POWÓDŻ  W  GORZYCACH

MAJ – CZERWIEC 2010 ROK

GORZYCE pow. tarnobrzeski, woj. podkarpackie – w gminie Gorzyce powódź wyrządziła największe straty w powiecie. Zalanych zostało 8 miejscowości oraz  teren o powierzchni 4 tysięcy hektarów. Na zalanym obszarze znalazło się ok. 1200 gospodarstw rolnych i posesji zamieszkałych przez ok. 5 tysięcy osób.

Na przełomie maja i czerwca 2010 roku nasza jednostka brała czynny udział w walce z żywiołem powodzi , która nawiedziła gminę Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim. Kilkakrotnie wyjeżdżała aby nieść pomoc potrzebującym. Szczególnie w tych akcjach wyróżnili się ratownicy : Stanisław Wesołowski,Leszek Jasiński,Krzysztof Sowa,Wacław Krupa,Lucjan Bliżniak,Damian Panocha,Damian Lasota,Michał Knaż,Rafał Kołodziej,którzy pracowali przy umacnianiu wałów nad Wisłą,Wisłokiem i Łegiem. Wypompowywali wodę z zalanych zabudowań, myli zamulone  pomieszczenia oczyszczali teren po opadnięciu wody. W związku z powyższym Wójt Gminy Gorzyce Pan Marian Grzegorzek skierował do naszej jednostki podziękowania za ofiarność w niesieniu pomocy powodzianom,która tak bardzo była im potrzebna w trudnych chwilach.