image

Archiwum kategorii ‘Uroczystości’

fd

Święto Odzyskania Niepodległości – Najważniejsze polskie święto narodowe związane z odzyskaniem w 1918 roku , po 123 latach zaborów, niepodległości.
W XVIII w. silna niegdyś Rzeczpospolita zaczęła się chylić ku upadkowi co doprowadziło do trzech rozbiorów Polski, ostatni trzeci rozbiór trwał od roku 1975, przez 123 lata, aż do 1918 roku kiedy to , 11 listopada, Rada Regencyjna (organ sprawujący władzę nad Królestwem Polskim) przekazała władzę nad wojskiem, Józefowi Piłsudzkiemu, który dzień wcześniej powrócił z internowania w Magdeburgu, a w trzy dni później rozwiązała się, przekazując mu pełną władzę ustanowiając go Naczelnikiem Państwa. Powstała Druga Rzeczpospolita.
Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy dopiero w 1937 roku. W latach 1939-44 podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 1989 roku, w czasie rządów komunistycznych obchodzenie święta 11 listopada było zakazane. Dopiero w roku 1989, ustawą Sejmu, przywrócono obchody tego święta, od tego roku Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem państwowym a dzień 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.

Strażacy z OSP z Gminy Niebylec uczestniczyli w  Gminnych obchodach Święta Niepodległości. Nasz poczet sztandarowy oraz druhowie wzięli udział w uroczystej Mszy Św. oraz zbiórce pod pomnikiem błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Ponadto druhowie Leszek Lutak oraz Lucjan Bliźniak zabezpieczali plac gdzie odbywały się uroczystości oraz  kierowali ruchem na drodze krajowej DK19 podczas przemarszu uczestników uroczystości.

 • Tagi:

 

Sobota 1 lipca i Niedziela 2 lipca 2017 roku to dni w , których  Niebylec  obchodzi swoje święto. Organizowane są właśnie w tych dniach obchody Dni Gminy Niebylec. Impreza odbyła się w plenerze na stadionie sportowym w Niebylcu . Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu została zaproszona przez Wójta Gminy Niebylec do wzięcia udziału w uroczystościach. Zadaniem strażaków było zabezpieczenie terenu .  utrzymanie porządku publicznego . kierowanie ruchem oraz wraz z druhami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworniku  udzielanie w razie potrzeby kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej.Miłym akcentem było spotkanie z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy Wójtem Gminy  oraz Komendantem Straży w Mościskach.

 

 • Tagi:

Na pierwszym planie poczet sztandarowy OSP Niebylec (od lewej Andrzej kowalski, Józef Sołtys oraz Stanisław Wesołowski)

Już jutro tj. 24 września 2016 przy budynku GOK w Niebylcu odbędzie się uroczystość 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu. Uroczystość rozpocznie się o 13:30 od zbiórki pocztów sztandarowych przy remizie OSP w Niebylcu oraz przemarszem do kościoła. Uroczysta msza święta odprawiona zostanie o godz. 14:00. Dalsza część uroczystości rozpocznie się około 15:00, na której złożony zostanie meldunek dowódcy uroczystości, nastąpi podniesienie flagi państwowej na maszt, powitanie gości, wystąpienie prezesa zarządu OSP, dekoracja odznaczeniami i medalami zasłużonych strażaków oraz wystąpienia zaproszonych gości.

 • Tagi:

2016-05-03Delegacja OSP Niebylec wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w gminnych obchodach Narodowego Święta 3 Maja w Niebylcu.
Druhowie od godz. 15:00 do 20:00 zabezpieczali II Jarmark Niebylecki – imprezę na niebyleckim rynku. Zadaniem OSP Niebylec było zabezpieczenie przejazdu uczestników przez fragment drogi krajowej nr 19, jak również zabezpieczenie medyczne. Wcześniej przed rozpoczęciem jarmarku dokonano zamknięcia drogi powiatowej przebiegającej przez miejsce imprezy. W działaniach udział wzięli również druhowie OSP Gwoździanka oraz OSP Jawornik.

Archiwum Urzędu Gminy w Niebylcu

Poniżej zdjęcia wykonane przez Bartłomieja Barę z Lutczy (bartlomiejbara.pl)

 • Tagi:

2016-05-03

Delegacja OSP Niebylec wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w gminnych obchodach Narodowego Święta 3 Maja w Niebylcu.

Druhowie od godz. 15:00 do 20:00 zabezpieczali II Jarmark Niebylecki – imprezę na niebyleckim rynku. Zadaniem OSP Niebylec było zabezpieczenie przejazdu uczestników przez fragment drogi krajowej nr 19, jak również zabezpieczenie medyczne. OSP Niebylec również w tym dniu zorganizowała katering.

Zdjęcia Bartłomiej Bara (bartlomiejbara.pl)

Archiwum Urzędu Gminy w Niebylcu

 • Tagi:

2015-01-24
Wraz z początkiem roku w każdej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej odbywa walne zebrania sprawozdawcze. OSP Niebylec zorganizowała zebranie wszystkich swoich członków 24 stycznia w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu. W zebraniu uczestniczyli zarząd jednostki w pełnym składzie, członkowie czynni, honorowi, wspierający, sympatycy oraz zaproszeni gości. Zebranie zaszczyciły zaproszone osoby takie jak: st. bryg. mgr inż. Piotr Rędziniak oraz Józef Sołtys – sołtys Niebylca. Nie sposób również nie wspomnieć o dh Józefie Dzindzio przewodniczącym komisji rewizyjnej ZOW ZOSP RP w Rzeszowie, oraz dh Antoniemu Chuchli reprezentującemu samorząd gminy Niebylec – obydwaj reprezentowali instytucje, ale zarazem są członkami OSP Niebylec. Zebranie zostało otwarte przez prezesa dh Wacława Krupę, który zaproponował na przewodniczącego zebrania dh Stanisława Knaś sekretarza. Podczas zebrania szczegółowo przedstawiona została działalność jednostki w 2014 r. jak również sprawozdanie finansowe oraz komisji rewizyjnej, która zaproponowała udzielenie absolutorium zarządowi – zostało to jednogłośnie przegłosowane. Podczas obrad głos zabierali również zaproszeni gości, reprezentanci instytucji. Wszyscy wysoko ocenili dotychczasowe działania strażaków z Niebylca.

 • Tagi:

2014-11-1111 listopada 2014 r. druhowie OSP Niebylec uczestniczyli w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Niebylcu. Tradycyjnie na program uroczystości złożyła się Msza św. oraz uroczysta zbiórka przy pomniku Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. W uroczystości uczestniczył nasz poczet sztandarowy.

 • Tagi:

Korzystając z zaproszenia naszych kolegów z OSP Jawornik poczet sztandarowy OSP Niebylec wziął udział w jubileuszowym odpuście parafialnym w Jaworniku. 24 maja 2014 r. zakończone zostały pięciodniowe misje parafialne w Jaworniku. We mszy św. odprawionej w kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych udział wzięli oprócz wiernych m.in. strażacy z OSP Jawornik oraz poczty sztandarowe OSP Konieczkowa, Gwoździanka i Niebylec. Jednostkę z Niebylca reprezentowali druhowie – nasz niezawodny sztandarowy – Józef Sołtys oraz asysta Andrzej Kowalski, Leszek Lutak jak również Leszek Jasiński oraz Mariusz Pankiewicz.

 • Tagi:

3 maja br. tradycyjnie strażacy z OSP Niebylec wzięli udział w gminnych obchodach 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji. Uroczystość rozpoczęła się od zbiórki pod remizą OSP Niebylec, następnie poczty sztandarowe wraz z druhami udali się do kościoła parafialnego pw. Znalezienia Krzyża Św. w Niebylcu. Mszę świętą odprawił ks. Czesław Goraj proboszcz parafii, natomiast kazanie wygłosił ks. Mariusz Korbecki wikariusz. Po zakończonej mszy św. strażacy wraz z uczestnikami uroczystości udali się pod pomnik św. Floriana, gdzie został złożony meldunek przez komendanta gminnego ZG ZOSP RP w Niebylcu dh Stanisława Daszykowskiego, uroczyste wciągnięcie flagi na masz. W okolicznościowym przemówieniu wystąpił wójt gminy Zbigniew Korab, następnie delegacje składały kwiaty pod pomnikiem. W dalszej części uczetnicy mogli wysłuchać koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej z Niebylec pod kierownictwem Janusza Raka oraz obejrzeć występ mażoretek z GOK Niebylec. Ze względu na święto strażaka w dniu następnym wójt gminy Niebylec zorganizował okolicznościowy poczęstunek dla strażaków w sali GOK-u.

4 maja swoje święto druhowie z Niebylca spędzili na miejscu jak i na wyjeździe – jedni jak i drudzy uczestniczyli w liturgicznym wspomnieniu św. Floriana, patrona strażaków. Część z nich wzięła udział w odpustowej mszy św. odprawionej przez niebyleckiego rodaka ks. kanonika Waldemara Doparta – był to zarazem jubileusz jego 25 letniej służby kapłańskiej. We mszy udział wzięli strażacy oraz poczty sztandarowe straży z Konieczkowej, Jawornika, Gwoździanki, Blizianki i oczywiście z Niebylca.
Druga delegacja z OSP Niebylec wraz z pocztem sztandarowym udała się na XIX regionalną pielgrzymkę podkarpackich strażaków w Kalwarii Pacławskiej, gdzie obchodzony jest na szczeblu wojewódzkim dzień strażaka. Po drodze druhowie jednak druhowie odwiedzili grób zmarłego w ubiegłym roku ś.p. Zbigniewa Stachury – druha honorowego spoczywającego na cmentarzu w Przemyślu. Coroczną tradycją podczas wyjazdów na Kalwarię były odwiedziny ś.p. druha Zbigniewa rodaka niebyleckiego zamieszkałego w Przemyślu po zakończonych uroczystościach, niestety w tym roku pielgrzymka ta wyglądała inaczej. W roku przyszłym pamiętając o zasługach ś.p. Zbigniewa Stachury jednym z punktów pielgrzymki będą odwiedziny jego grobu. Do sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej zjechali strażacy z całego województwa podkarpackiego wraz z pocztami sztandarowymi, kilkunastu druhów zostało odznaczonych. Z OSP Niebylec również uczestniczył sztandar niesiony przez niezastąpionego od lat chorążego druha Józefa Sołtysa (prawdopodobnie najstarszego chorążego pocztów sztandarowych z woj. podkarpackiego) oraz druhowie Stanisław Wesołowski oraz Krzysztof Sowa. Ponadto w pielgrzymce wzięli udział druhowie Wacław Krupa, Stanisław Knaś, Józef Sołtys (skarbnik), Rafał Kołodziej, Lucjan Bliźniak, Leszek Jasiński oraz Tomasz Ziobro. Po zakończonych uroczystościach druhowie odwiedzili miejscowość Mików obok Komańczy.

 • Tagi:

10 listopada 2013 strażacy z OSP Niebylec włączyli się w gminne obchody Święta Niepodległości. Nasz poczet sztandarowy oraz druhowie wzięli udział w uroczystej Mszy Św. oraz zbiórce pod pomnikiem błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Ponadto druhowie Leszek Lutak oraz Lucjan Bliźniak zabezpieczali plac gdzie odbywała się zbiórka jak i kierowali ruchem na drodze krajowej nr 9 podczas przemarszu uczestników uroczystości.

Na pierwszym planie poczet sztandarowy OSP Niebylec (od lewej Andrzej Kowalski, Józef Sołtys oraz Stanisław Wesołowski)

Na pierwszym planie poczet sztandarowy OSP Niebylec (od lewej Andrzej Kowalski, Józef Sołtys oraz Stanisław Wesołowski)

Druhowie Wacław Krupa, Lucjan Bliźniak, Rafał Kołodziej, Bartłomiej Kasprzyk oraz Mirosław Lenart dołączyli do uroczystości w dosłownie ostatniej chwili, gdyż kilkadziesiąt minut wcześniej wyjechali do zdarzenia drogowego jakie miało miejsce na krajowej nr 9 w Lutczy.

 • Tagi:

1 września 2013 roku prezes Wacław Krupa, naczelnik Paweł Noster oraz druh Rafał Krupa wzięli udział w uroczystości poświęcenia samochodu ratowniczo gaśniczego w jednostce OSP Gwoździanka. Nasi sąsiedzi dzień wcześniej otrzymali  średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault S130, który zastąpi leciwego Żuka. Dowódcą uroczystości był druh Rafał, który nienagannie poprowadził  druhów. Druh Rafał ma spore doświadczenie w tej materii ponieważ podczas studiów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie służył w kompani reprezentacyjnej.
Pożarniczy Renault jaki otrzymała Gwoździanka był początkowo użytkowany i skonstruowany do gaszenia lasów we Francji, następnie zanim trafił do OSP Gwoździanka został przebudowany w Polsce przez firmę Woźniak z Lubartowa. Samochód na podwoziu Renault S130 i zmodyfikowanej w Polsce zabudowie francuskiej firmy SIDES wyposażony jest m.in. w zbiornik o pojemności 3000 litrów wody, autopompę o wydajności 2200 l/m, szybkie natarcie, wyciągarkę hydrauliczną (12 t.), napęd 4×4 oraz siedmioosobową jednomodułową kabinę.
Dodatkowy średni samochód pożarniczy z pewnością przyczyni się do porawy bezpieczeństwa w miejscowości Gwoździanka jak również na terenie całej gminy Niebylec.

 • Tagi:

2013-05-04

dh Rafał Krupa

4 maja 2013 r. w dniu strażackiego święta wśród 453 absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej stopień oficerski otrzymał również druh Rafał Krupa – strażak OSP Niebylec. Nominacja druha Rafała do stopnia młodszego kapitana jest dla naszej jednostki wielkim wydarzeniem, w pewnym sensie OSP Niebylec było jakby pierwszą jego uczelnią. Praktycznie wszyscy druhowie z OSP Niebylec zgodnie stwierdzą, że profesja jaką wybrał druh Rafał wynika z jego z powołania. Pochodzi on z rodziny, gdzie od dawna istnieją silne związki z pożarnictwem – zmarły dziadek Julian Krupa od wielu lat służył w OSP Niebylec, od 1964 r. pełnił w zarządzie funkcję skarbnika. Jak można wyczytać w historii jednostki w 1972 druhowie z Niebylca z wielkim żalem przyjęli wiadomość o jego śmierci. Julian pozostawił jednak swojego następcę Wacława, który od 1984 do dnia dzisiejszego jest prezesem jednostki i jeszcze bardzo długo miejmy nadzieję będzie pełnił tę funkcję. Druha Wacława myślę, że nie trzeba nikomu przestawiać, dzięki jego wielkiemu zaangażowaniu w rozwój jednostki oraz poświęcenie podczas akcji ratowniczo-gaśniczych znany jest on niemal każdemu strażakowi w gminie, a może i powiecie. Początkiem 2013 roku za całokształt swojej pracy ma rzecz ochotniczego pożarnictwa zostaje odznaczony Złotym Znakiem Związku OSP RP. Druh Wacław również, tak jak jego ojciec wychowuje swojego syna Rafała w klimacie zaangażowania w sprawy ochotniczego pożarnictwa. Druh Rafał od najmłodszych lat uczestniczy w życiu jednostki, najpierw jako członek MDP, gdzie najważniejszym wydarzeniem jest start w corocznych zawodach pożarniczych, a później jako młody strażak uczestnicząc czynnie w akcjach ratowniczo-gaśniczych, uroczystościach, zawodach oraz tych zwyczajnych pracach w remizie. Rafał to skromny chłopak, który nigdy nie obnosił się ze swoją ogromną wiedzą na temat pożarnictwa, ale zawsze służył rzeczową radą i pomocą każdemu koledze z jednostki. Wielu naszych ratowników wiele od niego mogło się nauczyć podczas wspólnych akcji jak i organizowanych szkoleń czy pokazów. Wiele jednostek skorzystało też z faktu, że druh Rafał pełnił służbę podczas studiów w kompani reprezentacyjnej swojej uczelni, dlatego nieraz sprawdzał się jako nienaganny dowódca strażackich uroczystości, m.in. poświęcenia samochodu w Niebylcu, Jaworniku czy też ostatnio w Gwoździance.

Wszystko to sprawiło, że z szacunku i przede wszystkim z wielkiej sympatii na promocji Rafała w Warszawie oprócz najbliższej rodziny przebywała również spora delegacja strażaków z OSP Niebylec. Druhowie Stanisław Knaś, Rafał Kołodziej, Lucjan Bliźniak, Stanisław Wesołowski, Leszek Jasiński, Józef Stołtys oraz Maciej Noster w tym ważnym dniu również byli na pl. Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie, gdzie odbyła się uroczysta promocja oficerska.

 W uroczystościach na pl. Piłsudskiego wzięli udział m.in. Eugeniusz Grzeszczak, wicemarszałek Sejmu RP, Waldemar Pawlak, poseł, prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP, Stanisław Rakoczy, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Tadeusz Nalewajka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, szefowie Policji i Straży Granicznej, kierownictwo Państwowej Straży Pożarnej z gen. bryg. Wiesławem Leśniakiewiczem, kapelani oraz rodziny.

Po uroczystej promocji odbyła się widowiskowa defilada. Podczas całej ceremonii mieszkańcy mogli zobaczyć z bliska wozy strażackie.

Zebranym towarzyszyły pododdziały Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie i Poznaniu, Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, Policji, Straży Granicznej, Związku OSP RP, orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego.

Druhowie uczestniczyli również w zwiedzaniu koszar, gdzie przez ostatnie lata studiów mieszkał druh Rafał jak również uczestniczyli w okolicznościowym poczęstunku.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, której absolwentem jest m.in. druh Rafał jest to jedyna w kraju i jedna z nielicznych na świecie wyższa państwowa uczelnia kształcąca pożarniczą kadrę oficerską oraz specjalistów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i cywilnego.

Wykorzystano źródła: warszawa.gosc.pl oraz zdjęcie: facebook.com, pozostałe informacja własna.

 • Tagi: