Dnia 19 maja 2012 roku odbyła się ceremonia otwarcia Muzeum Społecznego w Konieczkowej. Muzeum powstało z inicjatywy radnego Rady Gminy Pana Grzegorza Smeli. Aby uświetnić uroczystość zostały zaproszone przez Pana Grzegorza jednostki Straży Pożarnych z Niebylca i Żarnowej , które zaprezentowały działania na starych zabytkowych pompach. Są to egzemplarze , które uchowały się jeszcze w naszym regionie właśnie w tych jednostkach. Prezentacja przypomniała widzom starszego pokolenia jak rownież pokazała młodzierzy na jakim sprzęcie działali nasi poprzednicy. Dodam iż pompa z Niebylca została przekazana w depozyt dla nowo powstałego muzeum aby wzbogacić jego zbiory.