W dniu 22 czerwca br.przy Szkole Podstawowej w Niebylcu  odbyła  się pierwsza Ogólnopolska Noc Profilaktyki, która powstała z inicjatywy społeczności programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”.
Jest to ogólnopolska, integracyjna, instytucjonalna i środowiskowa akcja wpisująca się w założenia rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Partnerem inicjatywy jest także Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Celem tej inicjatywy jest wzmocnienie profilaktyki twórczej oraz edukacja młodzieży i dorosłych w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej, a także promocja innowacyjnych działań profilaktycznych.

Przesłaniem tego działania jest promowanie mody na życie wolne od uzależnień.

W spotkaniu , chętni  mogli porozmawiać ze specjalistami, psychologami, pedagogami  policjantami i strażakami. Imprezę uświetniła prezentacja sprzętu jakim dysponuje Ochotnicza Straż pożarna w Niebylcu oraz Komenda Policji w Strzyżowie.