2015-04-26[1]Prawie tydzień przed dniem strażaka delegacja wraz z pocztem sztandarowym OSP Niebylec uczestniczyła w 7. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na Jasną Górę. Wydarzenie to mające miejsce cyklicznie co 5 lat ma chlubną tradycję sięgającą 1939 r. kiedy to ok. 15 tysięczna rzesza ślubowała Matce Bożej Jasnogórskiej wierność służbie Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. W Kaplicy strażacy złożyli ryngraf z rotą ślubowania w podziękowaniu za dotychczasową opiekę. Kolejne pielgrzymki następowały w latach: 1991, 1992 oraz 1999. Druhowie z Niebylca udali się na Jasną Górę wraz z pocztami sztandarowymi i delegacjami strażaków z gminy Niebylec. Strażakom towarzyszył ks. Czesław Goraj proboszcz z Niebylca, Zbigniew Korab wójt gminy, komendant gminny druh Stanisław Daszykowski oraz prezes ZG ZOSP RP dh Adam Błądziński. Do Częstochowej udała się również drugim autobusem Orkiestra Dęta z Niebylca, gdyż pielgrzymka to również niezwykły koncert orkiestr dętych i chórów – 26 kwietnia na jasnogórskich błoniach zebrało się 130 orkiestr i 40 chórów. Strażacy oraz orkiestra uczestniczyli w Eucharystii, której przewodniczył metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Strażaków. Msza była koncelebrowana przez kapelanów strażaków na czele z krajowym kapelanem ks. bryg. Janem Krynickim. We Mszy Św. udział wzięli również wysocy urzędnicy państwowi, związkowi oraz oficerowie PSP m.in. prezydent RP Bronisław Komorowski, Władysław Kosiniak-Kamysz minister pracy i polityki społecznej, Teresa Piotrowska minister spraw wewnętrznych, gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz, oraz Waldemar Pawlak prezes Zarządu Głównego ZOSP RP. Poczty sztandarowe z gminy Niebylec stanęły na jasnogórskich błoniach wraz z około 3000 delegacjami sztandarowymi z całej Polski.

OSP Niebylec była w Częstochowej w składzie: Wacław Krupa, Stanisław Knaś, Ryszard Stasiowski, Mariusz Pankiewicz oraz Krzysztof Sowa.