2016-01-23
W 2016 roku zgodnie ze statutem OSP Niebylec kończy się kadencja zarządu jednostki oraz komisji rewizyjnej. Zebranie jakie miało miejsce 23 stycznia miało oprócz charakteru sprawozdawczego było wyborami nowego zarządu oraz komisji na najbliższe 5 lat. W wyniku przeprowadzonych wyborów w OSP Niebylec zaszło wiele zmian w kierowaniu jednostką. Największą z nich jest rezygnacja prezesa druha Wacława Krupy, który funkcję tę pełnił przez 30 lat. Kim jest druh Wacław nie trzeba nikomu przedstawiać, gdyż przez cały ten czas stał się postacią rozpoznawalną nie tylko dla zainteresowanych tematyka pożarniczą na terenie gminy, czy nawet powiatu strzyżowskiego – 30 letni okres jego prezesury to niesamowity rozwój jednostki w Niebylcu, o czym można pisać bardzo długie opracowania. Od dłuższego czasu jednak prezes głośno mówił o rezygnacji i też przygotowywał swojego następcę. Ogół strażaków tę kandydaturę przyjął podczas zebrania. Z kandydowania zrezygnował również długoletni skarbnik dh Józef Sołtys, sekretarz dh Stanisław Knaś, naczelnik Paweł Noster, wiceprezesi Antoni Chuchla oraz Kazimierz Dziki. W wyniku głosowania nowy zarząd ukonstytuował się następująco:

 • Rafał Kołodziej – prezes,
 • Stanisław Wesołowski – wiceprezes,
 • Paweł Wcisło– naczelnik,
 • Maciej Noster – zastępca naczelnika,
 • Robert Haduch – sekretarz,
 • Bartosz Kasprzyk – skarbnik,
 • Józef Dzindzio – członek Zarządu,
 • Marek Gajewski – członek Zarządu gospodarz,
 • Lucjan Bliźniak – członek Zarządu konserwator-kierowca.

Komisja Rewizyjna:

 • Krzysztof Sowa – przewodniczący,
 • Leszek Lutak – sekretarz,
 • Marcin Wolan – członek.

Po wielu latach zrezygnowała kronikarka dh Halina Sołtys pozostawiając po sobie 2 tomy prowadzonych z niezwykła dbałością ręcznie kaligrafowanych kronik – jest bardzo cenny materiał historyczny dla pokoleń.

Zaproszeni goście obecni na zebraniu to: dh Józef Dzindzio przewodniczący komisji rewizyjnej Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie, dh Zbigniew Korab wójt gminy Niebylec, dh Adam Błądziński prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Niebylcu, st. kpt. Piotr Mazur dowódca JRG PSP Strzyżów, sołtysi Józef Sołtys oraz Adam Błądziński i Wiktor Bochenek – dyrektor GOK w Niebylcu. Ustępujący prezes dh Wacław Krupa wyraził wdzięczność wszystkim współtworzącym i wspierającym OSP Niebylec, jak również przekonanie, że pozostawia jednostkę w dobrych sprawdzonych rękach nowego zarządu. Złożył również obietnice dalszego udziału w życiu jednostki, a przede wszystkim działaniach operacyjnych jako strażak – ratownik. Nowy zarząd w uznaniu zasług dh Wacława Krupy oraz dh Stanisława Knaś podjął jako jedną z pierwszych uchwał przyznanie ww funkcji honorowego prezesa oraz sekretarza, jak również wręczył odchodzącemu zarządowi okolicznością tablicę pamiątkową oraz kwiaty. Zebranie zakończone zostało zabawą taneczną.