15

W imieniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu zapraszam Druhny  i Druhów  OSP w Niebylcu oraz gości honorowych na walne zebranie sprawozdawcze za rok 2019. Zebranie odbędzie się w dniu 25 stycznia 2020 roku o godz 17:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu. Ze względu na ważność omawianych spraw prosimy wszystkich o punktualne i niezawodne przybycie w mundurach galowych.  Serdecznie zapraszam.

Prezes jednostki druh Rafał Kołodziej.

INFORMACJA

Po zakończeniu zebrania zorganizowana zostanie zabawa taneczna. Koszt dla członków OSP Niebylec wynosi 180 zł od pary. Istnieje możliwość wzięcia udziału w zabawie osób nie będących członkami jednostki. W tym przypadku koszt wynosi 200 zł od pary . Chęć uczestnictwa w zabawie należy zgłaszać telefonicznie do dnia 19 stycznia 2020 roku u Prezesa Jednostki Druha Rafała Kołodzieja pod numerem telefonu 602446546. Wpłaty po zgłoszeniu można uiścić do dnia 19 stycznia 2020 roku u Druha skarbnika Bartosza Kasprzyka lub u Druha Wacława Krupy w (sklepie w Niebylcu ) . Zapraszamy.