2016-05-226 strażaków OSP Niebylec 22 maja 2016 r. pozytywnie zdało egzamin państwowy z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Przedmedycznej uzyskując tytuł: Ratownik w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Do egzaminu przystąpili druhowie Rafał Kołodziej, Lucjan Bliźniak, Marcin Wolan oraz Maciej Noster po ukończeniu 66-godzinnego kursu praktyczno-teoretycznego, jak również Paweł Wcisło oraz Mirosław Lenart po ukończeniu 10 -godzinnej recertyfikacji, gdyż kurs podstawowy ukończyli w 2013 r. W szkoleniu oraz egzaminie brali udział również koledzy z OSP Jawornik.
Szczerze możemy polecić firmę Dream-Team Centrum Edukacji i Ratownictwa (dream-team.pl facebook.com/Dream-Team), gdzie szkolili się nasi druhowie za przystępny, a jednocześnie na wysokim poziomie edukacyjnym sposób prowadzenia zajęć. Wiedza zdobyta w Dream-Team jest z pewnością bezcenna w akcjach z udziałem strażaków OSP Niebylec.