Dnia 28 stycznia 2017r w świetlicy OSP w Niebylcu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Program zebrania :

 • Otwarcie zebrania.
 • Powitanie zaproszonych gości.
 • Wybór przewodniczącego.
 • Wybór protokolanta.
 • Sprawozdanie za okres działalności za rok 2016.
 • SprawozdanieKomisji rewizyjnej.
 • Sprawozdanie Skarbnika.
 • Udzielenie absolutorium Zarządowi.
 • Dyskusja nad sprawozdaniami.
 • Uchwalenie planu działalności na rok 2017.
 • Zakończenie zebrania.

Sprawozdanie z działalności przedstawił prezes Rafał Kołodziej.

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016

 

Szanowni druhowie, zaproszeni goście !

Zgodnie ze statutem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odbywamy w dniu dzisiejszym walne zebranie sprawozdawcze, którego celem jest podsumowanie i ocena działalności naszej jednostki w roku sprawozdawczym 2016 oraz ustalenie planu działalności na rok obecny 2017. W tym miejscu pragnę zauważyć, że rok 2016 był pierwszym rokiem działalności nowo wybranego zarządu. Tradycyjnie jak co roku na początku tego sprawozdania chciałbym podać daty i krótką charakterystykę akcji ratowniczo-gaśniczych, w których nasza jednostka uczestniczyła w roku sprawozdawczym 2016.

 

5.01.2016.godz.13:00

Pierwszy wyjazd jednostki do zdarzenia drogowego w Niebylcu na drodze numer 19. Kierujący samochodem osobowym z powiatu krośnieńskiego stracił panowanie nad pojazdem i zatrzymał się na słupkach i znaku drogowym. Kierujący pojazdem został przekazany ratownikom Pogotowia Ratunkowego  ze Strzyżowa.

 

8.01.2016.godz.11:35

Zastęp GCBA Man OSP Niebylec został zadysponowany do poślizgu samochodu osobowego na drodze krajowej nr 19 w Jaworniku. Samochód marki Volkswagen Golf wjechał do przydrożnego rowu, kierująca kobieta, mężczyzna i dziecko zostali przekazanie do szpitala na obserwację.

 

 

 

12.01.2016.godz.13:50

Jednostka została zadysponowana do miejscowego zagrożenia
w Niebylcu, to jest podtopienia piwnic w zabudowaniach państwa Machosiów. Przyczyną podtopienia była tama na rzece Gwoźnica wybudowana przez bobry. Do zlikwidowania tamy użyto koparki z firmy Rur Bud z Lutczy.

 

16.02.2016.godz.11:43

Zastęp GCBA Man został zadysponowany do pożaru fermy drobiu
w Konieczkowej. Pożar był mocno zaawansowany. Straty sięgnęły ok. 20 tyś. sztuk drobiu. W akcji gaszenia pożaru udział brało kilka jednostek OSP i JRG Strzyżów.

 

27.02.2016.godz.9:00

OSP Niebylec została użyta do zabezpieczenia gotowości bojowej na terenie powiatu strzyżowskiego.

 

4.03.2016.godz.9:00

Zastęp GCBA Man został zadysponowany do wypadku drogowego
w Niebylcu przed firmą Neobus. Czynności jednostki polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.

 

5.03.2016.godz.8:00

Pożar przewodu kominowego budynku mieszkalnego w miejscowości Baryczka.

 

18.03.2016.godz.3:20

Pożar budynku gospodarczego w Jaworniku. Czynności jednostki polegały na ochronie budynku mieszkalnego, znajdującego się w bliskiej odległości płonących zabudowań.

21.03.2016.godz.9:40

Pożar kurnika w Konieczkowej. Udział brało kilka jednostek OSP z terenu gminy.

 

10.04.2016.godz.10:30

Wypadek drogowy w Jaworniku. Kierująca samochodem osobowym mieszkanka powiatu brzozowskiego wjechała do przydrożnego rowu. Po opatrzeniu i unieruchomieniu została przekazana pogotowiu ratunkowemu ze Strzyżowa.

 

14.04.2016.godz.13:45

Wypadek drogowy w Połomi. Udział brało 2 samochody osobowe. Po udzieleniu pomocy przedmedycznej poszkodowani zostali przekazani karetce pogotowia.

 

21.04.2016.godz.16:00

Udział jednostki w powiatowych w ćwiczeniach obronnych
w Konieczkowej. Jednostka OSP została zadysponowana do symulowanego pożaru kurników w Konieczkowej. Następnie przeprowadzono poszukiwania osób zaginionych mające na celu sprawdzenie współdziałania służb w warunkach nocnych.

 

24.04.2016.godz.12:38

Wypadek drogowy w Jaworniku na drodze krajowej nr 19. W wypadku uczestniczyły dwa pojazdy osobowe, 4 osoby odniosły obrażenia.

 

2.05.2016.godz.20:46

Wybuch gazu w Połomi, poszkodowana jedna osoba z poparzeniami. Jednostka dokonała ugaszenia palącego się drewna w kotłowni.

4.05.2016.godz.17:14

Wypadek drogowy w Jaworniku, w wyniku którego zginęło 2-óch osiemnastolatków z Orkiestry Dętej z Niebylca.

 

19.05.2016.godz.12:15

Wypadek drogowy w Niebylcu. Doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem, który wjechał na przeciwległy pas ruchu. Motocyklem podróżowali obcokrajowcy z Finlandii.

 

17.06.2016.godz.15:20

Zabezpieczenie dachu budynku mieszkalnego w Niebylcu, naruszonego przez silne wiatry. W akcji brało udział jednostka JRG Strzyżów wyposażona
w pojazd ratowniczy z podnośnikiem koszowym.

 

29.06.2016.godz.5:00

Wypadek drogowy w Baryczce. Kierująca samochodem Ford Fiesta wpadła do przydrożnego rowu. Została jej udzielona pomoc przedmedyczna
i przekazana została karetce pogotowia.

 

5.07.2016.godz.5:00

Pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego w Baryczce.

 

10.07.2016.godz.20:00

Kolizja drogowa w Małówce, w której uczestniczyło 2 pojazdy.

 

17.07.2016.godz.3:03

Pożar kotłowni w budynku mieszkalnym w Małówce. W akcji użyto butli tlenowych ze względu na duże zadymienie.

 

4.08.2016.godz.24:20

Pożar w Baryczce. Stos gałęzi złożonych podczas prac porządkowych zapalił się w miejscu niedawno wyburzonego domu.

 

8.08.2016.godz.15:00

Jednostka została zadysponowana do skażenia rzeki Wisłok
w miejscowości Czudec.

 

9.08.2016.godz.15:15

Pożar samochodu dostawczego ze słomą w Niebylcu w pobliżu budynku mieszkalnego.

 

16.08.2016.godz.20:22

Pożar ścierniska na granicy w miejscowości Niebylec – Gwoździanka.

 

3.09.2016.godz.17:15

Potrącenie policjanta ruchu drogowego w Jaworniku przez motocyklistę, który zatrzymywany był do kontroli drogowej. Poszkodowani zostali przekazani przybyłemu zespołowi ratownictwa medycznego.

 

6.09.2016.godz.5:30

Usuwanie powalonego drzewa na drogę krajową nr 19 w Niebylcu.

 

18.09.2016.godz.20:00

Wypadek drogowy w Konieczkowej. Poszkodowane dwie osoby zostały przewiezione do szpitala.

 

 

 

19.09.2016.godz.11:00

Wypadek drogowy w Niebylcu. Poszkodowana kierująca samochodem Seicento.

 

20.09.2016.godz.17:00

Wypadek drogowy z udziałem karetki pogotowia i kurierskiego busa
w Małówce.

 

6.10.2016.godz.14:00

Wypadek drogowy w Połomi. Samochód osobowy uderzył w busa.

 

16.10.2016.godz.13:47

Wypadek drogowy w Jaworniku. W wyniku zderzenia samochodu Opel i BMW śmierć poniosły 3 osoby.

 

31.10.2016.godz.10:20

Neutralizacja wycieku materiałów ropopochodnych na drodze  powiatowej relacji Połomia – Glinik Charzewski.

 

10.11.2016.godz.17:00

Wypadek drogowy na drodze krajowej w Małówce obok sklepu Marmax.
W wyniku wypadku poszkodowane zostało dziecko, któremu udzielono pomocy przedmedycznej.

 

11.11.2016.godz.17:20

Wypadek drogowy w Połomi. Samochód osobowy marki Volvo
z Mazowsza wraz z dwójką pasażerów wpadł do przydrożnego rowu.

 

 

20.11.2016.godz. 14:00

Usuwanie zatoru na rzece Gwoździanka przy oczyszczalni ścieków, spowodowanego przez bobry.

 

1.12.2016.godz.16:50

Gaszenie pożaru w kotłowni budynku mieszkalnego w Niebylcu.

 

2.12.2016 w godzinach 7:00 do 14:00

Zasilanie energią elektryczną budynku Urzędu Stanu Cywilnego
i budynku GOK przy pomocy agregatów prądotwórczych z GCBA i z agregatu prądotwórczego na przyczepie Leyland. Jednostka została zadysponowana przez sekretarza gminy.

 

2.12.2016.godz.9:00

Usuwanie powalonego drzewa na drodze gminnej Niebylec – Jawornik.

 

2.12.2016.godz.11:00

Pożar drzewa przy plebanii w Niebylcu; drzewo zapaliło się wskutek styku z linią średniego napięcia.

 

5.12.2016.godz.5:50

Usuwanie drzewa z drogi krajowej nr 19 w miejscowości Jawornik.

 

5.12.2016.

Pożar sadzy w budynku mieszkalnym w Baryczce.

 

18.12.2016.godz.24:10

Pożar budynku mieszkalnego w Baryczce.

 

19.12.2016.godz.10:16

Zdarzenie drogowe w Konieczkowej z udziałem samochodu strażackiego GCBA Man z JRG Strzyżów. Z powodu trudnych warunków atmosferycznych samochód wjechał do przydrożnego rowu.

 

22.12.2016.godz. 18:00

Wypadek drogowy z udziałem trzech samochodów w tym busa firmy Marcelw Niebylcu koło Marmaxu.

 

Łącznie jednostka uczestniczyła w 45 zdarzeniach, w których udział brali następujący druhowie: Wacław Krupa , Mariusz Pankiewicz , Mirosław Lenart , Leszek Lutak , Piotr Ziobro , Lucjan Bliźniak , Bartosz Kasprzyk  , Rafał Kołodziej , Paweł Noster , Maciej Noster , Marcin Wolan , Paweł Wcisło , Krzysztof Bliźniak , Rafał Wcisło , Robert Haduch , Rafał Krupa  , Sławomir Bliźniak , Stanisław Wesołowski , Marek Gajewski , Daniel Sołtys , Mariusz Antonik , Sławomir Krzysztoń , Kazimierz Dziki  oraz druhowie z innych jednostek, a to: Michalina Jaczyńska OSP Antoniów , Janusz Pietrucha OSP Blizianka , Piotr Błądziński .

 

Wszystkim wymienionym tutaj druhom i tym którzy nie zostali wymienieni, a  uczestniczyli w wyżej wymienionych zdarzeniach pragnę gorąco i serdecznie podziękować za właściwą postawę, zaangażowanie oraz za profesjonalizm w swoich działaniach. Oceniając miniony rok i udział naszej jednostki w akcjach ratowniczo-gaśniczych należy stwierdzić, że w porównaniu z latami poprzednimi nastąpił znaczny wzrost zdarzeń.

 

Poza działaniami bojowymi, zarząd i druhowie z naszej jednostki wykonywali wiele innych prac oraz brali czynny udział w innych wydarzeniach państwowych, religijnych, organizacyjnych i społecznych, do których zaliczam:

 • w dniu 24 stycznia 2016 roku na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym dokonano zmiany zarządu jednostki; na pierwszym posiedzeniu zarząd się ukonstytuował,
 • w dniu 5 lutego 2016 na drugim posiedzeniu zarządu podsumowano
  i dokonano uzupełnienia dokumentacji powyborczej; podjęto także uchwałę
  w sprawie rozdysponowania kluczy do remizy dla poszczególnych członków, dokonano uzupełnienia druhów wchodzących w skład pocztu sztandarowego wyznaczając: Józefa Sołtysa s. Kazimierza, Andrzeja Kowalskiego, Romana Bednarskiego, Krzysztofa Sowę, Ryszarda Stasiowskiego. Ponadto wyznaczono zastępców druhów sztandarowych
  w osobach: Marcina Wolana, Rafała Wcisło, Mariusza Pankiewicza, Sławomira Bliźniaka. Na posiedzeniu zarządu wyznaczono także druhów, które będą powiadamiani o zdarzeniach drogą SMS-ową przez PSP Strzyżów; są to druhowie: Wacław Krupa, Lucjan Bliźniak, Paweł Noster, Mirosław Lenart, Paweł Wcisło, Rafał Kołodziej. Osobą odpowiedzialną za utrzymanie w samochodu Ford uczyniono druha Bartosza Kasprzyka,
 • w dniu 5 marca 2016 r. druhowie z jednostki brali udział przy wycince pni oraz porządkowaniu terenu wokół plebani w Niebylcu,
 • w dniu 7 kwietnia na kolejnym, trzecim posiedzeniu zarządu, podsumowano bieżące wykonanie zadań oraz przedstawiono zadania na najbliższy okres. Skarbnik przedstawił sytuację finansową z uwagi na wstępne przygotowania do obchodów 110-lecia jednostki oraz związane z tym wydatki,
 • w dniach 25-27 marca 2016 nasi druhowie wzięli udział w warcie przy Grobie Pańskim. Wartę pełnili druhowie Mariusz Pankiewicz, Mariusz Antonik, Marcin Wolan, Maciej Noster, Piotr Ziobro,
 • 27 marca 2016 druhowie wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli
  w uroczystości mszy rezurekcyjnej. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że
  w uroczystości tej brał udział chorąży sztandarowy Józef sołtys syn Kazimierza, który nieprzerwanie po raz 50 uczestniczył wraz ze sztandarem mając 68 letni staż strażacki w naszej jednostce,
 • w dniu w dniu 12 kwietnia w ramach działań KSRG jednostka nasza została poddana kontroli przez inspektorów z Komendy Wojewódzkiej PSP
  w Rzeszowie. Kontrolą zostały objęte takie zagadnienia jak: prowadzenie dokumentacji wyszkolenia druhów, badania lekarskie, aktualne badania
  i przeglądy sprzętu pożarniczego oraz mobilność jednostki; w wyniku kontroli nasza jednostka otrzymała ocenę bardzo dobrą,
 • w dniu 1 maja tradycyjnie jak co roku delegacja druhów z naszej jednostki udała się do Sanktuarium Maryjnego w Kalwarii Pacławskiej na Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka,
 • delegacja OSP Niebylec wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział
  w gminnych obchodach święta 3 Maja w Niebylcu; po uroczystościach druhowie od godziny 15:00 do 20:00 zabezpieczali drugi Jarmark Niebylecki,
 • 4 maja to odpust parafialny, w którym również druhowie brali czynny udział. W tym też dniu doszło do tragicznego wypadku w Jaworniku,
  w wyniku którego zginęło dwóch 18 letnich muzyków orkiestry dętej
  z Niebylca, którzy byli druhami z sąsiednich jednostek,
 • w dniu 6 maja druhowie z naszej jednostki przy użyciu obydwu samochodów uczestniczyli w spotkaniu z przedszkolakami. Na spotkaniu przedstawili charakter służby strażaka ochotnika oraz zaprezentowali sprzęt. Na zakończenie wszystkie dzieci uczestniczyły w prowadzonej symulowanej akcji udzielania pierwszej pomocy oraz akcji gaśniczej,
 • w dniu 8 maja delegacja druhów wraz z duchami z całej Gminy udała się do Dębowca na pierwsze Diecezjalne Obchody Dnia Strażaka,
 • w dniu 21 maja delegacja OSP Niebylec wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w poświęceniu samochodu strażackiego w Połomi i uroczystej mszy świętej,
 • w dniu 22 maja sześciu strażaków OSP pozytywnie zdało egzamin państwowy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej, uzyskując tytuł ratownika w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Do egzaminu, po ukończeniu 66 godzin kursu praktyczno-teoretycznego przystąpili druhowie: Rafał Kołodziej, Lucjan Bliźniak, Marcin Wolan oraz Maciej Noster. Tytuł ratownika uzyskali także Paweł Wcisło oraz Mirosław Lenart po 10 godzinnej recertyfikacji kursu podstawowego ukończonego przez nich w 2013 r.,
 • w dniu 24 maja poczet sztandarowy z delegacją uczestniczył w odpuście parafialnym w Jaworniku,
 • w dniu 27 maja delegacja z jednostki wraz z delegacjami z innych jednostek wyjechała do Lwowa na Ukrainę z pomocą humanitarną,
 • w dniu 10 czerwca na czwartym posiedzeniu zarządu podsumowano wykonanie bieżących zadań oraz udział druhów w działaniach bojowych. Została omówiona sytuacja finansowa oraz przyjęto zadania zmierzające do pozyskania funduszy na organizację obchodów 110-lecia. Zarząd podjął uchwałę w sprawie pisemnego zwrócenia się do pracodawców z terenu gminy oraz spoza niej, z prośbą o wsparcie finansowe jednostki na ten cel. Obchody 110-lecia wyznaczono na dzień 24 września oraz sporządzono listę uczestników i zaproszonych gości,
 • w dniu 11 czerwca druhowie zabezpieczali próby sprawnościowe zabytkowych pojazdów biorących udział w Międzynarodowym Rajdzie Samochodów Zabytkowych,
 • w dniu 18 czerwca delegacja wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła
  w poświęceniu samochodu pożarniczego w Gwoźnicy Dolnej. W godzinach popołudniowych strażacy dokonali demontażu wieży do suszenia węży przy starej remizie, a następnie wieża została przewieziona za budynek nowej remizy,
 • w dniu 24 czerwca odbył się Gminny Zjazd OSP, na którym dokonano wyboru nowego zarządu gminnego,
 • w dniu 26 czerwca podczas obchodów Bożego Ciała druhowie z naszej jednostki uczestniczyli we mszy świętej oraz procesji na rynku w Niebylcu do czterech ołtarzy,
 • jak corocznie na początku lipca, w 2016 r. było to w dniach 2-3 lipca druhowie zabezpieczali obchody Dni Gminy Niebylec. Polegało to na utrzymaniu porządku, kierowaniu ruchem przy wjeździe samochodów w rejonie stadionu,
 • w dniu 8 lipca zastęp SLRT Ford wziął udział w zabezpieczeniu technicznym odcinka specjalnego rajdu Pekin-Paryż w Bliziance. W Rajdzie uczestniczyły tylko i wyłącznie samochody zabytkowe w ilości 102 załóg,
 • w dniu 9 lipca po uprzednim wykonaniu fundamentów oraz pomalowaniu konstrukcji dokonano montażu wieży do suszenia węży przy pomocy urządzeń dźwigowych,
 • na piątym posiedzeniu zarządu w dniu 19 lipca omówiono wstępne przygotowania do uroczystości 110-lecia, wyznaczono osoby odpowiedzialne, przydzielono zadania dla druhów. Omówiono także prace wokół budynku remizy, budowę garażu za remizą,
 • w dniu 23 lipca po wstępnych uzgodnieniach dokonano wylania fundamentów pod garaż,
 • w dniu 24 lipca na stadionie w Połomi odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. Jednostka nasza startowała w dwóch kategoriach i tak w grupie „A” zajęliśmy II miejsce, a w grupie MDP IV miejsce,
 • 4 sierpnia tradycyjnie jak co roku na zaproszenie dyrektora Rajdu Rzeszowskiego, zastęp SLRT Ford brał udział w zabezpieczeniach 25 Rajdu Rzeszowskiego na odcinku specjalnym w Konieczkowej. W Rajdzie uczestniczyło ponad 100 załóg, w ramach rajdowych mistrzostw Europy,
 • VI posiedzenie zarządu, które odbyło się w dniu 5 sierpnia poświęcone było wykonaniu bieżących zadań, a w szczególności przygotowania do 110-lecia,
 • w dniach 20,21,23 września druhowie naszej jednostki spotykali się na placu przed remizą gdzie odbywały się próby przebiegu 110-lecia
  z udziałem orkiestry,
 • w dniu 24 września jednostka nasza obchodziła rocznicę 110-lecia,
  z przyjętym porządkiem: zbiórka na placu przed remizą, przemarsz na cmentarz i zapalenie zniczy na grobach zmarłych druhów, wymarsz z placu na uroczystą mszę świętą do kościoła parafialnego, przemarsz z kościoła na plac przed remizą, powitanie przybyłych gości, wręczenie odznaczeń tj.: Złotego Znaku Związku dla druha Józefa Sołtysa s. Kazimierza, Złotych Medali Za Zasługi Dla Pożarnictwa dla druhów: Lucjana Bliźniaka, Andrzeja Kowalskiego, Ryszarda Stasiowskiego, Srebrnych Medali Za Zasługi Dla Pożarnictwa dla druhów: Marka Gajewskiego, Bartosza Kasprzyka, Pawła Nostera, Krzysztofa Sowy, Brązowych Medali Za Zasługi Dla Pożarnictwa dla druhów: Rafała Kołodzieja, Mirosława Lenarta, Macieja Nostera, Pawła Wcisło, Piotra Ziobro, Odznak Wzorowy Strażak dla druhów: Roberta Haducha, Leszka Lutaka, Mariusza Pankiewicza, Marcina Wolana,  przemówienia okolicznościowe, przemarsz do budynku uroczysty obiad połączony z zabawą okolicznościową,
 • na przełomie września i października druhowie Robert Haduch, Marcin Wolan oraz Sławomir Bliźniak uczestniczyli w szkoleniu podstawowym strażaków, a na przełomie października i listopada odbyło się szkolenie z zakresu sędziowania zawodów sportowo-pożarniczych. W szkoleniu uczestniczył Piotr Ziobro,
 • w dniu 6 października na VII posiedzeniu zarządu omówiono udział jednostki w działaniach bojowych i innych uroczystościach oraz dokonano rozliczenia finansowego uroczystości 110-lecia oraz środków z KSRG,
 • w dniu 10 listopada zakończono pracę przy budowie garażu. W tym miejscu Chciałbym serdecznie podziękować druhom, którzy poświęcili najwięcej czasu przy budowie garażu oraz przenoszeniu wieży na węże gaśnicze. Chciałbym wyróżnić druhów: Lucjana Bliźniaka, Leszka Lutaka, Macieja Nostera, Mariusza Antonika, Bartosza Kasprzyka, Mariusza Pankiewicza, Piotra Ziobro, Marcina Wolana, Wojciecha Knazia, Roberta Haducha i Marka Gajewskiego,
 • 11 Listopada w dniu Święta Niepodległości druhowie z naszej jednostki uczestniczyli w uroczystości mszy świętej obraz apelu na rynku w Niebylcu,
 • 15 listopada druhowie Robert Haduch, Piotr Ziobro oraz Mirosław Lenart wzięli udział w szkoleniu z zakresu podejmowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zajęcia teoretyczne odbyły się w PSP Strzyżów,
  a praktyczne na lodowisku LPR w Sanoku,
 • 18 listopada druhowie z naszej jednostki odbyli trening w komorze dymowej w PSP Krosno. W treningu wzięli udział: Rafał Kołodziej, Bartosz Kasprzyk, Mariusz Pankiewicz, Mirosław Lenart, Paweł Antonik,
 • w dniach 10 – 11 grudnia już tradycyjnie jak co roku dwaj nasi druhowie Rafał Kołodziej i Leszek Lutak wzięli udział w ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka, w ramach której dokonali transportu paczek do wyznaczonych rodzin,
 • w dniu 27 grudnia zarząd jednostki spotkał się w remizie w poszerzonym składzie na tradycyjnym opłatku,

 

Kończąc to sprawozdanie chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim strażakom za zaangażowanie, a w szczególności tym którzy poświęcili na pracę społeczną swój prywatny czas i włączali się we wszystkie działania podejmowane przez jednostkę. Pragnę bardzo serdecznie podziękować wójtowi naszej gminy druhowi Zbigniewowi Korabowi za przychylność, zrozumienie
i wsparcie finansowe naszej jednostki w okresie sprawozdawczym.

W sprawozdaniu nie poruszam spraw finansowych, ponieważ przedstawi je nasz skarbnik. Ocenę zaś całokształtu działalności zarządu jak i mojej osoby jako prezesa, pozostawiam komisji rewizyjnej oraz Wam szanowni druhowie, wszak wszyscy razem stanowimy najwyższy organ naszego stowarzyszenia – Walne Zebranie Członków. Zarząd w okresie sprawozdawczym odbył 7 posiedzeń, na których podejmowano uchwały zgodnie z potrzebami jednostki.

Kończąc to sprawozdanie proszę o uwagi i zapraszam do wnikliwej oraz rzeczowej dyskusji.

Postanowiono przyjąć w szeregi OSP nowych członków.

Ks. Czesława Goraja jako członka honorowego oraz Panią Marzenę Kasprzyk , która pełni rolę kronikarza.

Następnie głos zabrali Bartosz Kasprzyk- skarbnik , oraz Krzysztof Sowa -przewodniczący komisji rewizyjnej.

Z zaproszonych gości głos zabrali:

Przedstawiciel PSP w Strzyżowie ,który podkreślił dobrą współpracę między PSP aOSP.

Przedstawił również statystykę zdarzeń w Powiecie Strzyżowskim.

Druh Stanisław Daszykowski komendant gminny.

Druh Józef Dzińdzio przewodniczący komisji rewizyjnej powiatu.

Prezes Zarządu Gminnego druh Adam Błądziński podkreślając jak dużą rolę odgrywa nasza

j ednostka w życiu Parafii wykonując prace dobroczynne.

Radna Gminy Niebylec Pani  Małgorzata Lasota , która jako cel postawiła

pomagać potrzebującym.

Skarbnik Gminy Niebylec druh Edward Wolanin.

Na koniec głos zabrali sołtysowie wsi Niebylec Józef Sołtys i Małówki Adam Błądziński.

Na zakończenie zebrania prezes Rafał Kołodziej podziękował swoim strażakom

za dotychczasową pracę i życzył aby było tak dalej.