9 sierpnia 2013 r. strażacy OSP Niebylec po raz kolejny zabezpieczali odcinek specjalny Rajdu Rzeszowskiego. Zgodnie z ustaleniami z organizatorami rajdu na mecie stawiliśmy się naszym LSRt marki Ford wraz z zestawem hydraulicznym oraz torbą PSP R1. Jako zastępu ratownictwa technicznego naszym zadaniem było szybkie reagowanie w sytuacji wypadku na trasie wyścigu. OS-1 Blizianka przebiegał od rejonu kościoła w Bliziance w kierunku przysiółka Podlas i Pasieki przez Gwoźnicę Dolna i Górną z metą ponownie w Bliziance. Obyło się jednak bez poważniejszych incydentów, które wymagałby naszej interwencji. Wraz z nami w zabezpieczeniu rajdu udział wziął również zespół ratownictwa medycznego z Samoka, okazało się, że osoby te znają naszych druhów ze szkoleń Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku. Na trasie rajdu rozstawieni byli również porządkowi w zdecydowanej większości składający się z druhów z OSP Gwoźnica Górna i Blizianka. W składzie OSP Niebylec udział wzięli druhowie Kazimierz Dziki, Rafał Kołodziej, Leszek Lutak oraz Mirosław Lenart. Na trasie w charakterze porządkowego był również druh Maiusz Pankiewicz.