p. druha Zbigniewa rodaka niebyleckiego zamieszkałego w Przemyślu po zakończonych uroczystościach, niestety w tym roku pielgrzymka ta wyglądała inaczej. W roku przyszłym pamiętając o zasługach ś.p. Zbigniewa Stachury jednym z punktów pielgrzymki będą odwiedziny jego grobu. Do sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej zjechali strażacy z całego województwa podkarpackiego wraz z pocztami sztandarowymi, kilkunastu druhów zostało odznaczonych. Z OSP Niebylec również uczestniczył sztandar niesiony przez niezastąpionego od lat chorążego druha Józefa Sołtysa (prawdopodobnie najstarszego chorążego pocztów sztandarowych z woj. podkarpackiego) oraz druhowie Stanisław Wesołowski oraz Krzysztof Sowa. Ponadto w pielgrzymce wzięli udział druhowie Wacław Krupa, Stanisław Knaś, Józef Sołtys (skarbnik), Rafał Kołodziej, Lucjan Bliźniak, Leszek Jasiński oraz Tomasz Ziobro. Po zakończonych uroczystościach druhowie odwiedzili miejscowość Mików obok Komańczy.

 • Tagi:

10 listopada 2013 strażacy z OSP Niebylec włączyli się w gminne obchody Święta Niepodległości. Nasz poczet sztandarowy oraz druhowie wzięli udział w uroczystej Mszy Św. oraz zbiórce pod pomnikiem błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Ponadto druhowie Leszek Lutak oraz Lucjan Bliźniak zabezpieczali plac gdzie odbywała się zbiórka jak i kierowali ruchem na drodze krajowej nr 9 podczas przemarszu uczestników uroczystości.

Na pierwszym planie poczet sztandarowy OSP Niebylec (od lewej Andrzej Kowalski, Józef Sołtys oraz Stanisław Wesołowski)

Na pierwszym planie poczet sztandarowy OSP Niebylec (od lewej Andrzej Kowalski, Józef Sołtys oraz Stanisław Wesołowski)

Druhowie Wacław Krupa, Lucjan Bliźniak, Rafał Kołodziej, Bartłomiej Kasprzyk oraz Mirosław Lenart dołączyli do uroczystości w dosłownie ostatniej chwili, gdyż kilkadziesiąt minut wcześniej wyjechali do zdarzenia drogowego jakie miało miejsce na krajowej nr 9 w Lutczy.

 • Tagi:

1 września 2013 roku prezes Wacław Krupa, naczelnik Paweł Noster oraz druh Rafał Krupa wzięli udział w uroczystości poświęcenia samochodu ratowniczo gaśniczego w jednostce OSP Gwoździanka. Nasi sąsiedzi dzień wcześniej otrzymali  średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault S130, który zastąpi leciwego Żuka. Dowódcą uroczystości był druh Rafał, który nienagannie poprowadził  druhów. Druh Rafał ma spore doświadczenie w tej materii ponieważ podczas studiów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie służył w kompani reprezentacyjnej.
Pożarniczy Renault jaki otrzymała Gwoździanka był początkowo użytkowany i skonstruowany do gaszenia lasów we Francji, następnie zanim trafił do OSP Gwoździanka został przebudowany w Polsce przez firmę Woźniak z Lubartowa. Samochód na podwoziu Renault S130 i zmodyfikowanej w Polsce zabudowie francuskiej firmy SIDES wyposażony jest m.in. w zbiornik o pojemności 3000 litrów wody, autopompę o wydajności 2200 l/m, szybkie natarcie, wyciągarkę hydrauliczną (12 t.), napęd 4×4 oraz siedmioosobową jednomodułową kabinę.
Dodatkowy średni samochód pożarniczy z pewnością przyczyni się do porawy bezpieczeństwa w miejscowości Gwoździanka jak również na terenie całej gminy Niebylec.

 • Tagi:

2013-05-04

dh Rafał Krupa

4 maja 2013 r. w dniu strażackiego święta wśród 453 absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej stopień oficerski otrzymał również druh Rafał Krupa – strażak OSP Niebylec. Nominacja druha Rafała do stopnia młodszego kapitana jest dla naszej jednostki wielkim wydarzeniem, w pewnym sensie OSP Niebylec było jakby pierwszą jego uczelnią. Praktycznie wszyscy druhowie z OSP Niebylec zgodnie stwierdzą, że profesja jaką wybrał druh Rafał wynika z jego z powołania. Pochodzi on z rodziny, gdzie od dawna istnieją silne związki z pożarnictwem – zmarły dziadek Julian Krupa od wielu lat służył w OSP Niebylec, od 1964 r. pełnił w zarządzie funkcję skarbnika. Jak można wyczytać w historii jednostki w 1972 druhowie z Niebylca z wielkim żalem przyjęli wiadomość o jego śmierci. Julian pozostawił jednak swojego następcę Wacława, który od 1984 do dnia dzisiejszego jest prezesem jednostki i jeszcze bardzo długo miejmy nadzieję będzie pełnił tę funkcję. Druha Wacława myślę, że nie trzeba nikomu przestawiać, dzięki jego wielkiemu zaangażowaniu w rozwój jednostki oraz poświęcenie podczas akcji ratowniczo-gaśniczych znany jest on niemal każdemu strażakowi w gminie, a może i powiecie. Początkiem 2013 roku za całokształt swojej pracy ma rzecz ochotniczego pożarnictwa zostaje odznaczony Złotym Znakiem Związku OSP RP. Druh Wacław również, tak jak jego ojciec wychowuje swojego syna Rafała w klimacie zaangażowania w sprawy ochotniczego pożarnictwa. Druh Rafał od najmłodszych lat uczestniczy w życiu jednostki, najpierw jako członek MDP, gdzie najważniejszym wydarzeniem jest start w corocznych zawodach pożarniczych, a później jako młody strażak uczestnicząc czynnie w akcjach ratowniczo-gaśniczych, uroczystościach, zawodach oraz tych zwyczajnych pracach w remizie. Rafał to skromny chłopak, który nigdy nie obnosił się ze swoją ogromną wiedzą na temat pożarnictwa, ale zawsze służył rzeczową radą i pomocą każdemu koledze z jednostki. Wielu naszych ratowników wiele od niego mogło się nauczyć podczas wspólnych akcji jak i organizowanych szkoleń czy pokazów. Wiele jednostek skorzystało też z faktu, że druh Rafał pełnił służbę podczas studiów w kompani reprezentacyjnej swojej uczelni, dlatego nieraz sprawdzał się jako nienaganny dowódca strażackich uroczystości, m.in. poświęcenia samochodu w Niebylcu, Jaworniku czy też ostatnio w Gwoździance.

Wszystko to sprawiło, że z szacunku i przede wszystkim z wielkiej sympatii na promocji Rafała w Warszawie oprócz najbliższej rodziny przebywała również spora delegacja strażaków z OSP Niebylec. Druhowie Stanisław Knaś, Rafał Kołodziej, Lucjan Bliźniak, Stanisław Wesołowski, Leszek Jasiński, Józef Stołtys oraz Maciej Noster w tym ważnym dniu również byli na pl. Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie, gdzie odbyła się uroczysta promocja oficerska.

 W uroczystościach na pl. Piłsudskiego wzięli udział m.in. Eugeniusz Grzeszczak, wicemarszałek Sejmu RP, Waldemar Pawlak, poseł, prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP, Stanisław Rakoczy, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Tadeusz Nalewajka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, szefowie Policji i Straży Granicznej, kierownictwo Państwowej Straży Pożarnej z gen. bryg. Wiesławem Leśniakiewiczem, kapelani oraz rodziny.

Po uroczystej promocji odbyła się widowiskowa defilada. Podczas całej ceremonii mieszkańcy mogli zobaczyć z bliska wozy strażackie.

Zebranym towarzyszyły pododdziały Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie i Poznaniu, Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, Policji, Straży Granicznej, Związku OSP RP, orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego.

Druhowie uczestniczyli również w zwiedzaniu koszar, gdzie przez ostatnie lata studiów mieszkał druh Rafał jak również uczestniczyli w okolicznościowym poczęstunku.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, której absolwentem jest m.in. druh Rafał jest to jedyna w kraju i jedna z nielicznych na świecie wyższa państwowa uczelnia kształcąca pożarniczą kadrę oficerską oraz specjalistów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i cywilnego.

Wykorzystano źródła: warszawa.gosc.pl oraz zdjęcie: facebook.com, pozostałe informacja własna.

 • Tagi:

222 rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja rozpoczęła się od przemarszu strażaków z jednostek OSP gminy Niebylec, samorządowców, delegacji szkół oraz Orkiestry Dętej z Niebylca i mażoretek spod budynku wielofunkcyjnego GOK do kościoła parafialnego w Niebylcu. Tradycyjnie święto to w gminie Niebylec połączone jest z dniem strażaka przypadającym dzień później, stąd obecność znacznej liczby druhów.

W kościele pw. Znalezienia Krzyża Św. odprawiona została Msza św. koncelebrowana przez ks. prałata Stanisława Stęchłego, ks. dr Czesława Goraja proboszcza miejsca oraz ks. Mariusza Korbeckiego wikariusza. Kazanie wygłosił ks. Stanisław Stęchły, który nawiązał do historycznych wydarzeń związanych z uchwaleniem konsytuacji, jak i wielowiekowemu kultowi Maryi w narodzie polskim. Po zakończonej mszy uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik św. Floriana. Po przybyciu ma miejsce dowódca uroczystości komendant gminny ZG ZOSP RP w Niebylcu druh Stanisław Daszykowski złożył uroczysty meldunek wójtowi gminy Zbigniewowi Korabowi. Następnie dokonano wciągnięcia flagi na maszt, po czym wójt Zbigniew Korab wygłosił okolicznościowe przemówienie. Po skończonej mowie delegacje samorządowe, strażaków, szkół, instytucji i organizacji składały kwiaty pod pomnikiem. Na zakończenie uroczystości wystąpiły mażoretki wraz z orkiestrą. Międzyczasie druhny rozdawały słodycze najmłodszym uczestnikom uroczystości

 • Tagi:

Prezes OSP Niebylec dh Wacław Krupa

Prezes OSP Niebylec dh Wacław Krupa

26 stycznia 2013 r. zwołane zostało walne zebranie sprawozdawcze. Na zebraniu zostały poruszone sprawy bieżącego funkcjonowania jednostki, członkowie złożyli sprawozdania dotyczące działał wykonywanych w roku 2012, poruszono kwestie finansowe oraz poddano pod głosowanie udzielenie absolutorium zarządowi na rok następny.NS0-504
Zebranie to jednak wyróżniło się względem większości poprzednich, gdyż w czasie jego trwania dokonano aktu odznaczenia druha Wacława Krupy Złotym Znakiem Związku OSP RP. Jest najwyższe z możliwych odznaczeń związkowych nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP. Odznaką tą może być uhonorowana osoba lub instytucja, która w sposób znaczący zasłużyła się dla działalności Związku OSP RP, jak również Ochotnicza Straż Pożarna o co najmniej 100-letniej działalności.

Aktu odznaczenia dokonał druh Józef Dzindzio przewodniczący komisji rewizyjnej Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie w asyście druha Zbigniewa Koraba wiceprezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Strzyżowie oraz prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Niebylcu. Ponadto obecni byli st. bryg. mgr inż. Piotr Rędziniak komendant powiatowy PSP w Strzyżowie, komendant gminny ZOSP RP dh Stanisław Daszykowski, Maria Chuchla radna powiatu strzyżowskiego, Małgorzata Lasota radna Rady Gminy Niebylec, Józef Sołtys sołtys sołectwa Niebylec, Antoni Chuchla sekretarz Urzędu Gminy w Niebylecu oraz Edward Wolanin skarbnik UG Niebylec. Akt odznaczenia uczczono lampką szampana i odśpiewaniem tradycyjnego sto lat.

Nikt z zebranych, czy tez nieobecnych członków OSP Niebylec nie miał wątpliwości, iż odznaczenie to udekorowało właściwy mundur. Druh Wacław dla ochotniczego pożarnictwa można stwierdzić, że poświęcił większość życia. Od 1984 roku jest prezesem w jednostce, ale jak sam wspominał na zebraniu już jako dziecko podczas alarmu dobiegał do remizy, by zamykać drzwi po wyjeździe dorosłych druhów i marzył, by kiedyś tak jak oni pojechać do prawdziwej akcji. Marzenia te się spełniały później wielokrotnie, gdyż prawdopodobnie łatwiej będzie zliczyć te akcje OSP Niebylec, w których Wacław Krupa nie brał udziału niż ogromną ilość, gdzie uczestniczył jako ratownik, dowódca czy kierowca. Podobnie sprawa się ma z uroczystościami, w których druhowie biorą udział, czy tez pracami na rzecz jednostki lub lokalnej społeczności. Czas kadencji druha Wacława to prężny rozwój jednostki pod względem zaplecza oraz wyposażenia jednostki. Jest to oczywiście zasługa całego zarządu, ale to zazwyczaj prezes jest motorem napędowym nowych inicjatyw i zmian, których przez te lata było wiele. Choćby „park maszynowy” – najpierw był Star 25 pozyskany przez jednostkę w 1962 r.. w 1996 r. Star 244, w 2000 Polonez Truck, który rozpoczynał nowy rodzaj działalności ratowniczej w jednostce jakim było utworzenie sekcji ratownictwa technicznego. W 2003 r. jednostka pozyskała lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Ford Transit, który zajął miejsce wspomnianego wcześniej poloneza niestety niesprawdzającego się na naszych terenach podczas akcji. W listopadzie 2010 r. do jednostki trafił GCBA marki MAN GTM 18.340. i jest chyba najwspanialszy dotychczasowy samochód ratowniczo-gaśniczy jaki kiedykolwiek służył strażakom OSP Niebylec. Przejęcie MAN do pododdziału JOT wymagało bardzo wielu starań i zabiegów i jak na uroczystości przekazania podczas okolicznościowej mowy stwierdził wójt gminy Zbigniew Korab – Trzeba mieć marzenia i konsekwentnie je realizować. Słowa te skierowane były do prezesa OSP Niebylec Wacława Krupy, który wraz z zarządem wiele poświęcił dla pozyskania tegoż pojazdu. Sporo warunków trzeba było spełnić, aby OSP Niebylec weszła w skład Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego jaki miał finał w 2009 r. W KSRG nie ma niedomówień jednostka musi być wyposażona, wyszkolona i w każdej chwili gotowa. Tak właśnie w Niebylcu jest, a w największej gotowości zawsze jest prezes druh Wacław. Nie ma znaczenia, czy są godzinny ranne, popołudniowe, północ, święto czy dzień powszedni, dla prezesa nigdy nie jest to ograniczony godzinowo etat, ale wręcz całodobowa służba. Pojazdy OSP to tylko cząstka wyzwań i wymagań dla prawidłowego funkcjonowania jednostki: do tego potrzeba jeszcze masę sprzętu, specjalnego umundurowania, a przede wszystkim ludzi. Prezes też ma do tego specyficzny dar – przez tyle lat przez OSP Niebylec przewinęło się wiele osób, mniej lub bardziej zaangażowanych. Druh Wacław potrafi zmobilizować niezdecydowanych, zatrzymać zaangażowanych i wzbudzić sympatię każdego druha w jednostce. To bardzo ważne, bo druhowie nie mają łatwo w swojej służbie szczególnie w KSRG – by regulaminowo uczestniczyć w akcji trzeba poświęcić wiele swojego czasu na wykonanie stosownych badań lekarskich, spędzić sporo czasu na szkoleniach i oczywiście dać z siebie wszystko podczas akcji. Nie ma za to gratyfikacji pieniężnych poczynając od szeregowego druha, a kończąc na prezesie, pozostaje jednak olbrzymia satysfakcja z niesienia pomocy potrzebującym. W dzisiejszych czasach nie do każdego to przemawia, dlatego ważna rola m.in. prezesa, żeby tych ludzi utrzymać w jednostce oraz by im się po prostu chciało. Wacławowi ta sztuka się udaje, w jego jednostce są druhowie nawet spoza miejscowości. Jednostka musi być również godnie reprezentowana na zewnątrz podczas okolicznościowych uroczystości i świąt – tutaj też są niezastąpieni ludzie, którzy bezinteresownie poświęcą swój czas. Są to przede wszystkim starsi zasłużeni druhowie i z nimi druh Wacław ma wspaniałe relacje.

Prezes Wacław Krupa zatem w 100% zasłużył na najwyższe odznaczenie związkowe jako zwykły ratownik, prezes, wspaniały organizator oraz zwyczajny kolega każdego druha OSP Niebylec. Odznaczenie druha Wacława jest również wyróżnieniem dla całej jednostki OSP Niebylec.70-411
Oby nadal nie brakowało mu energii, chęci i pasji w pracy na rzecz ochotniczego pożarnictwa i trwał w tej aktywności przez długie lata, bo takich ludzi ta organizacja potrzebuje.

 • Tagi: