2014-07-27_pokazW ostatnią niedzielę lipca (27-07-2014) korzystając z zaproszenia strażaków z OSP Godowa Dolna wzięliśmy udział w zorganizowanym przez nich Pikniku Strażacki. Podczas tej świetnie przygotowanej imprezy przedstawiliśmy działania ratowników podczas wypadku komunikacyjnego  w ramach symulowanej ewakuacji poszkodowanego z wraku samochodu. Była to jedna z wielu atrakcji strażaków z Godowej mającej na celu popularyzacje ochotniczych straży pożarnych poprzez prezentacje działań ratowniczo-gaśniczych, pokazów sprawnościowych, sprzętu jak również prezentacje lokalnych grup artystycznych i rozrywkę.
Działania OSP Niebylec po przybyciu na miejsce wyglądały następująco: rozpoczęciem było nawiązanie komunikacji z dyspozytorem, którym był jeden ze strażaków z Godowej. Po przyjęciu zgłoszenia udaliśmy się na miejsce – rozmowy dowódcy zastępu oraz dyspozytora były przez cały czas nagłaśniane widzom celem zaprezentowana komunikacji radiowej podczas akcji. Po wstępnym rozpoznaniu miejsca zdarzenia dowódca dh Rafał Kołodziej zastał poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym uwięzionego we wraku poloneza trucka. Rozdzielił on wobec powyższego zadania zastępu: wydzielenie strefy bezpieczeństwa wokół miejsca zdarzenia – dh Tomasz Ziobro oraz Bartosz Kasprzyk, zabezpieczenie pojazdu przed zapłonem – dh Leszek Lutak oraz Piotr Ziobro, uzyskanie dostępu do poszkodowanego pozwalającego na ocenę jego stanu dh Lucjan Bliźniak oraz Mirosław Lenart. Dwaj ostatni druhowie uzyskali dostęp do poszkodowanego przez okno od strony kierowcy pozwalające Lucjanowi Bliźniakowi stwierdzić nieprzytomność kierowcy z zachowanym oddechem oraz krążeniem jak również rozpoczęcie stabilizacji odcinka szyjnego, drugi z ratowników Mirosław Lenart wobec blokady drzwi od strony pasażera dostał się do środka samochodu przez okno i pozostał tam z poszkodowanym do jego całkowitego uwolnienia. Dowódca Rafał Kołodziej oraz Piotr Ziobro uruchomili hydrauliczny zestaw ratunkowy Lukas i rozpoczęli cięcie oraz rozpieranie elementów nadwozia dla umożliwienia nieskrępowanego dostępu do kierowcy. Kierowca po usunięciu drzwi oraz dachu został przełożony na deskę. Oczywiście dla dokładniejszego zaprezentowania możliwości działań sprzętu hydraulicznego celowo dokonaliśmy wycięcia wszystkich słupków we wraku samochodu, w rzeczywistości dostęp do poszkodowanego byłby możliwy znacznie wcześniej. Po ewakuacji kierowcy Mirosław Lenart wykonał szybkie badanie urazowe poszkodowanego, w wyniku którego zauważono i zaopatrzono rany głowy oraz złamanie lewego podudzia. Zakończeniem była zapewnienie komfortu termicznego poszkodowanemu, unieruchomienie na desce oraz przekazanie zespołowi ratownictwa medycznego. Zastęp z Niebylca nagrodzony został przez widzów oklaskami  i zaproszony przez organizatorów na okolicznościowy poczęstunek.
Druhowie z Niebylca wzięli udział ponadto w konkurencji przeciągania liny. W pierwszej podejściu pokonali miejscową drużynę z Godowej, jednak strudzeni po akcji ratowniczej oraz wcześniejszych zmaganiach ulegli w drugiej konkurencji strażakom z OSP Godowa. Może to zmęczenie, a może po prostu druhowie z Godowej słusznej postury byli nie do pokonania. Pewne jest jedno OSP Godowa Dolna w niedzielę wykazała się świetnym pomysłem oraz wyśmienitą organizacją imprezy, w której zaprezentowali swoje wysokie pożarnicze umiejętności. Jednym z dowodów dobrego wyszkolenia OSP Godowa Dolna jest nasz dh Piotr Ziobro, który przeprowadził się do Niebylca właśnie z Godowej, gdzie służył w tamtej jednostce. Jest on jednym z najczęściej wyjeżdżających strażaków w OSP Niebylec i nigdy nie potrzebował specjalnego szkolenia ponieważ wiele doświadczeń zyskał właśnie w jednostce ze swojej rodzinnej miejscowości. Należą się gratulacje kolegom z Godowej za zorganizowanie tak udanej imprezy – oby podobne miały miejsce częściej. Wydarzenia związane z OSP Godowa można śledzić na ich stronie: www.ospgodowadolna.plFilm udostępniony przez OSP Godowa Dolna