image

Wpisy autora

W dniu 11 marca 2019 roku o godz . 15 : 16 zastęp GCBA Man OSP Niebylec skierowany został do kolizji drogowej  na krajowej DK19 w miejscowości Niebylec ( rejon marketu MARMAX )w powiecie strzyżowskim gdzie zderzyły się dwa samochody ciężarowe . Po przyjeździe na miejsce zdarzenia konieczne było zneutralizowanie substancji ropopochodnej , płynów eksploatacyjnych oraz uprzątnięcie jezdni z rozsypanych  fragmentów samochodów. Ratownicy  zorganizowali ruch wahadłowy oraz zabezpieczyli miejsce wypadku.  W akcji uczestniczył również zastęp  GCBA JRG Strzyżów . ZRM , oraz Policja. W zdarzeniu nie było osób poszkodowanych.

bn

 • Tagi:

W dniu 07 marca 2019 roku około północy w miejscowości Blizianka w gminie  Niebylec doszło do wybuchu pożaru , którego przedmiotem były nieużytki i znajdujące się na nich suche trawy . Do zdarzenia na miejsce skierowano GCBA KSRG OSP Niebylec , OSP Blizianka , GCBA z JRG Strzyżów  . Po dojeździe na miejsce  strażacy szybko opanowali płonące trawy przy użyciu szybkiego natarcia , zraszaczy i tłumic– obszar objęty przez żywioł  nie był duży. Działania trwały około 1,5 godziny. Pożar został szybko opanowany przed dalszym rozprzestrzenieniem, pogorzelisko zostało przelane wodą.

h

 • Tagi:

W czwartek 7 marca 2019 roku w godzinach południowych na wskutek silnego wiatru zostało powalone drzewo na drogę w miejscowości Niebylec w rejonie byłej cegielni , które zablokowało przejazd w obu kierunkach. Na miejsce zdarzenia wezwano zastęp   KSRG OSP Niebylec,  Po dojeździe na miejsce dokonano standardowych działań polegających na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, usunięciu drzewa z użyciem pilarki spalinowej. W niedługim czasie droga została udrożniona i zagrożenie zostało usunięte.

IMG_20190307_120021956_HDRIMG_20190307_120011531_HDR

 • Tagi:

W dniu 7 marca 2019 roku na krajowej DK19 w miejscowości Małówka w Gminie Niebylec doszło do wypadku drogowego w , którym kierujący samochodem osobowym z niewiadomych przyczyn wjechał do przydrożnego rowu . O godzinie 06 : 35 do zdarzenia został wezwany zastęp  GCBA z KSRG OSP Niebylec. Po przybyciu na miejsce ratownicy udzielili kierującemu pierwszej pomocy przedmedycznej , wsparcia psychicznego , zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz wprowadzili ruch wahadłowy dla pojazdów poruszających się w miejscu wypadku.W akci ratowniczej brali udział również ratownicy GBA z JRG Strzyżów , ZRM Strzyżów oraz Policja.

bn

 • Tagi:

W dniu 28 lutego 2019 roku  w południe doszło do wybuchu pożaru trawy w miejscowości Lutcza w gminie Niebylec na Podkarpaciu.Na miejsce zdarzenia zostały zadysponowane jednostki GCBA JRG Strzyżów ,   KSRG OSP Niebylec,  OSP KSRG w Lutczy . Jednostka z Niebylca wyjechała samochodem GCBA MAN. Ze względu na trudne , górzyste usytuowanie terenu strażakom nie udało się dojechać na miejsce samochodami. Część odcinka drogi musieli pokonać pieszo. Po dotarciu na miejsce strażacy zastali płonące suche trawy. Zagrożone pożarem były rosnące obok lasy. Pożar został szybko opanowany. Za pomocą tłumic strażacy stłumili płonąca suchą trawę. Siły i środki działające na miejscu były wystarczające. Działania trwały około 2 godziny.  Około godz. 14 po południu  zadysponowane zastępy powróciły do koszar.

9

 • Tagi:

Sezon grzewczy w pełni. Jak co roku podczas sezonu grzewczego strażacy mają pełne ręce pracy podczas zdarzeń związanych z pożarami sadzy w przewodach kominowych. Często przez niesprawny przewód kominowy dochodzi do pożarów budynków oraz podtrucia tlenkiem węgla potocznie zwanym czadem.

Często pożary sadzy spowodowane są zaniedbaniami przez użytkowników kominów. Podstawowym i najważniejszym błędem jest brak czyszczenia przewodów dymowych. Jednak to nie wszystko. Palenie w piecu śmieciami, mokrym drewnem również prowadzi do osadzania się cząsteczek sadzy. Sadza powstaje w wyniku niepełnego spalania stałego materiału palnego.

Przed sezonem grzewczym jak również w trakcie niego należy rzetelnie przeprowadzać kontrolę stanu technicznego przewodu kominowego. Sprawdzamy wtedy drożność oraz szczelność komina. Gdy nagromadzona jest sadza, należy ją niezwłocznie usunąć, a jeżeli napotkamy na pęknięcia przewodu należy go naprawić lub zgłosić to kominiarzowi, który sprawdzi stan komina.

Zapaleniu się sadzy w kominie towarzyszy bardzo głośny szum spowodowany trwającą gwałtowną reakcją spalania. Paląca się w wysokich temperaturach sadza może spowodować pęknięcia i nieszczelności w przewodzie kominowym. Wysoka temperatura lub ogień wydobywający się z szczelin komina może doprowadzić do zapalenia się materiałów otaczających przewód kominowy. Przez pęknięcia do pomieszczeń mieszkalnych może dostać się również dym oraz tlenek węgla. Do zapalenia się sadzy w przewodzie kominowym doszło w dniu 14 lutego 2019 roku około godziny 15:37  w miejscowości Baryczka w gminie Niebylec. Dzięki szybkiej interwencji jednostek ratowniczych : OSP Niebylec , PSP Strzyżów , OSP Baryczka pożar został ugaszony  w wyniku czego nie doszło do rozprzestrzenienia się ognia w obszarze całego budynku. Akcja ratownicza trwała około 1,5 godziny.

10

 • Tagi:

W dniu 11 lutego 2019 roku Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu otrzymała zgłoszenie iż w miejscowości Połomia w gminie Niebylec na podkarpaciu  może nastąpić próba popełnienia samobójstwa. Strażacy z Niebylca niezwłocznie udali się do miejsca zdarzenia. Po przybyciu na miejsce ratownicy niezwłocznie podjęli działania prewencyjne . Przeprowadzili wywiad środowiskowy. Zlokalizowali miejsce zdarzenia i dotarli do osoby , która podobno miała popełnić samobójstwo.Na szczęście nie doszło do desperacyjnego czynu.Strażacy udzielili osobie wsparcia psychicznego i przekazali sprawę w ręce Policji. W akcji brały udział służby ratownicze : OSP Niebylec , PSP Strzyżów , Zespół Ratownictwa Medycznego Strzyżów , Policja.

 • Tagi:

W dniu 31 stycznia 2019 roku w godzinach południowych na drodze krajowej Dk 19 doszło do wypadku drogowego w miejscowości Niebylec na podkarpaciu. W zdarzeniu brały udział dwa samochody osobowy i dostawczy. Kierująca samochodem osobowym wykonując manewr prawoskrętu w kierunku budynku Przedszkola została uderzona w tył pojazdu przez  samochód dostawczy.  Na miejsce zdarzenia wezwano służby ratownicze zastęp GCBA MAN OSP Niebylec , PSP Strzyżów oraz Zespół Ratownictwa Medycznego Strzyżów. Strażacy zabezpieczyli teren , wprowadzili ruch wahadłowy. Na miejscu zdarzenia ucierpiała kobieta , której ratownicy udzielili pierwszej pomocy i wsparcia psychicznego po czym została  przewieziona  do szpitala. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku.

a

 • Tagi:

15

W dniu 26 stycznia 2019 roku  odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu za rok 2018.

Program zebrania :

 • Otwarcie zebrania.
 • Powitanie zaproszonych gości.
 • Wybór przewodniczącego.
 • Wybór protokolanta.
 • Sprawozdanie za okres działalności za rok 2018.
 • Sprawozdanie Komisji rewizyjnej.
 • Sprawozdanie Skarbnika.
 • Udzielenie absolutorium Zarządowi.
 • Dyskusja nad sprawozdaniami.
 • Uchwalenie planu działalności na rok 2019.
 • Zakończenie zebrania.

Otwarcia zebrania i powitania zaproszonych gości dokonał prezes Ochotniczej Straży w Niebylcu druh Rafał Kołodziej.

Drodzy Druhowie i Druhny!

Szanowni Goście!

Jak co roku spotykamy się na walnym zebraniu sprawozdawczym
z działalności naszej jednostki, którego celem jest podsumowanie naszych działań w minionym roku oraz omówienie planów
i zamierzeń w roku, który właśnie się rozpoczął. Bardzo się cieszę, że w naszym zebraniu uczestniczą osoby, które bardzo cenimy
i o których wiemy, że dobrze nam życzą.

Serdecznie witam:

Ks. Czesława Goraja – Proboszcza parafii Niebylec

Wiceprezesa zarządu powiatowego ZOSP RP w Strzyżowie,
a zarazem Wójta Gminy Niebylec dh. Zbigniewa Koraba.

Prezesa zarządu Oddziału Gminnego ZOSPRP w Niebylcu dh. Adama Błądzińskiego.

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie dh. Józefa Dzindzio.

Dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Strzyżowie st.kpt. Piotra Mazura

Przewodniczącego Rady Gminy w Niebylcu pana Witolda Kozę.

Wiceprzewodniczącą rady powiatu strzyżowskiego panią Marię Chuchla.

Radną gminy Niebylec panią Małgorzatę Wyrzykowską.

Sołtysa wsi Niebylec Pana Józefa Sołtysa.

Sołtysa wsi Małówka Pana Adama Błądzińskiego.

Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Niebylcu Panią Alinę Kołodziej.

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu Panią Agnieszkę Cynar.

Dyrektora Zespołu Szkół w Niebylcu Panią Iwonę Flisiak.

Druhny i druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu.

W dalszej części zebrania minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych  strażaków : Stanisława Chuchlę i Kazimierza Kasprzyka.

Przewodniczącym zebrania wybrano jednogłośnie druha Stanisława Knazia.

Następnie Prezes Jednostki wygłosił :

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej
w Niebylcu za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Szanowni druhowie, zaproszeni goście, zgodnie ze statutem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odbywamy w dniu dzisiejszym walne zebranie sprawozdawcze, którego celem jest podsumowanie i ocena działalności naszej jednostki w roku sprawozdawczym 2018 oraz ustalenie planu działalności na rok obecny 2019. Tradycyjnie jak co roku na początku tego sprawozdania chciałbym podać daty i krótką charakterystykę akcji ratowniczo-gaśniczych, w których nasza jednostka uczestniczyła w roku sprawozdawczym 2018.

Na początek chciałbym przedstawić, ilość godzin przepracowanych przez naszych druhów strażaków akcjach ratowniczo-gaśniczych,a było ich około 65.

1) 3.01.2018.godz.4:10

O godzinie 4 nad ranem wybuchł pożar w budynku mieszkalnymw miejscowości Blizianka. Na miejscu zdarzenia działały służby ratownicze i między innymi GCBA Man z Niebylca.

2) 6.01.2018.godz.18:00

Zastęp GCBA MAN OSP Niebylec został zaalarmowany do wyjazdu do wypadku drogowego, który miał miejsce w miejscowości Gwoźnica Górna, gdzie doszło do potrącenia rowerzysty. Na miejscu działała też OSP Gwoźnica Górna, Konieczkowa i Policja.

3) 3.02.2018.godz.9:30

W miejscowości Niebylec doszło do kolizji drogowej z udziałem busa firmy transportowej MARCEL z samochodem ciężarowym.
W wyniku zderzenia doszło do wycieku paliwa oraz płynów eksploatacyjnych. Wśród pasażerów podróżujących busem nikt nie ucierpiał. Do zdarzenia został zadysponowany zastęp GCBA MAN OSP Niebylec.

4) 3.02.2018.godz.21:15

Zastęp LRT FORD OSP Niebylec został zadysponowany do usunięcia powalonych drzew miejscowościach Gwoździanka i Jawornik.

5) 24.02.2018.godz.23:40

W tym dniu doszło do wypadku drogowego na krajowej DK19 w miejscowości Baryczka. Zastęp GCBA MAN OSP Niebylec został wezwany do zdarzenia. Po dotarciu na miejsce strażacy zastali auto osobowe w rowie. Ratownicy udzielili kierowcy pierwszej pomocy przedmedycznej.

6) 21.03.2018.godz.11:10

W miejscowości Niebylec na DK19 w okolicy firmy Neobus Polska doszło do najechania samochodu osobowego na tył naczepy samochodu ciężarowego (TIR). W wyniku zderzenia jedna osoba lekko poszkodowana. Działania strażaków z Niebylca polegały na udzieleniu poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej.

7) 19.04.2018.godz.:11:30

W tym dniu jednostka została zadysponowana do pożaru lasu, który został wywołany poprzez drzewa nad liniami prądowymi. Poprzez  przeprowadzone działania pożar ugaszono szybko, co uniemożliwiło wystąpienie zagrożenia dla pobliskich zabudowań.

8) 4.05.2018.godz.18:00

W tym dniu doszło do wybuchu pożaru w budynku mieszkalnym w miejscowości Gwoźnica Górna. Drewniany budynek mieszkalny jest całkowicie objęty ogniem. Ze względu na górzyste usytuowanie terenu i braku bezpośredniego ujęcia wody zastosowano taktykę dowozu wody samochodami ze stanowiska wodnego , które było zbudowane w dolnych rejonach miejscowości. Akcja trwała do późnych godzin wieczornych.

9) 10.05.2018.godz.17:40

Na krajowej DK19 w miejscowości Niebylec doszło do wypadku drogowego w którym poszkodowany został rowerzysta. Na łuku jezdni kierujący rowerem stracił panowanie nad pojazdem, uderzył
w krawężnik po czym został potrącony przez nadjeżdżający samochód. Poszkodowany doznał obrażeń ciała. Po przybyciu na miejsce ratownicy udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej , zabezpieczyli miejsce zdarzenia.

10) 23.05.2018.godz.17:35

Wtedy to doszło do niecodziennego wypadku w miejscowości Niebylec. Zaparkowana przy bankomacie Mazda po chwili rusza
z miejsca, przejeżdża przez krajową DK19 i uderza w ogrodzenie posesji.

11) 25.05.2018.godz.12:45

Zastęp GCBA Man skierowany został do  niegroźnej stłuczki pomiędzy samochodami osobowymi na krajowej DK19
w miejscowości Małówka. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia konieczne było zneutralizowanie substancji i płynów eksploatacyjnych.

12) 1.06.2018.godz.15:10

Zastęp GCBA Man OSP Niebylec skierowany został do wypadku drogowego  na krajowej DK19 w miejscowości Połomia, gdzie tir staranował samochód dostawczy przewożący materiały budowlane. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia konieczne było zneutralizowanie substancji ropopochodnej, płynów eksploatacyjnych oraz uprzątnięcie jezdni z rozsypanych  materiałów budowlanych.

13) 3.06.2018.godz.15:30

Na krajowej DK19 na łuku jezdni zderzyły się czołowo dwa samochody osobowe Renault Megane i Skoda Octavia. Poszkodowanych zostało 7 osób, w tym troje dzieci. Na miejsce zdarzenia wezwano służby ratownicze JRG Strzyżów, OSP Niebylec oraz OSP Konieczkowa, 4 Zespoły Ratownictwa Medycznego oraz Policję.

14) 11.06.2018.godz.15:05

W miejscowości Wyżne doszło do stłuczki Tira z samochodem osobowym. W dużym deszczu kierowca osobówki nie zahamował
i uderzył w tył samochodu dostawczego. Zastęp po dotarciu na miejsce zabezpieczył miejsce zdarzenia.

15) 14.06.2018. godz.12:46

Do niebezpiecznego wypadku drogowego doszło w miejscowości Baryczka. Zderzyły się tam trzy samochody: dostawczy peugeot boxer, hyundai i20 oraz ford mondeo. W wyniku zderzenia dwa samochody osobowe wypadły z drogi, ponadto hyundai przewrócił się na dach. Kobieta i mężczyzna z powiatu rzeszowskiego, podróżujący hyundaiem, zostali przewiezieni do szpitala w Rzeszowie.

16) 15.06.2018.godz.20:40

W godzinach wieczornych doszło do wybuchu pożaru w budynku mieszkalnym w miejscowości Konieczkowa. Drewniana konstrukcja budynku spowodowała iż ogień szybko się rozprzestrzenił. Na czas odcięcia przewodów elektrycznych od budynku ograniczono dostawę energii elektrycznej w Gminie Niebylec. Ze względu na górzyste usytuowanie terenu i braku bezpośredniego ujęcia wody zastosowano taktykę dowozu wody samochodami ze stanowiska wodnego. W akcji uczestniczyły 2 zastępy OSP Niebylec. Akcja trwała do późnych godzin wieczornych.

17) 2.07.2018.godz.10:05

W tym dniu, w godzinach przedpołudniowych doszło do wypadku drogowego w miejscowości Połomia. Kobieta poruszająca się poboczem jezdni została potrącona przez samochód osobowy. Poszkodowana doznała ciężkich obrażeń ciała i została przewieziona do szpitala.

18) 3.08.2018.godz.20:20

W tym dniu zastęp SLRT Ford wyruszył do kolizji w miejscowości Jawornik na drodze krajowej nr 19, gdzie doszło do zderzenia 3 pojazdów. Zadania jednostki polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i pomocy poszkodowanym.

19) 16.07.2018.godz.4:38

W miejscowości Jawornik na pasie jezdni w kierunku Rzeszowa zapalił się ciągnik siodłowy wraz z naczepą. W zdarzeniu nie było osób poszkodowanych. Wyznaczono objazdy. Spaleniu uległa część ciągnika siodłowego oraz fragmentu naczepy. Strażakom udało się zapobiec rozprzestrzenieniu zagrożenia na pozostałą część zestawu.

20) 16.07.2018.godz.14:00

W tym dniu po raz drugi jednostka została zadysponowana do akcji. Tym razem wyjechaliśmy samochodem SLRT Ford do wypadku drogowego z udziałem 3 samochodów osobowych oraz ciężarówki. Do zdarzenia doszło obok posterunku energetycznego w Małówce. Do zadań ratowników należało: udzielenie wsparcia psychicznego uczestnikom zdarzenia oraz zorganizowano kierowanie ruchem.

21) 20.07.2018.godz.15:10

W piątek 20 lipca 2018 roku w godzinach popołudniowych doszło do wypadku drogowego w miejscowości Baryczka. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Na miejsce wezwano służby ratunkowe KSRG OSP Niebylec, JRG Strzyżów, Zespół Ratownictwa Medycznego.  Strażacy zabezpieczyli teren, wprowadzili ruch wahadłowy.22) 20.07.2018.godz.19:45

W piątek w godzinach wieczornych doszło do wypadku
w miejscowości Jawornik. W lesie przewrócił się ciągnik rolniczy. Ze względu na trudne, górzyste usytuowanie terenu strażakom nie udało się dojechać na miejsce samochodami. Część odcinka drogi musieli pokonać pieszo. Do akcji ratowniczej wezwano śmigłowiec LPR
z Sanoka. Poszkodowanym w wypadku był kierowca ciągnika mieszkaniec Konieczkowej. Jak się później okazało mimo udzielonej pomocy poszkodowany zmarł.

23) 4.09.2018.godz.18:50

W tym dniu wybuchł pożar  budynku w, którym znajdowała się kuźnia w miejscowości Blizianka. Natychmiast zostały skierowane siły i środki w celu unieszkodliwienia żywiołu. Budynek był zbudowany z łatwopalnego materiału. Pożar szybko się rozprzestrzenił. Mimo podjętych działań pożar był tak zaawansowany iż pochłonął  cały budynek. Akcja ratownicza trwała około 1,5 godziny.

24) 11.09.2018.godz.10:45

We wtorek około godziny 10:45 na drodze wojewódzkiej nr.988  na ulicy Jasielskiej w  miejscowości Czudec doszło do wypadku drogowego, w którym zderzyły się dwa samochody: honda accord
i citroen berlingo. Po udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej
i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia droga została całkowicie zablokowana. W wypadku poszkodowanych zostało 5 osób. Dwie osoby trafiły do szpitala w Strzyżowie natomiast 3 osoby przewieziono do szpitala w Rzeszowie.

25) 6.10.2018.godz.18:35

W sobotę w godzinach wieczornych na krajowej DK19 doszło do wypadku drogowego w miejscowości Jawornik (Góra Jawornicka). Na wzniesieniu od strony Lutczy w wyniku wykonywania niebezpiecznych manewrów na drodze zderzyły się tam trzy samochody. W chwilę później obok miejsca zdarzenia doszło do następnej kolizji w, której uczestniczyły następne trzy auta. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dla innych zmotoryzowanych koniecznym było zablokowanie „krajówki” w obydwu kierunkach ruchu. W wyniku tych dwóch zdarzeń obrażeń ciała doznała kobieta , która została przetransportowana do szpitala.

26) 9.10.2018.godz.4:00

Zastęp SLRT Ford wezwany został do wycieku substancji ropopochodnej na krajowej DK19. Wyciek nastąpił z pojazdu przewożącego ropopohodną substancję. Plama widoczna była na drodze począwszy od miejscowości Babica aż do granicy Lutczy
z Domaradzem. Około godziny 4 nad ranem uruchomiono siły
i środki celem unieszkodliwienia zagrożenia.

27) 11.10.2018.godz.12:40

W tym dniu doszło do pożaru traw w miejscowości Jawornik. Jednostka z Niebylca wyjechała samochodem GCBA MAN. Po przyjeździe na miejsce strażacy zastali płonące suche trawy. Zagrożone pożarem były rosnące obok lasy. Działania strażaków skupiły się na działaniu  w obronie lasów oraz w natarciu prądami wody na rozprzestrzeniającą się płonącą roślinność.

28) 16.10.2018.godz.11:45

W miejscowości Gwoździanka doszło do wybuchu pożaru, którego przedmiotem były nieużytki i znajdujące się na nich suche trawy. Do zdarzenia na miejsce skierowano GCBA MAN. Po dojeździe na miejsce strażacy szybko opanowali płonące trawy przy użyciu szybkiego natarcia, zraszaczy i tłumic.

29) 22.10.2018.godz.15:50

Na krajowej DK19 w miejscowości Baryczka doszło do wypadku drogowego w którym poszkodowany został rowerzysta. Kierujący rowerem został potrącony przez samochód osobowy w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i upadł na jezdnię. Poszkodowany doznał lekkich obrażeń ciała. Po przybyciu na miejsce ratownicy udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej, wsparcia psychicznego, zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz wprowadzili ruch wahadłowy.

30) 25.10.2018.godz.9:00

W tym dniu w Szkole Podstawowej w Niebylcu odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz pracowników. Celem próbnych ewakuacji jest sprawdzenie znajomości zasad postępowania w sytuacji alarmu związanego z realnym zagrożeniem w budynku szkolnym oraz praktyczne wdrożenie do sprawnego działania zgodnego z przepisami.  W ćwiczeniach  uczestniczyły służby ratownicze: Ochotnicza Straż Pożarna w Niebylcu oraz Państwowa Straż Pożarna w Strzyżowie. Celem przeprowadzenia ćwiczeń było przede wszystkim doskonalenie umiejętności współpracy służb ratowniczych, a także praktyczne sprawdzenie możliwości ewakuacji szkoły. Z działań ratowniczych wyciągnięto wnioski,  które zostały  omówione z podmiotami realizującymi poszczególne zadania, aby w przyszłości współdziałanie służb i kadry kierowniczej szkoły było jeszcze bardziej efektywne.

31) 1.11.2018.godz.4:40

Zastęp GCBA Man zostaje zadysponowany do pożaru samochodu
w miejscowości Jawornik. Działania polegały na podaniu środka pianotwórczego w celu ugaszenia pojazdu i pomocy działającej na miejscu OSP Jawornik.

32) 19.12.2018.godz. 14:10

W godzinach popołudniowych na krajowej DK19 doszło do wypadku drogowego w miejscowości Jawornik. W wyniku wykonywania niebezpiecznych manewrów na drodze zderzyły się tam trzy samochody.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa dla innych zmotoryzowanych koniecznym było wprowadzenie ruchu wahadłowego. W zdarzeniu udzielono pomocy osobie poszkodowanej.

W powyższych akcjach brali udział druhowie:

Wacław Krupa 24 razy, Leszek Lutak 28 razy,  Mirosław Lenart 20 razy, Piotr Ziobro 17 razy, Rafał Wcisło 12 razy, Bartosz Kasprzyk 11 razy, Robert Haduch 11 razy, Lucjan Bliźniak 12 razy, Mariusz Pankiewicz 11 razy, Marcin Znamirowski 10 razy, Paweł Wcisło 6 razy, Paweł Noster 5 razy, Rafał Kołodziej 5 razy,  Stanisław Wesołowski 1 raz, Sławomir Bliźniak 1 raz, Marcin Wolan 1 raz, Sławomir Krzysztoń 1 raz, Leszek Jasiński 1 raz.

Wszystkim wymienionym tu druhom i tym którzy tu nie zostali wymienieni, a uczestniczyli w wyżej wymienionych zdarzeniach pragnę gorąco i serdecznie podziękować za właściwą postawę, zaangażowanie i profesjonalizm w swoich działaniach.

Poza działaniami bojowymi, które przedstawiłem, zarząd i druhowie nasze jednostki wykonywali wiele innych prac oraz brali czynny udział w innych wydarzeniach, które skrótowo chciałbym omówić:

1) 27.01.2018 r.

Odbyło się walne zebranie sprawozdawcze naszej jednostki za rok 2017.

2) 7.02.2018 r. W tym dniu o godzinie 11.00 w Kościele Parafialnym w Niebylcu zostanie odprawiona Msza Święta w intencji strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu.

3) 22.03.2018

Odbyło się pierwsze posiedzenie zarządu OSP Niebylec, na którym zostały omówione zadania, które mają być zrealizowane w najbliższych tygodniach.

4) 30 i 31.03.2018

Druhowie OSP Niebylec uczestniczyli w warcie przy grobie pańskim podczas triduum paschalnego oraz rezurekcji wielkanocnej. Po rezurekcji druhowie uczestniczyli w śniadaniu wielkanocny.

5) 2.03.2018r.

Druhowie pożegnali świętej pamięci druha OSP Niebylec Kazimierza Kasprzyka.

6) 03.05.2018 r.

Poczet sztandarowy oraz strażacy wzięli udział w uroczystościach Narodowego Święta 3 Maja, na które złożyły się przemarsz do kościoła parafialnego w Niebylcu, msza święta oraz uroczysta zbiórka pod pomnikiem św. Floriana W godzinach popołudniowych druhowie OSP Niebylec uczestniczyli w zabezpieczeniu III Jarmarku Niebyleckiego.

7) 6.05.2018 r.

Druhowie z naszej jednostki wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli w uroczystościach Odpustu Parafialnego w Niebylcu.

8) 6.05.2018 r.

Tradycyjnie jak co roku delegacja druhów z naszej jednostki udała się do Sanktuarium Maryjnego w Kalwarii Pacławskiej na Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka.

9) 13.05.2018 r.

Druhowie pożegnali świętej pamięci druha OSP Niebylec Stanisława Chuchlę.

10) 27.05.2018r.

Delegacja strażaków z OSP Niebylec wzięła udział w  Diecezjalnej Pielgrzymce Strażaków do Dębowca połączona z obchodami Dnia Strażaka. W uroczystościach wraz z pocztem sztandarowym wzięli udział nasi druhowie.

1) 31.05.2018 r.

Podczas obchodów Bożego Ciała druhowie naszej jednostki uczestniczyli w uroczystości mszy świętej oraz procesji na rynku
w Niebylcu do czterech ołtarzy.

12) 29.06.2018 r.

Odbyło się II posiedzenie zarządu jednostki, na którym omówione zostały bieżące zadania jednostki.

13) 4.07.2018r.

W tym dniu rozpoczął się 29 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków. Udział w nim wzięło ponad 120 kolarzy z 21 ekip. Nasi strażacy wraz z innymi jednostkami zabezpieczali przejazd kolarzy krajową DK19  przez miejscowość Lutcza.

14) 1-2.07.2018 r.

Druhowie uczestniczyli w obchodach Dniach Niebylca. Polegało to na  utrzymaniu porządku oraz kierowaniu ruchem przy wjeździe w rejon stadionu oraz udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej w razie potrzeby.

15) 8.07.2018 r.

Odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze w Połomi. Nasza jednostka wystawiła 2 drużyny w kategoriach A i MDP chłopców.

16) 15.07.2018 r.

W środę 15 sierpnia na stadionie sportowym w Niebylcu odbyły się uroczystości dożynkowe Gminy Niebylec. Organizatorami tegorocznych dożynek byli : Wójt Gminy Niebylec , Gminny Ośrodek Kultury , Parafia Rzymsko Katolicka , Sołectwo Niebylca , Sołectwo Małówki, Koło Gospodyń Wiejskich.  Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu została zaproszona przez Wójta Gminy Niebylec do wzięcia udziału w uroczystościach. Zadaniem strażaków z Niebylca było zabezpieczenie terenu, pomoc logistyczna,  utrzymanie porządku publicznego, kierowanie ruchem oraz   udzielanie w razie potrzeby kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej.

17) 23.09.2018 r.

Mieszkańcy Gminy Niebylec na sportowo uczcili 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W dniu 23 września z placu obok Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu wystartował Bieg Niepodległościowy. W niedzielne popołudnie wszyscy chętni mogli spróbować swoich sił na trasie prawie 7 kilometrów. Wśród uczestników byli zawodowi biegacze, amatorzy, jak również dzieci i młodzież. Zadaniem strażaków z Niebylca było zabezpieczenie terenu, pomoc logistyczna,  utrzymanie porządku publicznego, kierowanie ruchem oraz   udzielanie w razie potrzeby kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej.

18) 25.10.2018 r.

W dniu 25 października nasza jednostka została poddana kontroli stanu technicznego i wyposażenia pojazdów bojowych. Kontroli dokonali funkcjonariusze komendy powiatowej PSP w Strzyżowie.

9) 11.11.2018 r.

W dniu Święta Niepodległości druhowie naszej jednostki uczestniczyli w uroczystości mszy świętej obraz apelu na rynku
w Niebylcu,

20) w dniach 8 – 9.12.2018 r. grudnia już tradycyjnie jak co roku nasi druhowie wzięli udział w Ogólnopolskiej Akcji Szlachetna Paczka, w ramach której dokonali transport paczek do wyznaczonych rodzin oraz osób mieszkających samotnie.

21) 18.12.2018 r. odbyła się II kontrol przeprowadzona przez funkcjonariuszy PSP w Strzyżowie, na czele z komendantem. Kontrola dotyczyła sprawdzenia gotowości bojowej jednostki. Jednym z punktów był test wiedzy z zakresu znajomości postępowań podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

22) 27.12.2018 r.

Odbyło się V posiedzenie zarządu jednostki. Tematem głównym była bieżąca działalność jednostki oraz spotkanie na tradycyjnym opłatku członków naszej jednostki.

Chciałbym także podkreślić, że druhowie naszej jednostki brali czynny udział w pracach związanych z przygotowaniem drzewa pod altanę przy naszej remizie, jak także za pracę przy przygotowaniu stanowiska wodnego utworzonego na potrzeby nie tylko naszej jednostki. Za prace bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym druhom, którzy poświęcili swój wolny czas.

Myślę, że warto także powiedzieć o tym, że trzech z naszych ratowników ukończyło kurs i zdało egzamin państwowy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej i uzyskało tytuł ratownika. Są to Piotr Ziobro, Bartosz Kasprzyk i Robert Haduch. Ponadto dwóch naszych druhów tj. Marcin Znamirowski i Rafał Wcisło ukończyło rozszerzone szkolenie podstawowe i od tej pory mogą w pełni uczestniczyć w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Kończąc to sprawozdanie chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim strażakom za zaangażowanie, a w szczególności tym którzy poświęcili swojego prywatnego czasu najwięcej. Pragnę bardzo serdecznie podziękować wójtowi gminy Panu Zbigniewowi Korabowi za przychylność zrozumienie i wsparcie finansowe naszej jednostki w okresie sprawozdawczym.

Także serdecznie dziękuję sołectwom na czele z sołtysami wsi Niebylec i Małówka za zrozumienie naszych potrzeb i wsparcie finansowe w roku sprawozdawczym 2018.

W sprawozdaniu nie poruszam spraw finansowych, ponieważ przedstawi je nasz skarbnik ocenę zaś całokształtu działalności zarządu, jak i mojej osoby jako prezesa, który tę jednostkę reprezentuje i w całości za jej działalność odpowiadam, pozostawiam komisji rewizyjnej oraz ogółowi zebrania. Zarząd w okresie sprawozdawczym odbył 5 posiedzeń protokołowane, na których podjęto uchwały zgodnie z potrzebami jednostki. Kończąc moje sprawozdanie zapraszam do wnikliwej i rzeczowej dyskusji.

Następnie głos zabrali druh Bartosz Kasprzyk- skarbnik , który przedstawił sprawozdanie finansowe oraz druh Krzysztof Sowa -przewodniczący komisji rewizyjnej , który przedstawił sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli. Naczelnik jednostki druh Paweł Wcisło przedstawił plan szkoleń oraz ćwiczeń na rok 2019.

Prezes Jednostki druh Rafał Kołodziej w asyście druha Pawła Wcisło i druha Stanisława Knazia podziękował druhowi Markowi Gajewskiemu za wieloletnie pełnienie funkcji Gospodarza Jednostki. Druh Marek  ze względu na stan zdrowia na własną prośbę zrezygnował z pełnienia tej funkcji.

Obecnie funkcję Gospodarza Jednostki pełni druh Mariusz Antonik.

Głos zabrali również zaproszeni goście :

Ks. Czesław Goraj – Proboszcz parafii Niebylec

Wiceprezes  zarządu powiatowego ZOSP RP w Strzyżowie, a zarazem Wójt Gminy Niebylec dh Zbigniew Korab

Prezes zarządu Oddziału Gminnego ZOSPRP w Niebylcu dh Adam Błądziński

Przewodniczący komisji rewizyjnej zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie dh Józef Dzindzio

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Strzyżowie st.kpt. Piotr Mazur.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu Pani Agnieszka Cynar

Sołtys wsi Niebylec Pan Józef Sołtys

Na zakończenie zebrania prezes jednostki druh Rafał Kołodziej podziękował swoim strażakom za dotychczasową pracę i życzył aby było tak dalej.

 

 

 

 

 • Tagi:

W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska ŚP Pawła Adamowicza Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu składa rodzinie zmarłego , przyjaciołom i bliskim wyrazy głębokiego współczucia. W sobotę 19 stycznia o godzinie 12:oo w remizach  Straży Pożarnych rozległ się przez minutę głos syreny alarmowej , który jest wyrazem oddania hołdu Wielkiemu Patriocie oraz solidarności z bólem jego rodziny i bliskich.

                                                                                        Cześć Jego Pamięci.

Przechwytywanieh

 • Tagi:

W dniu 18 stycznia 2019 roku około godziny 21:00 doszło do wypadku drogowego na krajowej 19 w miejscowości Połomia w gminie Niebylec na podkarpaciu. W zdarzeniu brały udział dwa samochody osobowe.W wyniku wykonywania niebezpiecznego manewru wyprzedzania kierowca pojazdu wyprzedzanego stracił panowanie nad kierownicą , wpadł w poślizg , zjechał na przeciwległy pas ruchu po czym wpadł do przydrożnego rowu uderzając w przepust. W zdarzeniu nikt nie doznał  poważnych obrażeń ciała. Na miejscu zdarzenia działały służby ratownicze  KSRG OSP Niebylec , GBA z JRG Strzyżów , OSP Połomia , ZRM Strzyżów. Policja ustala okoliczności wypadku.

Wyjazd KSRG OSP Niebylec do zdarzenia :

 1 0 2

 • Tagi:

W dniu 18 stycznia 2019 roku około godziny 6:00 rano Zespół Ratownictwa Medycznego ze Strzyżowa został wezwany do chorego do miejscowości Blizianka w gminie Niebylec. Ze względu na górzyste usytuowanie terenu i ciężkie warunki atmosferyczne niemożliwe było dotarcie karetki do miejsca zamieszkania chorego.Po diagnozie lekarzy chory natychmiast potrzebował hospitalizacji.Zaistniała konieczność ręcznego przetransportowania chorego z miejsca zamieszkania do karetki. Do pomocy wezwano zastęp Osp Niebylec.Strażacy bezpiecznie przenieśli chorego z domu do karetki , po czym został przetransportowany do szpitala.

 • Tagi: