15

W dniu 27 stycznia 2018 roku  odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu za rok 2017.

Program zebrania :

 • Otwarcie zebrania.
 • Powitanie zaproszonych gości.
 • Wybór przewodniczącego.
 • Wybór protokolanta.
 • Sprawozdanie za okres działalności za rok 2017.
 • SprawozdanieKomisji rewizyjnej.
 • Sprawozdanie Skarbnika.
 • Udzielenie absolutorium Zarządowi.
 • Dyskusja nad sprawozdaniami.
 • Uchwalenie planu działalności na rok 2018.
 • Zakończenie zebrania.

Otwarcia zebrania i powitania zaproszonych gości dokonał prezes Ochotniczej Straży w Niebylcu druh Rafał Kołodziej.

Jak co roku spotykamy się na walnym zebraniu sprawozdawczym z działalności naszej jednostki, którego celem jest podsumowanie naszych działań w minionym roku oraz omówienie planów i zamierzeń w roku, który właśnie się rozpoczął. Bardzo się cieszę, że w naszym zebraniu uczestniczą osoby, które bardzo cenimy i o których wiemy, że dobrze nam życzą.

A więc serdecznie witam :

ks. Czesława Goraja – Proboszcza parafii Niebylec

 1. Wiceprezesa zarządu powiatowego ZOSP RP w Strzyżowie, a zarazem Wójta Gminy Niebylec dh Zbigniewa Koraba
 2. Prezesa zarządu Oddziału Gminnego ZOSPRP w Niebylcu dh Adama Błądzińskiego
 3. Wice prezesa zarządu oddziału gminnego ZOSPRP w Niebylcu dh Michała Noworóla
 4. Komendanta gminnego ZOSP RP w Niebylcu dh Stanisława Daszykowskiego
 5. Przewodniczącego komisji rewizyjnej zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie dh Józefa Dzindzio
 6. Komendanta powiatowego PSP w Strzyżowie bryg.Marka Rysza
 7. Sekretarza gminy Niebylec Pana Antoniego Chuchlę
 8. Wiceprzewodniczącą rady powiatu strzyżowskiego panią Marię Chuchlę
 9. Skarbnika gminy Niebylec pana Edwarda Wolanina
 10. Przewodniczącą rady gminy w Niebylcu panią Danutę Lęcznar
 11. Radną gminy Niebylec panią Małgorzatę Lasotę
 12. Sołtysa wsi Niebylec Pana Józefa Sołtysa
 13. Sołtysa wsi Małówka Pana Adama Błądzińskiego
 14. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu Panią Agnieszkę Cynar
 15. Dyrektora Zespołu Szkół w Niebylcu Panią Iwonę Flisiak
 16. Kapelmistrza orkiestry dętej w Niebylcu Paną Janusza Raka

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017

Szanowni druhowie, zaproszeni goście, zgodnie ze statutem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odbywamy w dniu dzisiejszym walne zebranie sprawozdawcze, którego celem jest podsumowanie i ocena działalności naszej jednostki w roku sprawozdawczym 2017 oraz ustalenie planu działalności na rok obecny 2018. Tradycyjnie jak co roku na początku tego sprawozdania chciałbym podać daty i krótką charakterystykę akcji ratowniczo-gaśniczych, w których nasza jednostka uczestniczyła w roku sprawozdawczym 2017.Na początek chciałbym przedstawić, ile czasu zajęło strażakom ochotnikom z naszej jednostki udział w zdarzeniach bojowych – było to około 78 godzin.

3.01.2017.godz.23:25Tuż przed północą strażacy OSP Niebylec zostali zadysponowani do poszukiwania osoby zaginionej. Na miejsce zgrupowania przewidziane na parkingu obok restauracji Ralpol wyjechały zastępy GCBA MAN Man oraz SLRT Ford.

26.01.2017.godz.0:45Zaraz po północy jednostka wezwana została do usunięcia powalonego drzewa w miejscowości Niebylec.

2.02.2017.godz.18:21Tuż po godz. 18 strażacy zostali zadysponowani do pożaru domu w Małówce w pobliżu sklepu Marmax. Do zdarzenia wyjechał zastęp GCBA MAN Man, oraz w późniejszym czasie zastęp SLRT Ford.

3.02.2017.godz.6:35W godzinach porannych strażacy z OSP Niebylec ponownie udali się do spalonego domu celem zabezpieczenia nadpalonej konstrukcji obiektu.

21.02.2017.godz.5:30Około godz. 5:30 zastęp GCBA MAN Man został zadysponowany do zdarzenia drogowego w Połomi na drodze krajowej nr 19 z udziałem fiata seicento.

27.02.2017.godz.15:05Około godz. 15 w miejscowości Połomia doszło do niegroźnej kolizji z udziałem 3-ch samochodów osobowych.

2.03.2017.godz.9:00Około godz. 15:10 zastęp GCBA MAN Man wyjechał do zabezpieczenia dachu uszkodzonego przez wiatr na budynku mieszkalnym w Niebylcu. Po dojeździe na miejsce okazało się, że doszło do zerwania niewielkiego fragmentu poszycia dachu.

11.03.2017.godz.17:45W tym dniu jednostka zadysponowana została do powalonego drzewa na granicy miejscowości Niebylec – Jawornik.

31.03.2017.godz.16:50W tym dniu odebrano zgłoszenie  o pożarze traw w miejscowości Baryczka. Na miejsce została zadysponowana jednostka OSP KSRG Niebylec oraz OSP Baryczka. Nasza jednostka wyjechała samochodem GCBA MAN MAN.

18.04.2017.godz.21:50Jednostka zadysponowana została do usunięcia powalonego drzewa w miejscowości Gwoździanka.

21.04.2017.godz.16:00W tym dniu doszło do pożaru sadzy w kominie w miejscowości Niebylec. Nasza jednostka wyjechała samochodem GCBA MAN MAN. Pożar okazał się niegroźny.

30.06.2017.godz.12:55Jednostka zadysponowana została do usunięcia powalonego drzewa w miejscowości Niebylec.

5.07.2017.godz.11:10Około godz. 11 zastęp GCBA MAN został zadysponowany do pożaru kompleksu leśnego w miejscowości Bonarówka w gminie Strzyżów. Po zgłoszeniu gotowości zastępu dyspozytor poinformował, iż są to niezapowiedziane ćwiczenia prowadzone przez Komendę Wojewódzką PSP w Rzeszowie. W ćwiczeniach brali udział strażacy z JRG Strzyżów i JRG Ropczyce oraz ochotnicy z Lutczy, Niebylca, Kalembiny, Godowej Dolnej, Strzyżowa, Wysokiej (Góra), Żarnowej oraz Żyznowa. OSP Niebylec zapewniła punkt czerpania wody z użyciem motopompy szlamowej, a z GCBA MAN Man rozwinięte zostały 4 linie gaśnicze w tym 2-ch prądowników z OSP Niebylec.

6.07.2017.godz.17:30W tym dniu doszło do wybuchu pożaru na terenie Fabryki Mebli w Strzyżowie.

Przedmiotem pożaru była sterta trocin skąd wydobywał się ostry dym prawdopodobnie na skutek zaprószenia ognia. Pożar udało się szybko opanować i został ugaszony w zarodku.

15.07.2017. godz.9:00Zastęp GCBA MAN MAN OSP Niebylec został wezwany do wypadku drogowego w miejscowości Połomia. W wypadku uczestniczył rowerzysta Do zdarzenia został wezwany medicopter z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Sanoka.

21.07.2017.godz.15:30Zastęp GCBA MAN Man został zadysponowany do Blizianki celem wsparcia OSP Blizianka w usuwaniu skutków lokalnej nawałnicy, w wyniku której powalone zostały drzewa. Strażacy dokonali obalenia i usunięcia drzewa.

25.07.2017.godz.00:05Około północy zadysponowano jednostkę do miejscowości Blizianka do poszukiwań zaginionej osoby.

3.08.2017.godz.11:50W tym dniu zastęp GCBA MAN MAN wyruszył do zdarzenia, które miało miejsce w miejscowości Niebylec w rejonie lecznicy dla zwierząt. Przedmiotem zdarzenia było drzewo pochylone w kierunku budynku zagrażające mieszkańcom tego terenu.

6.08.2017.godz.2:20Doszło do wypadku w miejscowości Jawornik.

14.08.2017.godz.12:40W tym dniu na krajowej 19 doszło do wypadku drogowego w miejscowości Małówka obok sklepu Marmax. W zdarzeniu brały udział cztery samochodyosobowe. Sprawcą zdarzenia był kierowca samochodu osobowego , który jadąc w kierunku Rzeszowa.

31.08.2017.godz.17:45Zastęp GCBA MAN został zadysponowany do zdarzenia drogowego z udziałem 3-ch pojazdów na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 19 z drogą powiatową relacji Niebylec – Barycz (2 samochody osobowe oraz samochód dostawczy).

5.09.2017.godz.17:45Zastęp OSP został zadysponowany do śmiertelnego zdarzenia drogowego w Baryczce, w którym udział brał ciężarowy DAF oraz osobowe suzuki wagon. W wyniku obrażeń kierujący samochodem osobowym zmarł na miejscu.

9.09.2017.godz.17:10Zastęp GCBA MAN udał się do Połomi, gdzie na drodze powiatowej relacji Glinik Połomia doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Z relacji świadków wynikało, że motocyklista stracił kontrolę nad jednośladem i upadł na jezdnię doznając urazu kończyny, następnie nadjeżdżający samochód uderzył w motocykl.

21.09.2016.godz.8:50Zastęp został zadysponowany do usunięcia powalonego drzewa na drodze gminnej relacji Jawornik – Niebylec.

23.09.2017.godz.11:30Zastęp GCBA MAN został zadysponowany do czołowego zderzenia dwóch pojazdów osobowych na drodze powiatowej relacji Żarnowa – Jawornik. Zadaniem strażaków było zabezpieczenie miejsca zdarzenia

20.10.2017.godz.15:50Dzień okazał się bardzo pracowitym dniem dla strażaków z Niebylca. Zastęp GCBA MAN wyjechał do zderzenia czołowego w miejscowości Baryczka. W zdarzeniu ucierpiała kierująca pojazdem marki Peugot. Została ona przekazana przybyłemu na miejsce zespołowi ratownictwa medycznego. Dużą trudnością okazało się kierowanie ruchem w miejscu zdarzenia, które tradycyjnie zostało zlecone strażakom z Niebylca. Około 18:20 zastęp udał się do Połomi, gdzie doszło do potrącenia rowerzysty. Po dojeździe udzielono pierwszej pomocy rowerzyście, który okazało się że kierował będąc pod wpływem alkoholu.

31.10.2017.godz.19:30Zastęp GCBA MAN został zadysponowany w trybie niealarmowym do zdarzenia w Gwoźnicy Górnej, gdzie w wyniku porywistych wiatrów zerwany został dach jednego z domów. Strażacy zostali wezwani m.in celem dostarczenia wkrętów do mocowania pokrycia dachowego. Na miejscu działania prowadziły OSP Konieczkowa, OSP Gwoźnica Górna oraz JRG Strzyżów.

5.11.2017.godz.19:40Wypadek w miejscowości Połomia.

17.11.2017.godz.18:50Zastęp GCBA MAN został zadysponowany do Baryczki do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. W jednym z samochodów podróżowała kobieta wraz z dzieckiem. Na miejscu działania prowadziły policja, zespół ratownictwa medycznego oraz zastęp JRG Strzyżów. Po wykluczeniu zagrożenia zdrowa przede wszystkim dziecka służby opuściły miejsce zdarzenia, a wraki samochodów usunięte z drogi.

27.11.2017.godz.6:10Zastęp GCBA MAN został zadysponowany do zdarzenia drogowego obok siedzibyfirmy Neobus. Kierujący pojazdem marki audi najprawdopodobniej zasnął podczas przejazdu, wjechał do przydrożnego rowu i w wyniku uderzenia w betonowy przepust samochód znalazł się na dachu. Po przyjeździe na miejsce odmówił strażakom oględzin pod kątem urazów, jednakże po przyjeździe zespołu ratownictwa medycznego został przewieziony na obserwację do szpitala. Na miejscu była również policja jak i zastęp JRG Strzyżów.

2.12.2017.godz.21:20Zastęp GCBA MAN został zadysponowany do samochodu osobowego, którywjechał do przydrożnego rowu w Małówce. Po dojeździe na miejsce okazało się, że kierujący pojazdem mieszkaniec gminy Tyczyn okazał się nietrzeźwy. Badanie alkomatem przez policyjny patrol wykazało ponad 2 promile.

7.12.2017.godz. 02:10Jednostka zadysponowana została do pożaru samochodu zaparkowanego przy budynku mieszkalnym w miejscowości Jawornik. Pojazd został zniszczony przez pożar w znacznym stopniu.

13.12.2017.godz.17:10W tym dniu doszło do potrącenia osoby przechodzącej przez drogę nr 19 w miejscu niedozwolonym. Potrącony mężczyzna doznał poważnych urazów głowy  i został przewieziony do szpitala.

W powyższych akcjach brali udział druhowie:Wacław Krupa 35 razy, Mariusz Pankiewicz 35 razy, Mirosław Lenart 32 razy, Leszek Lutak 27 razy, Piotr Ziobro 25 razy, Lucjan Bliźniak 21 razy, Bartosz Kasprzyk 17 razy, Rafał Kołodziej 14 razy, Paweł Noster 10 razy, Maciej Noster 10 razy, Marcin Wolan 9 razy, Paweł Wcisło 7 razy, Krzysztof Bliźniak 5 razy, Rafał Wcisło 4 razy, Robert Haduch 4 razy, Rafał Krupa 3 razy, Sławomir Bliźniak 3 razy, Stanisław Wesołowski 2 razy, Marek Gajewski 1 raz, Daniel Sołtys 1 raz, Mariusz Antonik 1 raz, Sławomir Krzysztoń 1 raz, Kazimierz Dziki 1 raz oraz druhowie z innych jednostek, a to: Michalina Jaczyńska OSP Antoniów 1 raz, Janusz Pietrucha OSP Blizianka 1 raz, Piotr Błądziński 1 raz.Wszystkim wymienionym tu druhom i tym którzy tu nie zostali wymienieni,a uczestniczyli w wyżej wymienionych zdarzeniach pragnę gorąco i serdecznie podziękować za właściwą postawę, zaangażowanie i profesjonalizm w swoich działaniach.

Poza działaniami bojowymi, które przedstawiłem, zarząd i druhowie nasze jednostki wykonywali wiele innych prac oraz brali czynny udział w innych wydarzeniach, które skrótowo chciałbym omówić:

27.01.2017 r.Odbyło się walne zebranie sprawozdawcze

31.03.2017Odbyło się pierwsze posiedzenie zarządu. Omówienie podziału bieżących zadań na najbliższe tygodnie.

15,16 i 17.04.2017Druhowie OSP Niebylec uczestniczyli w warcie przy grobie pańskim podczas triduum paschalnego oraz rezurekcji wielkanocnej.

3.05.2017 r.Poczet sztandarowy oraz strażacy wzięli udział w uroczystościach Narodowego Święta 3 Maja, na które złożyły się przemarsz do kościoła parafialnego w Niebylcu, msza święta oraz uroczysta zbiórka pod pomnikiem św. Floriana W godzinach popołudniowych druhowie OSP Niebylec uczestniczyli w zabezpieczeniu Jarmarku Niebyleckiego.

7.05.2017 r.Tradycyjnie jak co roku delegacja druhów z naszej jednostki udała się do Sanktuarium Maryjnego w Kalwarii Pacławskiej na Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka.

22.05.2017 r.Druhowie pożegnali świętej pamięci  druha OSP Niebylec Kazimierza Sieczkowskiego.  Był jednym z najstarszych strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu. W szeregi OSP wstąpił w 1958 roku. Od 1983 do 2001 roku był członkiem  komisji rewizyjnej . Odznaczony brązowym , srebrnym , złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa.Od pewnego czasu wiek i stan zdrowia nie pozwalał mu na aktywny udział w bezpośrednich działaniach ratowniczo-gaśniczych. Zmarł mając 82 lata. Żałobna Msza Święta została odprawiona w Kościele Parafialnym  w Niebylcu

28.05.2017r. Delegacja strażaków z OSP Niebylec wzięła udział w  II Diecezjalną Pielgrzymką Strażaków do Dębowca połączona z obchodami Dnia Strażaka. W uroczystościach wraz z pocztem sztandarowym wzięli udział druhowie w składzie : Andrzej Kowalski, Robert Haduch, Krzysztof Sowa, Wacław Krupa, Stanisław Knaź, Józef Sołtys. Program pielgrzymki to odznaczenie zasłużonych strażaków oraz msza św. odprawiona przez biskupa rzeszowskiego ks. Jana Wątrobę oraz kapelana krajowego strażaków ks. Jana Krynickiego oraz kapelanów powiatowych z diecezji Rzeszowskiej, wśród których był kapelan strażaków powiatu strzyżowskiego ks. Bogusław Bogaczewicz.

31.05.2017 r.Spotkanie z młodszymi uczniami szkoły podstawowej z Niebylca. Strażacy podczas spotkania zaprezentowali sprzęt znajdujący się na samochodach ratowniczo-gaśniczych oraz przedstawicie charakterystykę służby w Ochotniczej Straży Pożarnej.

4.06.2017r.Strażacy z OSP Niebylec wzięli udział w mszy św. odprawionej z okazji jubileuszu 50-cio lecia kapłaństwa ks. Stanisława Stęchłego byłego proboszcza parafii Niebylec.

15.06.2017 r.Podczas obchodów Bożego Ciała druhowie naszej jednostki uczestniczyli w uroczystości mszy świętej oraz procesji na rynku w Niebylcu do czterech ołtarzy.

29.06.2017 r.Odbyło się II posiedzenie zarządu jednostki, na którym omówione zostały bieżące zadania jednostki.

1-2.07.2017 r.Druhowie zabezpieczali obchody Dni Niebylca. Polegało to na utrzymaniu porządku kierowaniu ruchem przy wjeździe samochodów w rejonie stadionu,

31.07.2017 r.Tradycyjnie jak co roku na zaproszenie Dyrektora Rajdu Rzeszowskiego zastęp SLRT Ford brał udział w zabezpieczeniach Rajdu Rzeszowskiego na odcinku specjalnym.

21.08.2017 r.W zawodach sportowo-pożarniczych młodzieżowa drużyna pożarnicza chłopców zajęła3 miejsce.

19.09.2017 r.Odbyło się III posiedzenie zadządu jednostki. Tematem głównym był remont prowadzony w w pomieszczeniach zajmowanych przez naszą jednostkę.

1.10.2017 r.Strażacy z Niebylca zostali poproszenie o zapewnienie zabezpieczenia medycznego podczas powiatowych zawodów sportowo pożarnicznych w Połomi.

11.11.2017 r.W dniu Święta Niepodległości druhowie naszej jednostki uczestniczyli w uroczystości mszy świętej obraz apelu na rynku w Niebylcu,

7.12.2017 r.Odbyło się IV posiedzenie zadządu jednostki. Tematem głównym było omówienie rozliczenia remontu oraz związanych z nim dotacji.

W dniach 9 – 10.12.2017 r. grudnia już tradycyjnie jak co roku nasi druhowiewzięli udział w Ogólnopolskiej Akcji Szlachetna Paczka, w ramach której dokonali transport paczek do wyznaczonych rodzin oraz osób mieszkających samotnie.

28.12.2017 r.Odbyło się IV posiedzenie zadządu jednostki. Tematem głównym była bieżąca działalność jednostki oraz spotkanie opłatkowe członków naszej jednostki.

Chciałbym także podkreślić, że druhowie naszej jednostki brali czynny udział w pracach związanych z prowadzonym remontem naszej ramizy, jak także z pracami związanymi z wykończeniem budynku nowego garażu znajdującego się przy naszej remizie. Za udział bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy poświęcili swój czas.

Chcę także podziękować za czynny udział w pracach związanych z odnowieniem kapliczek drogi krzyżowej, znajdujących się przy Kościele w Niebylcu.

Kończąc to sprawozdanie chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim strażakom za zaangażowanie, a w szczególności tym którzy poświęcili swojego prywatnego czasu najwięcej. Pragnę bardzo serdecznie podziękować wójtowi naszej gminy druhowi Zbigniewowi Korabowi za przychylność zrozumieniei wsparcie finansowe naszej jednostki w okresie sprawozdawczym.

Zarząd w okresie sprawozdawczym odbył 5 posiedzeń protokołowane na których podjęto uchwały zgodnie z potrzebami jednostki.

Następnie głos zabrali Bartosz Kasprzyk- skarbnik , który przedstawił sprawozdanie finansowe oraz Krzysztof Sowa -przewodniczący komisji rewizyjnej , który przedstawił sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli. Naczelnik jednostki druh Paweł Wcisło przedstawił plan szkoleń na rok 2018. Prezes honorowy druh Wacław Krupa w swoim przemówieniu docenił pracę obecnego prezesa druha Rafała Kołodzieja jego trud i wysiłek włożony dla jednostki  w okresie ostatnich 2 lat od kiedy pełni funkcję prezesa.

Głos zabrali również zaproszeni goście :

Ks. Czesław Goraj – Proboszcz parafii Niebylec

Wiceprezes  zarządu powiatowego ZOSP RP w Strzyżowie, a zarazem Wójt Gminy Niebylec dh Zbigniew Korab

Prezes zarządu Oddziału Gminnego ZOSPRP w Niebylcu dh Adam Błądziński

Przewodniczący komisji rewizyjnej zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie dh Józef Dzindzio

Komendant powiatowy PSP w Strzyżowie bryg. Marek Rysz

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu Pani Agnieszka Cynar

Sołtys wsi Niebylec Pan Józef Sołtys

Na zakończenie zebrania prezes jednostki druh Rafał Kołodziej podziękował swoim strażakom za dotychczasową pracę i życzył aby było tak dalej.

 

77 76 74 73 72 71 70 69 68 67 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 - Kopia 52 51 16