Pierwszy z prawej ś.p. Antoni Stasiowski - druh OSP Niebylec w naszym poczcie sztandarowym

Pierwszy z prawej ś.p. Antoni Stasiowski – druh OSP Niebylec w naszym poczcie sztandarowym

27 stycznia 2014 po kilkudziesięciodniowej walce z chorobą odszedł na wieczna wartę u Pana ś.p. druh Antoni Stasiowski. W ostatniej drodze dh Antoniemu towarzyszyła rodzina, przyjaciele, znajomi oraz strażacy z OSP Niebylec, Jawornika, Konieczkowej i Gwoździanki.70-485
Zmarł w wieku niespełna 60 lat (ur. 11 czerwca 1954 r.), od 2 kwietnia 2001 był strażakiem OSP Niebylec. Ks. Czesław Goraj proboszcz parafii pw Znalezienia Krzyża Św. w Niebylcu mówiąc o zmarłym użył słów św. Pawła z Listu do Rzymian: „Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie..”, które trafnie podsumowały życie dh Antoniego. Jako niebylecki strażak początkowo brał udział w akcjach, by już w wieku starszym często reprezentować naszą jednostkę w świętach państwowych i strażackich w poczcie sztandarowym, jak również udzielać się w pracach na rzecz lokalnej społeczności oraz jednostki. Druhowie doceniając postawę ś.p. Antoniego w 2005 roku wybrali go członkiem zarządu OSP, gdzie trwał aż do momentu swojej śmierci. Podczas swojej 13-letniej służby otrzymał odznaczenie Wzorowy Strażak. Choroba przyszła niespodziewanie jak wspomina wielu druhów oraz ks. proboszcz Czesław Goraj – jeszcze końcem czerwca podczas wymiany posadzki oraz instalacji ogrzewania na pytanie gospodarza parafii, kto jest na tyle zdrowy i czuje się na siłach by wejść na najwyższą kopułę świątyni zgłosił się ś.p. Antoni. Niedługo później zaczęły się problemy zdrowotne i wykryta została poważna choroba. Koledzy z OSP wspominają, że przyjął ją w spokoju i nadziei na powrót do zdrowia, dlatego wielu wiadomość o jego odejściu przyjęło z niedowierzaniem.  Nabożeństwo pogrzebowe odprawione zostało przez 5-ciu księży, m.in. ks. Adama Kaczora proboszcza parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Jaworniku oraz rodaków niebyleckich ks. Macieja Chuchli i ks. Mariusza Uryniaka.CSSGB exam

Odpoczywaj w pokoju drogi Kolego..