xSzlachetna Paczka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce.  Jest oparta na pracy z Darczyńcami i Wolontariuszami. To oni pomagają Rodzinom w potrzebie. Wolontariusze szukają Rodzin i pracują z nimi. Darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc. A my tworzymy rozwiązania systemowe, dzięki którym konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi. Akcja trwa cały rok a finał w grudniu.  Ważną rolę odgrywa logistyka. Po raz kolejny do ogólnopolskiej  akcji Szlachetna Paczka włączyli się strażacy z Ochotniczej Straży  Pożarnej w Niebylcu. W dniach 7-8 grudnia 2019 roku druhowie : Stanisław Wesołowski , Rafał Kołodziej , Robert Haduch , Mariusz Pankiewicz , Rafał Wcisło , Leszek Lutak wsparli wolontariuszy Szlachetnej Paczki z drużyny strzyżowskiej poprzez pomoc w transporcie przygotowanych paczek dla potrzebujących rodzin na terenie powiatu strzyżowskiego. SLRT Ford z OSP Niebylec z wyżej wymienionymi strażakami 7 i 8 grudnia przejechał około 400 km odwiedzając rodziny z miejscowości Niewodna , Jawornik , Orzechówka , Czudec , Blizianka , Frysztak , Kozłówek , Wola Pstrągowska , Żarnowa .