28 maja 2017 r. odbyła się II Diecezjalna Pielgrzymka Strażaków do Dębowca połączona z obchodami Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 14:00 od uroczystego apelu. Dęta Orkiestra Strażacka z Gaci odegrała hymn państwowy, następnie wręczono zasłużonym strażakom ochotnikom i strażakom zawodowym medale i odznaczenia. Wśród odznaczonych był druh Kazimierz Stadnicki – Naczelnik OSP Glinik Dolny, który otrzymał Złoty Znak Związku OSP RP, najwyższe odznaczenie korporacyjne w związku OSP oraz druh st. bryg. Piotr Rędziniak – komendant powiatowy PSP w Strzyżowie, który otrzymał Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza. Po wręczeniu medali i odznaczeń głos zabrali zaproszeni goście, którzy składali najlepsze życzenia dla wszystkich strażaków. Po zakończonym apelu, o godzinie 15:00 rozpoczęła się msza św. w intencji strażaków, którą celebrował ks. biskup Jan Wątroba przy koncelebracji kapelana krajowego strażaków ks. Jana Krynickiego oraz kapelanów powiatowych z diecezji Rzeszowskiej, wśród których był kapelan strażaków powiatu strzyżowskiego ks. Bogusław Bogaczewicz.W uroczystościach wraz z pocztem sztandarowym wzięli udział druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu w składzie : Andrzej Kowalski,Robert Haduch,Krzysztof Sowa,Wacław Krupa,Stanisław Knaź,Józef Sołtys.