Kalwaria Pacławska

Niewielka miejscowość w południowo-wschodniej Polsce, tuż przy granicy z Ukrainą. Znajduje się w jednym z najpiękniejszych zakątków południowo-wschodniej części Polski, w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim. Położona jest w utworzonym w 1991 roku Parku Krajobrazowym Pogórza Przemyskiego, na styku powstałego w 2001 roku rezerwatu przyrody. Mała, niepozorna, lecz czarująca. Osadzona na szczycie wzgórza. Otoczona piękną przyrodą.  Miejsce pątnicze – sanktuarium, które nie ogranicza się tylko do świątyni i klasztoru, ale rozciąga się na okoliczne wzgórza , i w swoich kapliczkach przybliża wiernym tajemnice wiary. Ze względu na szczególny kult Męki Pańskiej nazwane Jerozolimą Wschodu, ze względu na obecność cudownego obrazu Matki Bożej , zwane Jasna Górą Podkarpacia.Do tej właśnie miejscowości i sanktuarium nadciągają liczne pielgrzymki.Co roku w pierwszą niedzielę maja odbywają się tu Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka.

W tym roku Gminę Niebylec reprezentowały jednostki:

Ochotnicza Straż Pożarna w Niebylcu

Ochotnicza Straż Pożarna w Lutczy

Ochotnicza Straż Pożarna w Baryczce

Uroczystości rozpoczęły się o godz 10 : 00. Dowódca uroczystości wprowadził poczty sztandarowe na czele z orkiestrą dętą po czym złożył meldunek o rozpoczęciu uroczystości.Meldunek odebrał wiceprezes Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie druh Janusz Konieczny po czym wygłosił okolicznościowe przemówienie.Następnie zasłużeni strażacy zostali udekorowani odznaczeniami korporacyjnymi.Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy strażacy skupili się w modlitwie podczas odprawionej mszy świętej w intencji strażaków , którą celebrował i homilię wygłosił bp Józef Michalik.Na koniec dowódca uroczystości odprowadził Poczty Sztandarowe a jednostki udały się do miejsca zakwaterowania.