Strażacy z Niebylca otrzymali zaproszenie do zaprezentowania działań ratowniczych podczas wypadku komunikacyjnego w ramach Pikniku Strażackiego zorganizowanego przez OSP Godowa. Około godz. 16:30 kiedy zastęp GCBA Man przygotowywał się do wyjazdu do Godowej odezwało się selektywne wywołanie. Po skomunikowaniu się z dyspozytorem PSP Strzyżów dowiedzieliśmy się o zwalonym drzewie na drodze gminnej kilkaset metrów nad cmentarzem w Niebylcu. Kiedy zastęp miał już pojechać do zdarzenia nawet za cenę spóźnienia zjawiło się dodatkowo kilku strażaków z Niebylca. Obecny wśród nich prezes Wacław Krupa zadecydował, że do zdarzenia wyjedzie LSRT Ford w czteroosobowym składzie, natomiast pozostali planowo udadzą się do Godowej. Zastęp druha prezesa szybko usunął zagrożenie z wykorzystaniem pilarek spalinowych. Do zdarzenia wyjechali wraz z prezesem druhowie Kinga Pięciak, Paweł Wcisło oraz Marek Gajewski. Jak widać coraz częściej w składzie OSP Niebylec do akcji wyjeżdżają również kobiety.