2013-05-04

dh Rafał Krupa

4 maja 2013 r. w dniu strażackiego święta wśród 453 absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej stopień oficerski otrzymał również druh Rafał Krupa – strażak OSP Niebylec. Nominacja druha Rafała do stopnia młodszego kapitana jest dla naszej jednostki wielkim wydarzeniem, w pewnym sensie OSP Niebylec było jakby pierwszą jego uczelnią. Praktycznie wszyscy druhowie z OSP Niebylec zgodnie stwierdzą, że profesja jaką wybrał druh Rafał wynika z jego z powołania. Pochodzi on z rodziny, gdzie od dawna istnieją silne związki z pożarnictwem – zmarły dziadek Julian Krupa od wielu lat służył w OSP Niebylec, od 1964 r. pełnił w zarządzie funkcję skarbnika. Jak można wyczytać w historii jednostki w 1972 druhowie z Niebylca z wielkim żalem przyjęli wiadomość o jego śmierci. Julian pozostawił jednak swojego następcę Wacława, który od 1984 do dnia dzisiejszego jest prezesem jednostki i jeszcze bardzo długo miejmy nadzieję będzie pełnił tę funkcję. Druha Wacława myślę, że nie trzeba nikomu przestawiać, dzięki jego wielkiemu zaangażowaniu w rozwój jednostki oraz poświęcenie podczas akcji ratowniczo-gaśniczych znany jest on niemal każdemu strażakowi w gminie, a może i powiecie. Początkiem 2013 roku za całokształt swojej pracy ma rzecz ochotniczego pożarnictwa zostaje odznaczony Złotym Znakiem Związku OSP RP. Druh Wacław również, tak jak jego ojciec wychowuje swojego syna Rafała w klimacie zaangażowania w sprawy ochotniczego pożarnictwa. Druh Rafał od najmłodszych lat uczestniczy w życiu jednostki, najpierw jako członek MDP, gdzie najważniejszym wydarzeniem jest start w corocznych zawodach pożarniczych, a później jako młody strażak uczestnicząc czynnie w akcjach ratowniczo-gaśniczych, uroczystościach, zawodach oraz tych zwyczajnych pracach w remizie. Rafał to skromny chłopak, który nigdy nie obnosił się ze swoją ogromną wiedzą na temat pożarnictwa, ale zawsze służył rzeczową radą i pomocą każdemu koledze z jednostki. Wielu naszych ratowników wiele od niego mogło się nauczyć podczas wspólnych akcji jak i organizowanych szkoleń czy pokazów. Wiele jednostek skorzystało też z faktu, że druh Rafał pełnił służbę podczas studiów w kompani reprezentacyjnej swojej uczelni, dlatego nieraz sprawdzał się jako nienaganny dowódca strażackich uroczystości, m.in. poświęcenia samochodu w Niebylcu, Jaworniku czy też ostatnio w Gwoździance.

Wszystko to sprawiło, że z szacunku i przede wszystkim z wielkiej sympatii na promocji Rafała w Warszawie oprócz najbliższej rodziny przebywała również spora delegacja strażaków z OSP Niebylec. Druhowie Stanisław Knaś, Rafał Kołodziej, Lucjan Bliźniak, Stanisław Wesołowski, Leszek Jasiński, Józef Stołtys oraz Maciej Noster w tym ważnym dniu również byli na pl. Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie, gdzie odbyła się uroczysta promocja oficerska.

 W uroczystościach na pl. Piłsudskiego wzięli udział m.in. Eugeniusz Grzeszczak, wicemarszałek Sejmu RP, Waldemar Pawlak, poseł, prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP, Stanisław Rakoczy, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Tadeusz Nalewajka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, szefowie Policji i Straży Granicznej, kierownictwo Państwowej Straży Pożarnej z gen. bryg. Wiesławem Leśniakiewiczem, kapelani oraz rodziny.

Po uroczystej promocji odbyła się widowiskowa defilada. Podczas całej ceremonii mieszkańcy mogli zobaczyć z bliska wozy strażackie.

Zebranym towarzyszyły pododdziały Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie i Poznaniu, Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, Policji, Straży Granicznej, Związku OSP RP, orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego.

Druhowie uczestniczyli również w zwiedzaniu koszar, gdzie przez ostatnie lata studiów mieszkał druh Rafał jak również uczestniczyli w okolicznościowym poczęstunku.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, której absolwentem jest m.in. druh Rafał jest to jedyna w kraju i jedna z nielicznych na świecie wyższa państwowa uczelnia kształcąca pożarniczą kadrę oficerską oraz specjalistów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i cywilnego.

Wykorzystano źródła: warszawa.gosc.pl oraz zdjęcie: facebook.com, pozostałe informacja własna.