600

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu posiada dwa pojazdy ratowniczo-gaśnicze. Pierwszym z nich jest ciężki wóz gaśniczy (GCBA) MAN TGM 18.340 w zabudowie firmy PUH Stolarczyk. Pojazd posiada zbiornik na wodę o pojemności 5000l oraz autopompę o wydajności 3500l/min. Na wyposażeniu MANa oprócz podstawowej aparatury gaśniczej, aparatów ODO oraz innego sprzętu przeznaczonego stricte do działań gaśniczych znajduje się kompletny zestaw hydrauliczny, oraz medyczny. Podobny zestaw znajduje się na drugim samochodzie. Jest nim lekki samochód ratownictwa technicznego (SLRt) Ford Transit. Jest on przeznaczony głównie do działań „na drodze” oraz innych miejscowych zagrożeń. Po takim opisie nie trudno zauważyć, że jednostka specjalizuje się w ratownictwie technicznym, a to za sprawą przebiegającej przez Niebylec drogi krajowej numer 19. Cały odcinek tej drogi przebiegającej przez nasz powiat zalicza się do jednych z najniebezpieczniejszych w regionie. Nic w tym dziwnego, że znaczną część interwencji strażaków z Niebylca stanowią zdarzenia drogowe na DK19. Podstawą pożarnictwa nie są jednak środki a siły. OSP Niebylec skupia sporą grupę ludzi wyszkolonych oraz gotowych poświęcić swój czas na to, by w razie zagrożenie skutecznie interweniować.Poniżej film  przedstawia symulowaną akcję ratowniczo – gaśniczą. Film zrealizowany został na okoliczność jubileuszu 110 lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu.