15

W imieniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu zapraszam druhny  i druhów  OSP w Niebylcu oraz gości honorowych na walne zebranie sprawozdawcze za rok 2018. Zebranie odbędzie się w dniu 26 stycznia 2019 roku o godz 17:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu. Ze względu na ważność omawianych spraw prosimy wszystkich o punktualne i niezawodne przybycie w mundurach galowych.  Serdecznie zapraszam.

Prezes jednostki druh Rafał Kołodziej.

 INFORMACJA

Po zakończeniu zebrania zorganizowana zostanie zabawa taneczna. Koszt dla członków OSP to 120 zł od pary. Jest możliwość wzięcia udziału w zabawie osób nie będących członkami jednostki. W tym przypadku koszt wynosi 180 zł od pary . Chęć uczestnictwa w zabawie należy zgłaszać telefonicznie do dnia 18 stycznia 2019 roku u Prezesa Jednostki druha Rafała Kołodzieja pod numerem telefonu 602446546. Wpłaty po zgłoszeniu można uiścić do dnia 23 stycznia u druha skarbnika Bartosza Kasprzyka lub u druha Wacława Krupy w (sklepie w Niebylcu ) . Zapraszamy.