13-IMGP8024

Pierwsza sobota i niedziela w nowym 2014 roku była czasem wzmożonej aktywności zarządu OSP Niebylec. 4 stycznia nasi delegaci wzięli udział w zebraniu Zarządu Gminnego ZOSP RP jaki miał miejsce w remizie OSP Jawornik, natomiast 5 stycznia zorganizowane zostało zebranie zarządu naszej jednostki. Inaczej niż poprzednio zarząd gminny spotkał się w Jaworniku i zamierza każdego roku pierwsze zebranie w roku odbywać w innej jednostce z terenu gminy.

W sobotę do Jaworniku udało się 3-ch naszych druhów: dh prezes Wacław Krupa pełniący w zarządzie gminnym funkcję wiceprezesa, sekretarz dh Stanisław Knaś oraz dh Mirosław Lenart pełniący w zarządzie gminnym funkcję skarbnika. Na zebraniu obecni byli delegaci poszczególnych jednostek z gminy jak również m.in. kapelan strażaków ks. Artur Grzęda, wójt gminy Niebylec Zbigniew Korab, przewodnicząca Rady Gminy Danuta Lęcznar, komendant powiatowy PSP w Strzyżowie st. bryg. Piotr Rędziniak, przewodniczący komisji rewizyjnej w Zarządzie Wojewódzkim ZOSP RP w Rzeszowie dh Józef Dzindzio, prezes ZG ZOSP dh Adam Błądziński oraz komendant gminny dh Stanisław Daszykowski. Podczas zebrania ustalone zostały terminy walnych zebrań sprawozdawczych jak również dokonano podsumowania roku 2013. Komendant powiatowy Piotr Rędziniak podziękował strażakom za udział w akcjach i zdarzeniach jakie miały miejsce w roku ubiegłym, poinformował o nowościach dotyczących szkoleń oraz przedstawił nowe zasady funkcjonowania numeru alarmowego 112. Wypowiedź dotycząca szkoleń została pozytywnie odebrana przez strażaków – następuje w tym zakresie pewna liberalizacja oraz ułatwienie. Pozytywnie została również odebrana informacja dotycząca naboru do służby w PSP, który wg nowych zasad jest ściśle związany i uzależniony od stażu w Ochotniczej Straży Pożarnej. Poruszane były również kwestie przyznawania odznaczeń przez zarząd wojewódzki oraz problemy pojawiające się z pozyskiwaniem 1% odpisu podatkowego w jednostkach OSP. Sobotnie zebranie nieprzypadkowo miało miejsce w Jaworniku, co też w swojej wypowiedzi wyjaśnił sołtys Adam Loch. W 2014 roku Jawornik obchodzi swoje 600 lecie powstania i jak informował sołtys czeka nas z tej okazji wiele okolicznościowych wydarzeń. Zebranie było rówież okazją do połamania się opłatkiem i złożenia świąteczno-noworocznych życzeń.

Dzień później 5 stycznia obradował zarząd jednostki OSP Niebylec. Podczas spotkania przedstawione zostały informacje jakie uzyskano w Jaworniku. Tradycyjnie dokonano analizy akcji oraz miejscowych zdarzeń jakie miały miejsce od ostatniego zebrania zarządu (listopad 2013). W porównaniu z analogicznym okresem zdarzeń okazuje się przybyło. Na spotkaniu omówiono również szczegóły organizacji walnego zebrania jakie ma odbyć się 25 stycznia 2014 r. Podobnie jak w Jaworniku była to również okazja do złożenia sobie życzeń