2014-07-06Drugi dzień z rzędu strażacy z Niebylca  zabezpieczali lokalną imprezę w swojej miejscowości. Dzień wcześniej uczestniczyli w zabezpieczeniu trasy Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków, natomiast 6 lipca zorganizowali służby porządkowe podczas drugiego dnia Dni Gminy Niebylec. Za zadanie mieli przede wszystkim utrzymywać właściwą organizację ruchu przy zjazdach z drogi krajowej nr 9 jak również reagowanie na inne ewentualne incydenty zagrażające bezpieczeństwu uczestników imprezy. W skład grupy porządkowej weszli druhowie: naczelnik Paweł Noster, Rafał Kołodziej (dowódca), Stanisław Knaś, Leszek Jasiński, Krzysztof Sowa, Lucjan Bliźniak, Marek Gajewski, Maciej Noster, Bartosz Kasprzyk oraz Paweł Wcisło.
Podczas imprezy Nagrodą Honorową Wójta Gminy Niebylec uhonorowana została OSP Gwoździanka, zaś nagrodę odebrał druh prezes Kamil Czurczak. Ponadto Zarząd Gminny ZOSP RP w Niebylcu korzystając z okazji w dowód uznania za dbałość i wsparcie jednostek OSP z terenu gminy ufundował hełm paradny. Nagrodę wręczyli przedstawiciele zarządu w składzie: dh Adam Błądziński prezes ZG ZOSP RP, dh Stanisław Daszykowski komendant gminny oraz dh Wacław Krupa wiceprezes ZG ZOSP RP i zarazem prezes OSP Niebylec.