Zastęp prowadził działania w Wysokiej Strzyżowskiej , dwukrotnie w Korzuchowie oraz przy Szkole Podstawowej w Niebylcu .

Działania zastępu SLRT Ford 24 maja 2019 roku.

Po zaalarmowaniu o godz, 10:14 zastęp udał się do miejscowości Niebylec do usunięcia błota i mułu powstałego na wskutek wystąpienia wody z koryta rzeki Gwoździanka . Zdarzenie to miało miejsce w okolicy budynków Niebylec 1 , 1a , 2 , 3 , 4 , 5 oraz Stacji  Paliw i budynku firmy BiT . Na miejsce dojechał również zastęp GBM Star OSP Blizianka . Oczyszczanie terenu dokonano przy użyciu motopompy wysokociśnieniowej  Rosenbauer Fox 12 TS z OSP Blizianka . Przepompowywano wodę bezpośrednio z rzeki i spłukano błoto z drogi i nawierzchni asfaltowej placu . Zastęp również usuwał skutki powodzi w Małówce na prywatnej posesji . Działania zakończono o godz . 15:30 .