Zdarzenia 2013  rok

Pożary: Miejscowe zagrożenia: Ćwiczenia: Zabezpieczenie: Alarmy fałszywe:Szkolenia:

Lp    Data           Czas   Miejscowość     Rodzaj zdarzenia     Zast 1    Zast 2

1.   31.01.2013  07.30     Lutcza             Wypadek drogowy    GCBA

2.   20.02.2013  03.00     Lutcza             Wypadek drogowy     GCBA

3.   10.03.2013  18.00    Jawornik          Wypadek drogowy    GCBA

4.   27.03.2013  21.10     Połomia           Wypadek drogowy    GCBA

5.   06.04.2013  07.30     Baryczka         Wypadek drogowy    GCBA

6.  18.04.2013  10.45       Niebylec         Wypadek drogowy     GCBA