yStrażacy z całego województwa podkarpackiego uczestniczyli w niedzielę 5 maja 2019 roku w 25 jubileuszowej Podkarpackiej Pielgrzymce Straży Pożarnych do Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacławskiej k . Przemyśla.Pielgrzymka związana była z obchodami Dnia Strażaka. Gminę Niebylec reprezentowały jednostki : Ochotnicza Straż Pożarna w Niebylcu , Ochotnicza Straż Pożarna w Lutczy . Dla strażaków z Niebylca była to 17 pielgrzymka. Delegacja z Niebylca wraz z Pocztem Sztandarowym wyjechała w składzie : Rafał Kołodziej , Wacław Krupa , Stanisław Knaź , Józef Sołtys , Leszek Jasiński ,  Krzysztof Sowa , Mariusz Pankiewicz , Andrzej Kowalski ,  Stanisław Wesołowski , Robert Haduch , Mariusz Antonik .W drodze do Sanktuarium delegacja skupiła się w modlitwie przed grobem Zbigniewa Stachury , który pochowany jest na cmentarzu w Przemyślu , pochodzi z Niebylca i jest przyjacielem strażaków. Spotkanie strażaków w Kalwarii Pacławskiej rozpoczęło się uroczystością wręczenia odznaczeń państwowych oraz korporacyjnych Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej. Następnie w kalwaryjskim sanktuarium strażacy uczestniczyli w Mszy Świętej, której przewodniczył abp Adam Szal. Abp podziękował  strażakom za to, że nie tylko pomagają ofiarom pożarów i wypadków, ale że angażują się w różne działania społeczne i religijne. Na zakończenie Eucharystii swoją wdzięczność za przewodniczenie liturgii wyrazili przedstawiciele strażaków, a także duchowni i samorządowcy. Była to również okazja do tego, aby jedno z najwyższych odznaczeń związkowych – Złoty Znak Związku OSP RP wręczyć abp. Adamowi Szalowi, które Metropolita Przemyski przekazał jako wotum dla Matki Bożej Kalwaryjskiej. Następnie głos zabrał wiceprezes Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie druh Janusz Konieczny. Podziękował wszystkim strażakom za ich ofiarną służbę , za trud i poświęcenie w służbie , która niesie pomoc potrzebującym. Na koniec dowódca uroczystości odprowadził Poczty Sztandarowe a jednostki udały się do miejsca zakwaterowania.