2

Przechwytywanie

W Niedzielę 21 lipca 2019 roku w Niebylcu odbędzie się V Jarmark Niebylecki . Organizatorem  jest : Wójt Gminy Niebylec ,  Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu , oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej . Uroczystość rozpocznie barwny korowód , który z Rynku Niebyleckiego uda się na stadion sportowy w Niebylcu. Podczas  masowych zgromadzeń ludności kluczową rolę odgrywa zapewnienie bezpieczeństwa zwłaszcza że przemarsz odbędzie się krajową DK 19 .  W imieniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu , zapraszam druhny i druhów z Niebylca do czynnego uczestnictwa w uroczystościach. Zadaniem będzie zabezpieczenie terenu , pomoc logistyczna ,  utrzymanie porządku publicznego , kierowanie ruchem oraz   udzielanie w razie potrzeby kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej. Druhny i druhów proszę o niezawodne przybycie o godzinie 12:45 do remizy w Niebylcu.

Serdecznie zapraszam.

Prezes jednostki druh Rafał Kołodziej.