2016-07-06Zastęp SLRT Ford 8 lipca wziął udział w zabezpieczeniu technicznym odcinka specjalnego w Bliziance 6 Rajdu Pekin – Paryż. Jak wskazuje nazwa, uczestnicy wystartowali 12 czerwca z Pekinu, a trasa przejazdu przebiegała m.in. przez Polskę i zakończyć miała się w Paryżu. Było to zadanie nietypowe dla strażaków, gdyż w rajdzie uczestniczyły tylko i wyłącznie samochody zabytkowe – najstarszy z 1917 r.. Udział wzięły 102 załogi składające się z obcokrajowców. Na szczęście charakter zmagań nie powodował dużego ryzyka zdarzeń drogowych, jednak biorąc pod uwagę wiek samochodów i trudny teren takie prawdopodobieństwo istniało. Zastęp SLRT to: Rafał Kołodziej – dowódca, Lucjan Bliźniak – kierowca, Paweł Wcisło, Mirosław Lenart oraz Piotr Ziobro