Tuż przed godziną 8:00 w sobotę 5 marca 2016 r. zastęp GCBA Man udał alarmowo się do miejscowości Baryczka, gdzie w jednym z domów mieszkalnych zapaliła się sadza w przewodzie kominowym. Zastęp OSP Niebylec przybył na miejsce jako pierwszy, o wysokiej dyspozycyjności zastępu zadecydował fakt wykonywania przez strażaków z Niebylca prac przy kościele parafialnym w Niebylcu. Działania jaki podjął zastęp na miejscu to zabezpieczenie kotłowni i odcięcie dopływu powietrza do pieca oraz przewodu kominowego, międzyczasie dotarł zastęp GBA Star244 z miejscowej jednostki OSP Baryczka, jak również zastęp GBA Man JRG Strzyżów. Przybyli strażacy rozpoczęli bezpośrednie gaszenie w przewodzie kominowym z dachu budynku. Po kilkudziesięciu minutach zapłon w kominie został ugaszony. Do zdarzenia wyjechał zastęp: Piotr Ziobro – dowódca, Lucjan Bliźniak – kierowca oraz ratownicy Mariusz Pankiewicz, Bartosz Kasprzyk i Marcin Wolan