b

W dniu 5 października m2019 roku na placu  Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie 86 słuchaczy XXIX Turnusu kształcenia dziennego, w obecności sztandaru, zaproszonych gości, rodzin i bliskich oraz kadry Szkoły, na czele z Komendantem st.kpt. Markiem Chwałą, złożyło ślubowanie. Miło nam poinformować Państwa iż Marcin Znamirowski strażak-ratownik z Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu jest słuchaczem pierwszego roku XXIX Turnusu Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie i właśnie w tym dniu złożył uroczyste ślubowanie . Obecnością w uroczystościach zaszczycili rodzice Marcina Państwo Maria i Robert Znamirowscy , siostry  Patrycja i Judyta oraz delegacja strażaków z OSP w Niebylcu w osobach : Rafał Kołodziej , Wacław Krupa , Leszek Jasiński , Stanisław Knaź , Lucjan Bliźniak , Mariusz Antonik .Uroczystość poprzedzona została odprawioną w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa Mszą Świętą, której przewodniczył Kapelan Małopolskich Strażaków .Zgodnie z pożarniczym ceremoniałem kulminacyjna część wydarzenia rozpoczęła się od złożenia przez dowódcę uroczystości kpt. Michała Kuczerę stosownego meldunku. Po nim nastąpił przegląd pododdziałów i przywitanie strażaków przez Zastępcę Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marka Jasińskiego.Następnie głos zabrał Komendant Szkoły. Po powitaniu wszystkich przybyłych podziękował słuchaczom za wybranie właśnie Krakowskiej Szkoły Aspirantów jako miejsca, w którym postanowili uczyć się pożarniczego rzemiosła oraz za ich gotowość do pełnienia służby na rzecz osób zagrożonych i potrzebujących, a rodzicom i bliskim pogratulował  wychowania synów w duchu patriotycznych tradycji i wartości.Słowa najwyższego uznania i wdzięczności skierował także do członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Kadry Szkoły. Życzył niegasnącej pasji, zapału i satysfakcji z dobrze wykonywanych obowiązków oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Ślubującym plutonom towarzyszyła kompania honorowa  PSP w Krakowie oraz Poczty Sztandarowe Jednostek OSP. Wyrazem strażackiej solidarności i współpracy była oprawa muzyczna , którą przygotowała Orkiestra OSP Niepołomice .Uroczysty apel był także okazją do wręczenia  okolicznościowych podziękowań i wyróżnień .Po uroczystości „zaślubin”  uczniowie zaproszeni zostali na uroczysty obiad, ich bliscy mieli okazję spróbować strażackiej grochówki, a następnie wszyscy udali do swoich domów na pierwszą, tak bardzo wyczekiwaną, upragnioną, przepustkę.