Co zrobią mali chłopcy jak dorosną? Oczywiście zostaną strażakami i jak się przekonali druhowie z OSP Niebylec dziewczynki również chcą nimi być w przyszłości. 7 maja 2014 około godz. 10:00 strażacy z Niebylca spotkali się na boisku Zespołu Szkół w Niebylcu z dziećmi z Przedszkola Samorządowego w Niebylcu. Druhowie przybyli na miejsce dwoma samochodami ratowniczo-gaśniczymi GCBA Man oraz SLRT Ford Transit. Spotkanie z dziećmi rozpoczęło się od prezentacji sprzętu będącego na wyposażeniu samochodów, następnie zaprezentowano ubranie specjalne strażaka wraz z wyposażeniem osobistym. Ponadto ponad 20 przedszkolaków podzielono na kilka „strażackich zastępów” i zajęły one miejsce w samochodach potwierdzając gotowość do alarmowego wyjazdu. Każdy z młodych strażaków musiał również zająć miejsce kierowcy w niebyleckim Manie. Mali druhowie również pod opieką nauczycielek skorzystali z okazji do przejazdu samochodami ratowniczymi z uruchomioną sygnalizacją dźwiękową. Na zakończenie przemiłego spotkania z przedszkolakami strażacy zaprezentowali podawanie środka gaśniczego z działka wodnego z GCBA. Druhowie Kazimierz Dziki, Mirosław Lenart, Leszek Lutak, Leszek Jasiński oraz Marek Gajewski, który zabrał ze sobą również wnuka zasypani zostali całą masę pytań przyszłych ratowników. Zaskakująco trafne były odpowiedzi przedszkolaków na pytania zadawane przez strażaków – dzieci kojarzyły bardzo wiele zagadnień z zakresu pożarnictwa.